2016 01.01.2016'den İtibaren Geçerli Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri 2016 Pratik Bilgiler

  1. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.
(I) SAYILI TARİFE


Motor Silindir Hacmi (cm3)

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 3 yaş

4 - 6 yaş

7 - 11 yaş

12 - 15 yaş

16 ve
yukarı yaş

1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

1300 cm3 ve aşağısı

623,00

434,00

243,00

184,00

66,00

1301 - 1600 cm3 e kadar

997,00

748,00

434,00

307,00

118,00

1601 - 1800 cm3 e kadar

1.760,00

1.376,00

810,00

495,00

192,00

1801 - 2000 cm3 e kadar

2.772,00

2.136,00

1.255,00

748,00

295,00

2001 - 2500 cm3 e kadar

4.158,00

3.019,00

1.886,00

1.127,00

446,00

2501 - 3000 cm3 e kadar

5.797,00

5.043,00

3.151,00

1.696,00

623,00

3001 - 3500 cm3 e kadar

8.828,00

7.943,00

4.785,00

2.389,00

877,00

3501 - 4000 cm3 e kadar

13.880,00

11.985,00

7.059,00

3.151,00

1.255,00

4001 cm3 ve yukarısı

22.716,00

17.035,00

10.089,00

4.535,00

1.760,00

2-Motosikletler

100 - 250 cm3 e kadar

118,00

89,00

66,00

42,00

17,00

251 - 650 cm3 e kadar

243,00

184,00

118,00

66,00

42,00

651 - 1200 cm3 e kadar

623,00

371,00

184,00

118,00

66,00

1201 cm3 ve yukarısı

1.508,00

997,00

623,00

495,00

243,00

  1. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
  2. sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.
  3. SAYILI TARİFE

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

Azami Toplam Ağırlık

1 - 6 yaş

7 - 15 yaş

16 ve yukarı yaş

1) Minibüs

748,00

495,00

243,00

2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)

1900 cm3 ve aşağısı

997,00

623,00

371,00

1901 cm3 ve yukarısı

1.508,00

997,00

623,00

3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)

25 kişiye kadar

1.886,00

1.127,00

495,00

26 - 35 kişiye kadar

2.262,00

1.886,00

748,00

36 - 45 kişiye kadar

2.517,00

2.136,00

997,00

46 kişi ve yukarısı

3.019,00

2.517,00

1.508,00

4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)

1.500 kg'a kadar

672,00

446,00

220,00

1.501 - 3.500 kg'a kadar

1.357,00

787,00

446,00

3.501 - 5.000 kg'a kadar

2.037,00

1.696,00

672,00

5.001 - 10.000 kg'a kadar

2.262,00

1.922,00

902,00

10.001 - 20.000 kg'a kadar

2.717,00

2.262,00

1.357,00

20.001 kg ve yukarısı

3.399,00

2.717,00

1.580,00

  1. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.
(IV) SAYILI TARİFE


Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 3 yaş

4 - 5 yaş

6 - 10 yaş

11 ve yukarı yaş

Uçak ve helikopterler

1.150 kg'a kadar

12.616,00

10.089,00

7.566,00

6.051,00

1.151 - 1.800 kg'a kadar

18.929,00

15.139,00

11.355,00

9.083,00

1.801 - 3.000 kg'a kadar

25.241,00

20.192,00

15.139,00

12.113,00

3.001 - 5.000 kg'a kadar

31.554,00

25.241,00

18.929,00

15.139,00

5.001 - 10.000 kg'a kadar

37.866,00

30.291,00

22.716,00

18.171,00

10.001 - 20.000 kg'a kadar

44.178,00

35.341,00

26.502,00

21.197,00

20.001 kg ve yukarısı

50.489,00

40.388,00

30.291,00

24.232,00

5766 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin (c) bendiyle 197 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine eklenen fıkra uyarınca; Ulaştırma Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline zirai ilaçlama amacıyla kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş olan uçaklar için, bu tarifede belirtilen motorlu taşıtlar vergisi tutarları yüzde 25 oranında uygulanmaktadır. 

Vergi ve sosyal güvenlik uygulamalarına ilişkin faydalı bilgiler içeren 2016 Pratik Bilgiler Kitapçığı yayınlandı.

Yandaki 2016 Pratik Bilgiler Menüsünden ihtiyacınız olan bilgiyi tıklayarak ulaşabilirsiniz.


Featured Image 01