2016 Defter Tutma ve Değiştirme Hadleri 2016 Pratik Bilgiler

01.01.2016 tarihinden itibaren,

  1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan ve yıllık alımlarının tutarı 168.000,00 TL veya satışlarının tutarı 230.000,00 TL'yi aşanlar,
  2.  1. bentteki işlerle uğraşıp da bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatı 90.000,00 TL'yi aşanlar,
  3.  1 ve 2 numaralı benhlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde 2 numaralı bentte yazılı iş hasılatının 5 katı ile yıllık satış tutarının toplamı 168.000,00 TL'sini aşanlar

Vergi ve sosyal güvenlik uygulamalarına ilişkin faydalı bilgiler içeren 2016 Pratik Bilgiler Kitapçığı yayınlandı.

Yandaki 2016 Pratik Bilgiler Menüsünden ihtiyacınız olan bilgiyi tıklayarak ulaşabilirsiniz.


Featured Image 01