» e-FATURA e-ARŞİV» e-FATURA PROGRAMI
 
TesvikMatik SGK Tesvik Hesaplama Programi
e-Bültene üye olun, yeni Haber ve Mevzuatlar e-posta adresinize gelsin! ÜYE OL

2018 Asgari Ücret ile değişen tüm parametreler

 
15.01.2018 11:11 | Güncelleme: 15.01.2018 11:12

2018 ASGARİ ÜCRETE BAĞLI PARAMETLER

1/1/2018 ila 31/12/2018 tarihleri arasında uygulanmak üzere sigortalılar için sigorta primine esas günlük ve aylık kazançların alt ve üst sınırlarında, yurtdışında geçen süreler ile hizmet borçlanmalarında, isteğe bağlı sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının ödeyecekleri primler de dikkate alınacak tutarlar ile idari para cezalarında, geçici iş göremezlik, cenaze ve emzirme ödeneklerinde dikkate alınacak tutarlar aşağıda gösterilmiştir.

4-a bendine tabi sigortalıların Sigorta primlerine esas günlük ve aylık kazançlarının alt ve üst
sınırları; 

a) Özel sektörde:

Günlük kazanç alt sınırı: 67,65 TL Aylık kazanç alt sınırı: 2.029,50 TL
Günlük kazanç üst sınırı: 507,38 TL Aylık kazanç üst sınırı: 15.221,40 TL

b) Kamu sektöründe:

15/12/2017- 14/1/2018 döneminde sigorta primine esas kazanç alt sınırı;

15.12.2017-31.12.2017 dönemi için: 59,25 TL x 16 gün = 948,00 TL
01.01.2018-14.01.2018 dönemi için: 67,65 TL x 14 gün = 947,10 TL
15/12/2017-14/1/2018 dönemi için: 948,00 TL + 947,10 TL = 1.895,10 TL

15/12/2017- 14/1/2018 döneminde sigorta primine esas kazanç üst sınırı;

15.12.2017-31.12.2017 dönemi için: 444,38 TL x 16 gün = 7.110,08 TL
01.01.2018-14.01.2018 dönemi için: 507,38 TL x 14 gün = 7.103,32 TL
15/12/2017-14/1/2018 dönemi için: 7.110,08 TL + 7.103,32 TL = 14.213,40 TL

15/1/ 2018 ila 14/12/2018 tarihleri arasında ve diğer dönemlerde Sigorta Primine Esas
Kazanç Tutarları;

Aylık kazanç alt sınırı: 2.029,50 TL
Aylık kazanç üst sınırı: 15.221,40 TL 

Çırak ve öğrenciler için;

a) Özel ve Kamu sektörü için:

Günlük kazanç tutarı: 33,83 TL
Aylık kazanç tutarı: 1.014,90 TL

15/12/2017- 14/1/2018 dönemi için hesaplama ayın ilk yarısı için 2017 yılı asgari ücretine
göre, ikinci yarısı için 2018 yılı asgari ücretine göre hesaplandığından farklılık arz etmektedir.


15/12/2017- 14/1/2018 dönemi için;

15.12.2017-31.12.2017 dönemi için: 29,63 TL x 16 gün= 474,08 TL
01.01.2018-14.01.2018 dönemi için: 33,83 TL x 14 gün= 473,62 TL
15/12/2017-14/1/2018 devresi için: 474,08 TL + 473,62 TL= 947,70 TL


Yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler, kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenciler, bursiyer ve kursiyerlerin Prime Esas Kazanç Tutarları;

a) Özel ve Kamu sektörü için;

Günlük kazanç tutarı: 67,65 TL
Aylık kazanç tutarı: 2.029,50 TL

15/12/2017- 14/1/2018 dönemi için hesaplama ayın ilk yarısı için 2017 yılı asgari ücretine
göre, ikinci yarısı için 2018 yılı asgari ücretine göre hesaplandığından farklılık arz etmektedir. 

15/12/2017- 14/1/2018 döneminde sigorta primine esas kazanç alt sınırı;

15.12.2017-31.12.2017 dönemi için: 59,25 TL x 16 gün = 948,00 TL
01.01.2018-14.01.2018 dönemi için: 67,65 TL x 14 gün = 947,10 TL
15/12/2017-14/1/2018 devresi için: 948,00 TL + 947,10 TL = 1.895,10 TL

Sigorta Primine Esas Kazanç Tutarlarından istisna olan yemek parası, çocuk ve aile yardımı
tutarları;

Yemek parası:
67,65 TL x %6 = 4,06 TL8Günlük)

Çocuk yardımı:
2.029,50 TL x %2 = 40,59 TL (Aylık)

Aile yardımı:
2.029,50 TL x %10 = 202,95 TL (Aylık)


5510 sayılı Yasanın 5/g kapsamındaki sigortalıların Prime Esas Kazanç Tutarları;
Günlük kazanç alt sınırı: 67,65 TL Aylık kazanç alt sınırı: 2.029,50 TL
Günlük kazanç üst sınırı: 202,95 TL Aylık kazanç üst sınırı: 6.088,50 TL (3 kat)

5510 sayılı Yasanın Ek 5 inci maddesine tabi sigortalıların Prime Esas Kazanç Tutarları;
Bu sigortalılar %34,5 üzerinden prim ödemektedirler.

Günlük kazanç alt sınırı: 67,65 TL x 25 = 1.687,5 TL,
Günlük kazanç üst sınırına göre: 507,38 TL x 25 = 12.684,5 TL, 

5510 sayılı Kanunun ek 6’ncı maddesine tabi sigortalıların Prime Esas Kazanç Tutarları;

İşsizlik sigortası primi ödemek istemeyenler; Bunlar %32,5 üzerinden prim ödeyeceklerdir.

