2016 Tevkifata ve İstisna Uygulamasına Konu Olmayan MSİ ve GMSİ Beyan Sınırları 2016 Pratik Bilgiler

Yıllar

Tutarlar

2016

1.580 TL

2015

1.500 TL

2014

1.400 TL

2013

1.390 TL

2012

1.290 TL

2011

1.170 TL

2010

1.090 TL 

Vergi ve sosyal güvenlik uygulamalarına ilişkin faydalı bilgiler içeren 2016 Pratik Bilgiler Kitapçığı yayınlandı.

Yandaki 2016 Pratik Bilgiler Menüsünden ihtiyacınız olan bilgiyi tıklayarak ulaşabilirsiniz.


Featured Image 01