2016 Yıllık Ücretli İzin 2016 Pratik Bilgiler

Hizmet süresi 1 yıldan 5 yıla kadar (5 yıl dahil)

14 Gün

Hizmet Süresi 5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlara

20 Gün

Hizmet süresi 15 yıl (dahil) ve daha fazla olanlara 15 yıl ve daha fazla olanlar

26 Gün

18 ve daha küçük yaştaki işçilerle 50 ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi

En az 20 Gün 

Vergi ve sosyal güvenlik uygulamalarına ilişkin faydalı bilgiler içeren 2016 Pratik Bilgiler Kitapçığı yayınlandı.

Yandaki 2016 Pratik Bilgiler Menüsünden ihtiyacınız olan bilgiyi tıklayarak ulaşabilirsiniz.


Featured Image 01