» e-FATURA e-ARŞİV» e-FATURA PROGRAMI
 
TesvikMatik SGK Tesvik Hesaplama Programi
e-Bültene üye olun, yeni Haber ve Mevzuatlar e-posta adresinize gelsin! ÜYE OL

10 Soruda İnteraktif Vergi Dairesi

 
28.02.2018 07:43 | Güncelleme: 28.02.2018 07:47

İnteraktif Vergi Dairesi 28.02.2018 Tarihi İtibariyle Açıldı. İnteraktif Vergi Dairesi hakkında bilmeniz gerekenler.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendine dayanılarak, 492 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında oluşturulan İnteraktif Vergi Dairesi 28.02.2018 tarihi itibariyle açıldı. 

İnteraktif Vergi Dairesi nedir? Sisteminden kimler yaralanabilir?

Vergiye uyum maliyetlerinin azaltılması, gönüllü uyumun teşvik edilmesi ve geri bildirimde bulunabilmesi amacıyla mükelleflerin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından elektronik ortamda sunulan vergisel işlemlerini zaman ve yer koşulu aranmaksızın kolay, hızlı ve etkin bir şekilde yapabilmesine imkan sağlayan güvenilir, etkileşimli bir sistemdir.
Sistemden;

  1. Halihazırda kullanıcı kodu ve şifresi bulunan, 
  2. E-Devlet şifresi bulunan, 
  3. https://ivd.gib.gov.tr adresi üzerinden şifre edinen

kişiler yararlanabilecektir.

Sistemi kullanmak zorunlu mu?

İnteraktif Vergi Dairesi Sistemi Başkanlığımız tarafından mükelleflere kolaylık sağlamak amacı ile oluşturulan bir sistemdir. Sistemin kullanılması zorunlu değildir.

Sistemi kullanmak için başvuru yapmak gerekiyor mu?

Sistemi kullanmak için herhangi bir başvuru yapılmasına gerek yoktur. Halihazırda kullanıcı kodu ve şifresi bulunanlar bu kullanıcı kodu ve şifre ile e-devlet şifresi bulunanlar e-devlet şifresi ile sisteme giriş yapabileceklerdir. Kullanıcı kodu ve şifresi olmayan kişilerin https://ivd.gib.gov.tr adresi üzerinden sisteme kayıt olarak şifre edinmeleri gerekmektedir.

Sisteme nereden ve nasıl giriş yapılacaktır?

Sisteme Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası/Vergi Kimlik Numarası/kullanıcı kodu ve şifre bilgileri kullanılarak https://ivd.gib.gov.tr adresi üzerinden giriş yapılacaktır.

Sistemi kullanmak için kullanıcı kodu ve şifre nasıl alınabilir?

Gerçek Kişiler;

https://ivd.gib.gov.tr adresi üzerinden sisteme kayıt olarak şifre edinebileceklerdir. Bu kişilerin, 492 sıra Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekindeki “İnteraktif Vergi Dairesi Talep Bildirimi (Gerçek Kişiler İçin)”ni (EK:1) kendileri veya İnteraktif Vergi Dairesi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla mükellefiyet kaydı bulunanların bağlı oldukları vergi dairesine, mükellefiyet kaydı bulunmayanların ise herhangi bir vergi dairesine bizzat vermeleri de mümkündür.

Tüzel Kişiler ve Tüzel Kişiliği Olmayan Teşekküller; 

Kanuni temsilcileri/idarecileri aracılığıyla, https://ivd.gib.gov.tr adresi üzerinden sisteme kayıt olarak şifre edinebileceklerdir. Tüzel kişilerin ve tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin, 492 sıra Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekindeki “İnteraktif Vergi Dairesi Talep Bildirimi (Tüzel Kişiler ve Tüzel Kişiliği Olmayan Teşekküller İçin)”ni (EK:2) kanuni temsilcisi/idarecisi veya İnteraktif Vergi Dairesi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla bağlı oldukları vergi dairesine, mükellefiyet kaydı bulunmayan tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin ise kanuni veya iş merkezinin bulunduğu yer vergi dairesine bizzat vermeleri de mümkündür.

Sistemin avantajları nelerdir?

Vergi dairesine gidilmeksizin vergisel işlemlerin yapılabilmesi. 

İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden yapılan başvuru/taleplerin hangi aşamada olduğunun takibinin sağlanması.

Vergi dairesi sistemlerinde kayıtlı olan kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, mükellefiyet bilgileri ve motorlu taşıtlara ilişkin bilgilerin görüntülenebilmesi. 

İşlemlerin sistem üzerinden başlatılması ve sonlandırılması.

