2016 Veraset ve İntikal Vergisi İstisna Miktarları 2016 Pratik Bilgiler


Veraset - intikal Türü

İstisna Tutarı

Evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde

170.086 TL

Füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde

340.381TL

İvazsız suretle meydana gelen intikallerde

3.918 TL

Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde

3.918 TL


 

Vergi ve sosyal güvenlik uygulamalarına ilişkin faydalı bilgiler içeren 2016 Pratik Bilgiler Kitapçığı yayınlandı.

Yandaki 2016 Pratik Bilgiler Menüsünden ihtiyacınız olan bilgiyi tıklayarak ulaşabilirsiniz.


Featured Image 01