2016 Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı 2016 Pratik Bilgiler

Yılı

İstisna Tutarı

2016

11.000 TL

2015

10.600 TL

2014

9.700 TL

2013

9.400 TL

2012

8.800 TL

2011

8.000 TL

2010

7.700 TL 

Vergi ve sosyal güvenlik uygulamalarına ilişkin faydalı bilgiler içeren 2016 Pratik Bilgiler Kitapçığı yayınlandı.

Yandaki 2016 Pratik Bilgiler Menüsünden ihtiyacınız olan bilgiyi tıklayarak ulaşabilirsiniz.


Featured Image 01