2016 Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Kullanma Mecburiyetinin Başlama Tarihleri 2016 Pratik Bilgiler

  1. Basit/Bilgisayar bağlantılı yeni nesil ödeme kaydedici cihazları kullanmak zorunda olan mükelleflerden,
  2. Akaryakıt pompalarına bağlanan ödeme kaydedici cihazları kullanmak zorunda olan mükelleflerden,

    3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunun ilgili genel tebliğlerine göre ihtiyari olarak sinema giriş bileti veya yolcu taşıma bileti düzenleyen cihaz kullanan mükelleflerden;
2014 yılı satışları veya gayri safi iş hasılatı:

  1. 1 milyon TL'yi aşanlar için, 1/4/2016 tarihinden,
  2. 1 milyon TL'den 500 Bin TL'ye kadar olanlar için, 1/7/2016 tarihinden,
  3. 500 Bin TL ile 150 Bin TL arasında olanlar için, 1/10/2016 tarihinden,
  4. 150 Bin TL'den az olanlar için, 1/1/2017 tarihinden

itibaren Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz kullanma mecburiyeti başlayacaktır.


 

Vergi ve sosyal güvenlik uygulamalarına ilişkin faydalı bilgiler içeren 2016 Pratik Bilgiler Kitapçığı yayınlandı.

Yandaki 2016 Pratik Bilgiler Menüsünden ihtiyacınız olan bilgiyi tıklayarak ulaşabilirsiniz.


Featured Image 01