Mükelleflere aracısız olarak elektronik ortamda hizmet sunulması. 

Hizmet kalitesini arttırması. 

Kırtasiyeciliği azaltması. 

Yükümlülüklere ilişkin bürokratik işlemlerin azaltılması. 

Vergiye gönüllü uyum seviyelerinin artırılması.

Sistemde hangi bilgiler görüntülenebilir?

Vergi dairesi sistemlerinde kayıtlı olan;

Kimlik bilgilerinizi, iletişim bilgilerinizi, mükellefiyet bilgilerinizi ve motorlu taşıtlara ilişkin bilgilerinizi, 

Tahsil ve takip edilen tüm borçlarınızı, 

Elektronik  ortamda   verilen   bildirimlerinizi,   beyannamelerinizi   ve   bu beyannamelere ilişkin tahakkuklarınızı,

Vergi dairesi emanet defterinde kayıtlı olan mahsuben/nakden iade edilebilir tutarınızı, 

Hakkınızda yapılan elektronik yoklamalara ilişkin tutanaklarınızı, 

Vergi dairesi tarafından banka hesaplarınız ve/veya araçlarınızın sicil kayıtları üzerine uygulanan elektronik haciz bilgilerinizi, 

Adınıza düzenlenen vergi ceza ihbarnamelerinizi, 

Elektronik tebligat sistemi kapsamında tebliğ edilen evraklarınızı, görüntüleyebilirsiniz.

Sistemde hangi işlemler yapılabilir?

Vergi daireleri tarafından takip edilen borçlarınızı ödeyebilirsiniz. 

Adınıza düzenlenen vergi ceza ihbarnamesine istinaden yasal süresi içerisinde cezada indirim ve uzlaşma talebinde bulunabilirsiniz. 

Mükellefiyet yazısı ve borç durum yazısı talebinde bulunabilir, talebe ilişkin Başkanlığımızca oluşturulan cevabi yazıyı sistem üzerinden alabilirsiniz.

Özelge talebinde bulunabilir, talebinizin durumunu takip edilebilir ve özelgenizi yine sistem üzerinden alabilirsiniz. 

İzaha davet kapsamında izahta bulunabilirsiniz. 

İşe başlama, adres değişikliği, şube işyeri açılış/kapanış ve işi bırakma bildiriminde bulunabilir, bildirimlerinizin durumunu takip edebilirsiniz. 

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesi kapsamında tecil talebinde bulunabilirsiniz. 

Muhtasar beyanname dönem değişikliğine ilişkin talepte bulunabilirsiniz. 

Muhtasar beyanname verilmeyeceğine dair dilekçe verebilirsiniz. 

Başkanlıkça uygun görülen diğer iş ve işlemlere ilişkin işlem yapılabilirsiniz.

Sistemin güvenliği nasıl sağlanıyor?

 

Mükelleflerin vergisel işlemleri ile ilgili bilgiler, Vergi Usul Kanununun 5. maddesine göre mahremiyet taşıdığı için sisteme giriş yapılmadan sistemin kullanılması ve sistem içerisinde yer alan bilgi ve belgelere erişilmesi mümkün değildir.

Sisteme giriş yapabilmek için Kullanıcı Kodu/TC Kimlik Numarası/Vergi Kimlik Numarası ve Kullanıcı Şifresi bilgileri kullanılmaktadır. 5 dakika süreyle sorgulama yapılmaması durumunda Kullanıcı Kodu/TC Kimlik Numarası/Vergi Kimlik Numarası ve Kullanıcı Şifresi bilgilerinin tekrar girilmesi istenecektir. Şifrenin arka arkaya 5 defa hatalı girilmesi durumunda kullanıcı hesabı 12 saat için erişilemez hale gelecektir.

İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden yapılacak işlemlerde sistemde kayıtlı cep telefonuna doğrulama kodu gönderilecektir. Doğrulama kodu bilgisi olmadan işleme devam edilemeyecektir.

Bilginin bütünlüğü ve gizliliği kriptolu iletişim (128-bit SSL) ile sağlanmaktadır. SSL teknolojisi ağ sunucusu ve ağ tarayıcısı arasındaki tüm bilgi akışını koruyan bir güvenlik protokolüdür.

Sisteme giriş şifremi unuttum, ne yapmalıyım?

https://ivd.gib.gov.tr adresi üzerinden Şifremi Unuttum butonunu tıklayarak yeni şifre oluşturabilirsiniz.

İnteraktif Vergi Dairesi nedir? Düzenlemeden kimler yararlanabilecektir?

