2016 YMM Raporu Düzenleme Sınırı (İstisna İşlemleri için) 2016 Pratik Bilgiler

İşlemler

2016

Kurumlar Vergisi İstisnaları*

246.000 TL

Yatırım İndirimi İstisnası

561.000 TL

* 5 Sıra No.lu SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliğinde düzenlenen Kurumlar Vergisi Kanununda yer alan istisnalarla ilgili işlemlerde. 

Vergi ve sosyal güvenlik uygulamalarına ilişkin faydalı bilgiler içeren 2016 Pratik Bilgiler Kitapçığı yayınlandı.

Yandaki 2016 Pratik Bilgiler Menüsünden ihtiyacınız olan bilgiyi tıklayarak ulaşabilirsiniz.


Featured Image 01