2016 Kira Geliri İstisna Tutarları 2016 Pratik Bilgiler

A) GMSİ Mesken Olarak Kullanılan Binalarda İstisna Tutarları (Konut Kira İstisnası)
2016 yılı için 3.800.-TL'yi aşan kısım üzerinden vergi ödenecektir.
Ticari, zirai veya mesleki kazancını yıllık beyanname ile bildirmek mecburiyetinde olanlar ile (6322 sayılı kanunun 5.maddesiyle değişen ibare; Yürürlük 15.06.2012) istisna haddinin üzerinde hasılat elde edenlerden, beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayri safi tutarları toplamı 110.000 TL'yi aşanlar bu istisnadan faydalanamazlar.


Yılı

Miktarı

2016

3.800.-TL

2015

3.600.-TL

2014

3.300.-TL

2013

3.200.-TL

2012

3.000.-TL


B) İş Yeri Kira Geliri
Tevkifata tabi tutulmuş iş yeri kira gelirleri 2016 yılı için 30.000.-TL'yi aşıyorsa beyan edilecektir.


Yılı

Miktarı

2016

30.000.-TL

2015

29.000.-TL

2014

27.000.-TL

2013

26.000.-TL

2012

25.000.-TL

2011

23.000.-TL 

Vergi ve sosyal güvenlik uygulamalarına ilişkin faydalı bilgiler içeren 2016 Pratik Bilgiler Kitapçığı yayınlandı.

Yandaki 2016 Pratik Bilgiler Menüsünden ihtiyacınız olan bilgiyi tıklayarak ulaşabilirsiniz.


Featured Image 01