2016 Tahsilat ve Ödemelerin Finans Kurumları Aracılığıyla Yapılma Zorunluluğu (Tevsiki) 2016 Pratik Bilgiler

Uygulama Dönemi

Sınır

01.01.2016'dan itibaren

7.000 TL ve üzeri 

Vergi ve sosyal güvenlik uygulamalarına ilişkin faydalı bilgiler içeren 2016 Pratik Bilgiler Kitapçığı yayınlandı.

Yandaki 2016 Pratik Bilgiler Menüsünden ihtiyacınız olan bilgiyi tıklayarak ulaşabilirsiniz.


Featured Image 01