2016 Gelir Vergisi Tarifesi (Ücretliler) 2016 Pratik Bilgiler

12.600 TLye kadar

15%

30.000 TL'nin 12.600 TL'si için 1.890 TL, fazlası

20%

  1. TL'nin 30.000 TL'si için 5.370 TL, (ücret gelirlerinde
  2. TL'nin 30.000 TL'si için 5.370 TL), fazlası

27%

69.000 TL'den fazlasının 69.000 TL'si için 15.900 TL, (ücret gelirlerinde 110.000 TL'den fazlasının 110.000 TL'si için 26.970 TL), fazlası

35% 

Vergi ve sosyal güvenlik uygulamalarına ilişkin faydalı bilgiler içeren 2016 Pratik Bilgiler Kitapçığı yayınlandı.

Yandaki 2016 Pratik Bilgiler Menüsünden ihtiyacınız olan bilgiyi tıklayarak ulaşabilirsiniz.


Featured Image 01