İnteraktif vergi dairesi Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 492)

 


Sizin Için Seçtiklerimiz

e-Fatura

e-Fatura Nedir?

e-Fatura dijital ortamdan kesilerek, Gelir İdaresi Başkanlığının belirlediği standartları taşıyan ve Gelir İdaresi Başkanlığının içerik kontrolü sonrasında alıcısına ulaştırılan bir fatura türüdür.

e-Faturaya geçiş yapmak için 2018 veya 2019 yılı cironuzun beş milyon TL ve üzeri olması gereklidir. Bu şartı taşıyan mükelleflerin 1 Temmuz 2020 tarihine kadar e-Fatura uygulamsına geçiş yapmaları zorunludur.
Cironuz 5 milyon TL altında olsa dahi gönüllü olarak e-Fatura uygulamasına dahil olarak e-Fatura ve e-Arşiv Fatura kulllabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak e-Fatura kullanıcı olarak firmanıza prestij kazandırmanın yanında e-Fatura sisteminin faydaları ile işletme giderlerinizi en aza indirebilirsiniz.

e-Faturayı özel entegratörler aracılığı geçiş yapılması size hem zaman tasarrufu hemde kullanım kolaylı sağlar. e-Fatura Geçiş İşlemlerini Muhasebe Web sizin adınıza gerçekleştir. e-Faturaya geçiş hakkında daha detaylı bilgile burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Arşiv Fatura

e-Arşiv Fatura e-Fatura mükellefi olan vergi mükelleflerinin e-Fatura olmayan mükelleflere veya nihai tüketicilere kestiği bir elektronik fatura türüdür. Aynı zamanda GİB portalından vergi mükelleflerinin kestiği 5.000 ve 30.000 TL üzerindeki faturalara da e-Arşiv Fatura adı veriler. GİB e-Belge Portalından e-Arşiv Fatura kesen bir mükellef e-Fatura kullanıcısı değildir.

Eğer e-Faturaya zorunlu olarak dahil olmanız gerekiyor ise e-Arşiv Fatura ile beraber e-Fatura da kullanmanız zorunludur. İsteğe bağlı bir e-Faturaya geçiş yapmanız halinde yine e-Arşiv Fatura ve e-Fatura'nın beraber kullanımı zorunludur. GİB e-Belge Portalında sadece 5 bin ve 30 bin üzeri faturaları düzenleyen mükelefler e-Fatura uygulamasına dahil olmadıkları için sadece GİB e-Arşiv Faturası kullanabilirler.

e-Fatura sistemini bizim aracılığımız ile kullanıyor iseniz e-Arşiv Fatura iptalini her zaman yapabilirsiniz. e-Fatura kullanıcı olmayıp GİB portalından 5 bin TL üzeri kesilen e-Arşiv Fatura iptal edilememektedir.

e-Fatura Programı

e Fatura Programı Fatura kesme sürecini kısaltarak, kesilen faturaları e-Fatura veya e-Arşiv Fatura standartlarına uygun hale getirip alıcısına ulaştıran pratik ve kullanışlı yazılımlara verilen isimdir.

e Fatura Programı tamamen hızlı ve kolay e-Fatura kesmek için tasarlanmıştır. e-Fatura Programı ile Satış, İstisna, Tevkifat, iade, özel matrah Faturalarınızı keserek müşterinize hızlıca gönderim yapabilirsiniz. e-Fatura Programı hakkında daha detaylı bilgiye burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Fatura ve e-Arşiv Faturaya geçiş yaparak pratik ve hızlı kullanmanın en kolay yolu ePlus EKO e-Fatura Programı'dır. Size bilgi vermek için danışmanlarımız sizi bekliyor. Hemen bağlantıyı tıklarak e-Faturaya ilk adımı bizimle atabilirsiniz. e-Fatura Programı

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
Ekonomi    Vergi    Muhasebe    SGK    Asgari ücret    Yapılandırma    2021 Asgari Ücret    e fatura    e defter    Pratik Bilgiler    Vergi Affı    e-Defter Saklama    Finans    Şirketler    Staj    Sosyal Güvenlik    Denetim    Mevzuat    Haber    İş Hayatı    Emeklilik    Asgari Geçim İndirimi    Torba Yasa    Türmob    SMMM    Soru Cevap    YMM    Maliye    Resmi Gazete    Beyannameler    2019 Asgari Ücret    Kısa Çalışma    Muhasebe Yazarları    Muhasebe iş ilanlari    e tebligat    Defter Beyan Sistemi    2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    e-İrsaliye    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Ücret 2020    e Arşiv Fatura    Oğuz Demir    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.