2016 Beyannamelerini İmzalatmak Zorunda Olmayanlar / Olanlar 2016 Pratik Bilgiler2016 Yılında Beyannamelerini İmzalatmak Zorunda Olmayanlar

 

Noterler

 

Özel Kanunlarına Göre Kurulan Kooperatifler ile Bunların Oluşturdukları Birlikler

2015 Yılı Satış veya Hasılatları Aşağıda Belirtilen Tutarları Aşmayan Mükellefler

Serbest Meslek Faaliyetinde Bulunanlardan Hasılat Tutarı

157.000 TL

Il.Sınıf Tacirlerden Alım-Satım veya İmalat Faaliyetinde Bulunanlardan Satışları Tutarı

225.000 TL

II.Sınıf Tacirlerden Alım-Satım veya İmalat Dışındaki İşlerle Uğraşanlardan Hasılat Tutarı

114.000 TL

Zirai Kazancı İşletme Hesabı Esasına Göre Belirlenen Çiftçilerden Hasılat Tutarı

225.000 TL

 

 

2016 Yılında Beyannamelerini İmzalatmak Zorunda Olanlar

 

Kurumlar vergisi veya ticari, zirai ve mesleki kazancı nedeniyle gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerinden, 2015 yılı aktif toplamı 6.741.000 TL yi ve net satışlar toplamı 13.478.000 TL'yi aşmayanlar

  

Vergi ve sosyal güvenlik uygulamalarına ilişkin faydalı bilgiler içeren 2016 Pratik Bilgiler Kitapçığı yayınlandı.

Yandaki 2016 Pratik Bilgiler Menüsünden ihtiyacınız olan bilgiyi tıklayarak ulaşabilirsiniz.


Featured Image 01