2016 YMM'lerin Yapacakları Karşıt İncelemelere İlişkin Limitler 2016 Pratik Bilgiler

İşlem Türü

İstisna Tutarı (2016)

Karşıt inceleme yapılmasının zorunlu olmadığı haller

25.000 TL

Bir Mükelleften bir aylık dönemde yapılan mal ve hizmet alımları toplamının aşması halinde karşıt inceleme yapılması gereken limit

75.000 TL 

Vergi ve sosyal güvenlik uygulamalarına ilişkin faydalı bilgiler içeren 2016 Pratik Bilgiler Kitapçığı yayınlandı.

Yandaki 2016 Pratik Bilgiler Menüsünden ihtiyacınız olan bilgiyi tıklayarak ulaşabilirsiniz.


Featured Image 01