2016 Tecil Faizi 2016 Pratik Bilgiler

Uygulama Dönemi

Yıllık Oran

21.10.2010'dan itibaren

Aylık % 12

21.11.2009'dan itibaren

Aylık % 19

28.4.2006 - 20.11.2009

Aylık % 24

4.3.2005 - 27.4.2006 arası

Aylık % 30 

Vergi ve sosyal güvenlik uygulamalarına ilişkin faydalı bilgiler içeren 2016 Pratik Bilgiler Kitapçığı yayınlandı.

Yandaki 2016 Pratik Bilgiler Menüsünden ihtiyacınız olan bilgiyi tıklayarak ulaşabilirsiniz.


Featured Image 01