2016 Yeniden Değerleme Oranları 2016 Pratik Bilgiler

Dönemler

Oran

2015

%5,58

2014

%10,11

2013

%3,93

2012

%7,80

2011

%10,26

2010

%7,7

2009

%2,2

2008

%12 

Vergi ve sosyal güvenlik uygulamalarına ilişkin faydalı bilgiler içeren 2016 Pratik Bilgiler Kitapçığı yayınlandı.

Yandaki 2016 Pratik Bilgiler Menüsünden ihtiyacınız olan bilgiyi tıklayarak ulaşabilirsiniz.


Featured Image 01