e-FATURA HABERLER PRATİK BİLGİLER MUHASEBE EKONOMİ
☰ 
 

15 Temmuz Şehitler Köprüsünden Geçilmesi Nedeniyle Kesilen Cezaların Red ve İadesi

18.06.2019 09:45 |

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 12) de 7176 sayılı Kanunun 15’inci maddesi ile 1/1/2019 -12/6/2019 tarihleri arasında araç sınıfları itibarıyla kullanılması yasak olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden geçilmesi nedeniyle kesilen cezaların red ve iadesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

1. Bu   cezalar    kapsamında    12/6/2019    tarihten    önce  yapılan tahsilatların iadesi için herhangi bir vergi dairesine Tebliğ ekinde yer alan başvuru dilekçesi ile 2/9/2019 tarihine kadar başvurulması gerekmektedir.

2. Vergi dairesine bildirilmiş idari para cezalarından tahsil edilmemiş olanlar herhangi bir başvuru beklenilmeksizin terkin edilecek ve takip işlemleri sonlandırılacaktır.

3. Bu madde kapsamındaki idari para cezalarıyla ilgili olarak vergi dairesinin taraf olduğu dava bulunması halinde, anılan hükümden de bahsedilmek suretiyle “mahkemece karar verilmesine yer olmadığına dair karar verilebilmesi için” ilgili mahkemeye bildirimde bulunulacaktır.

4. Yapılan tahsilatlar, 30/9/2019 tarihine kadar red ve iade edilecektir.

5. İlgililerin vergi dairesine ya da Sosyal Güvenlik Kurumuna borçlarının olması durumunda, iadeler bu borçlara mahsup edilmek suretiyle yapılacaktır.

12/06/2019 tarihli ve 30799 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7176 sayılı Kanun ile 15 inci maddesi ile “6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri  Hakkında  Kanuna eklenen geçici 5.madde uyarınca; 1/1/2019 tarihinden 12/6/2019 tarihe kadar, araç sınıfları itibarıyla kullanılması yasak olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden geçilmesi nedeniyle 6001 sayılı Kanun’un 30 uncu maddenin ikinci fıkrası uyarınca idari para cezası verilmeyecek, verilmiş olanlar tebliğ edilmeyecek, tebliğ edilmişlerin tahsilatından vazgeçilecek, varsa yapılmış itirazlar veya açılmış davalar hakkında resen karar verilmesine yer olmadığına karar verileceği, yargılama ve takip giderleri taraflar üzerinde bırakılacağı ve vekâlet ücretine hükmedilmeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Söz konusu cezalar kapsamında 12/6/2019 tarihten önce yapılan tahsilatlar 2/9/2019 tarihi sonuna kadar başvurulması halinde 30/9/2019 tarihine kadar red ve iade edilecektir.
Bu düzenleme ile ilgili olarak 18 Haziran 2019 tarihli ve 30805 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 12) de söz konusu red ve iadenin yapılmasının usul ve esasları belirlenmiştir.
Bu usul ve esaslar aşağıdaki gibidir.
I-) Karayolları Genel Müdürlüğünce yapılacak işlemler
Karayolları Genel Müdürlüğünce ilgililerin başvurusu aranılmaksızın
a) İdari yaptırım kararı düzenlenmeyecek,
b) Düzenlenmiş idari yaptırım kararları tebliğ edilmeyecek,
c) Kesinleşmiş ve ödenmemiş olan idari para cezaları takip için vergi dairelerine bildirilmeyecektir.

II-) Vergi dairelerince yapılacak işlemler
1) Vergi dairesine bildirilmiş idari para cezalarından tahsil edilmemiş olanlar herhangi bir başvuru beklenilmeksizin terkin edilecek ve takip işlemleri sonlandırılacaktır.
2) Bu madde kapsamındaki idari para cezalarıyla ilgili olarak vergi dairesinin taraf olduğu dava bulunması halinde, anılan hükümden de bahsedilmek suretiyle “mahkemece karar verilmesine yer olmadığına dair karar verilebilmesi için” ilgili mahkemeye bildirimde bulunulacaktır.
 
III-) İade Usul ve Esasları
1) Ödemenin;
a) Vergi dairesine veya vergi dairesi adına banka/Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. (PTT)’ye yapılmış olması halinde, motorlu taşıtlar vergisi yönünden bağlı bulunulan vergi dairesine gönderilmek üzere,

b) Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan sanal POS üzerinden veya anılan Genel Müdürlük adına açılmış posta çeki hesabına yapılmış olması durumunda Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Veraset ve Harçlar Vergi Dairesine gönderilmek üzere,
herhangi bir vergi dairesine bu Tebliğ ekinde yer alan başvuru dilekçesi ile 2/9/2019 tarihine kadar başvurulması gerekmektedir.

2) Vergi dairelerince iade işlemleri, 30/9/2019 tarihine kadar, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 23’üncü maddesi1 ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 88 inci maddesi2 dikkate alınarak gerçekleştirilecektir. Buna göre iade talep eden kişinin amme idaresine, vadesi gelmiş borçları varsa iade, bu borçlara mahsup edilmek suretiyle reddolunacaktır.

3) Vergi daireleri/Karayolları Genel Müdürlüğü hesaplarına yapılmış ödemeler dışında muhasebe birimlerine ödeme yapılmış olması halinde ödemenin yapıldığı muhasebe birimine Tebliğ ekinde yer alan başvuru dilekçesindeki bilgileri içeren bir dilekçe ile 2/9/2019 tarihine kadar başvurulması gerekmekte olup, iade işlemleri ilgili muhasebe birimi tarafından 30/9/2019 tarihine kadar yapılacaktır.
Sizin Için Seçtiklerimiz

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    Dünya    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    Sektörler    Seminerler    SGK    SMMM    SMMM Odaları    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Teknoloji    Torba Yasa    Türmob    Vergi    YMM    YMM Odaları    İş Hayatı    Şehirler    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.