2016 Değerli Kağıtlar ve Bedelleri 2016 Pratik Bilgiler

Değerli Kağıdın Cinsi

Bedel (TL)

1 - Noter kağıtları:

 

a) Noter kağıdı

8,80

b) Beyanname

8,80

c) Protesto, vekaletname, re'sen senet

17,60

2 - (Mülga: 30/12/2004-5281/14. md)

 

3 - Pasaportlar

87,50

4 - Yabancılar için ikamet tezkereleri

58,50

5 - (Mülga: 30/12/2004-5281/14. md)

 

6 - Nüfus cüzdanları

8,00

7 - Aile cüzdanları

80,00

8 - (Mülga: 30/12/2004-5281/14. md)

 

9 - Sürücü belgeleri

108,50

10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)

108,50

11 - Motorlu araç trafik belgesi

108,50

12 - Motorlu araç tescil belgesi

81,50

13 - İş makinesi tescil belgesi

81,50

14 - Banka çekleri (Her bir çek yaprağı)

5,60

15- Mavi Kart

8,00 

Vergi ve sosyal güvenlik uygulamalarına ilişkin faydalı bilgiler içeren 2016 Pratik Bilgiler Kitapçığı yayınlandı.

Yandaki 2016 Pratik Bilgiler Menüsünden ihtiyacınız olan bilgiyi tıklayarak ulaşabilirsiniz.


Featured Image 01