Günlük kazanç alt sınırına göre: 67,65 TL x 25 = 1.687,5 TL,
Günlük kazanç üst sınırına göre: 507,38 TL x 25 = 12.684,5 TL,

İşsizlik sigortası primi dahil ödemek isteyenler; Bunlar %35,5 üzerinden prim ödeyeceklerdir.

Günlük kazanç alt sınırına göre: 67,65 TL x 25 = 1.687,5 TL,
Günlük kazanç üst sınırına göre: 507,38 TL x 25 = 12.684,5 TL,

İsteğe bağlı sigortalıların Prime Esas Kazanç Tutarları;

Sadece malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödeyenler; Bunlar %20 üzerinden prim ödeyeceklerdir.
Günlük kazanç alt sınırı: 67,65 TL Aylık kazanç alt sınırı: 2.029,50 TL
Günlük kazanç üst sınırı: 507,38 TL Aylık kazanç üst sınırı: 15.221,40 TL

Ay içinde 30 günden az çalışan veya tam gün çalışmayanlardan kalan sürelerinde isteğe bağlı
sigortaya prim ödeyenler;

İşsizlik sigortası primi ödemek istemeyenler; Bunlar %32 üzerinden prim ödeyecekleridir.

Günlük kazanç alt sınırı: 67,65 TL Aylık kazanç alt sınırı: 2.029,50 TL
Günlük kazanç üst sınırı: 507,38 TL Aylık kazanç üst sınır: 15.221,40 TL

İşsizlik sigortası primi dahil ödeyecekler; Bunlar %35 üzerinden prim ödeyeceklerdir,
Günlük kazanç alt sınırı: 67,65 TL Aylık kazanç alt sınırı: 2.029,50 TL
Günlük kazanç üst sınırı: 507,38 TL Aylık kazanç üst sınırı: 15.221,40 TL

2925 sayılı Kanuna tabi sigortaların Prime Esas Kazanç Tutarı;

Bunların prim ödeme gün sayısı ise her ay için 15 gün ve prim oranı %32,5 dur.
67,65 TL x 15 x = 1014,75 TL,

5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin;

- (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerine tabi sigortalıların,

Bunların prim oranları %34,5 dur.
Günlük kazanç alt sınırı: 67,65 TL Aylık kazanç alt sınırı: 2.029,50 TL
Günlük kazanç üst sınırı: 507,38 TL Aylık kazanç üst sınırı: 15.221,40 TL

- (4) numaralı alt bendi kapsamındaki sigortalılar,
Günlük kazanç alt sınırına göre: 67,65 TL x 25= 1.691,25 TL,
Günlük kazanç üst sınırına göre: 507,38 TL x 25= 12.684,50 TL,


5510 sayılı Kanunun 60’ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ve Ek 13’üncü maddesi
kapsamında olanların ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi;
2.029,50 x %3 = 60,89 TL, olacaktır.

5510 sayılı Kanunun 60’ıncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında olanların
ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi;
2.029,50 TL x 2 = 4.059,00 TL x %12 = 487,08 TL, olacaktır.

5510 sayılı Kanunun 60’ıncı maddesinin yedinci fıkrası kapsamındaki yabancı uyruklu
öğrencilerin ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi;
2.029,50 TL / 3 = 676,50 TL x %12 = 81,18 TL olacaktır.

5510 sayılı Kanunun 60’ıncı maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında 19/3/1969 tarihli ve
1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca avukatlık stajı yapmakta olup bakmakla yükümlü
olunan kişi durumunda olmayanlar için Türkiye Barolar Birliği tarafından ödenecek
ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi;

2.029,50 TL x %6 = 121,77 TL olacaktır.

Hizmet borçlandırılması ile yurtdışında geçen sürelerin borçlandırılmasına esas tutar;
Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının;

Alt sınırı: 67,65 TL x %32 = 21,65 L
Üst sınırı: 507,38 TL x %32 = 162,36 TL,
Olarak esas alınacaktır.


Geçici iş göremezlik ödeneklerine esas günlük kazanç alt sınırı;
Günlük 67,65 TL
Çırak ve öğrencilerin geçici iş göremezlik ödeneklerinin değiştirilmiş günlük kazanç alt sınırı;
Günlük 33,83 TL hesaplanacaktır.

Emzirme ödeneği;
2017 yılında 133,00 TL olan emzirme ödeneği tutarı
2018 yılında 149,00 TL olacaktır.

Cenaze ödeneği;
2017 yılında 531,00 TL olan cenaze ödeneği tutarı
2018 yılı için 595,00 TL olarak belirlenmiştir.

 İdari para cezaları;
1/1/2018 ila 31/12/2018 tarihleri arasında işlenen fiiller için 2.029,50 TL, esas alınarak
idari para cezası uygulanacaktır.

Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin yuvarlaması;

5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunun 2’nci maddesinin
ikinci fıkrasında “Türk Lirası değerlerinin Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Türk Lirası
cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında yarım Kuruş ve üzerindeki değerlerin bir Kuruşa
tamamlanacağı ve yarım Kuruşun altındaki değerlerin dikkate alınmayacağı” hükme
bağlanmıştır.

Bu itibarla Genelgede, yapılan hesaplamaların sonucunda bulunan rakamın virgülden sonra üç
basamaklı çıkan ve üçüncü basamağındaki rakamı yarım kuruş ve üzerinde olan değerler 1
Kuruşa tamamlanmış, yarım Kuruşun altındaki değerler ise dikkate alınmamıştır. 


Sizin Için Seçtiklerimiz

e-Fatura

e-Fatura Nedir?

e-Fatura dijital ortamdan kesilerek, Gelir İdaresi Başkanlığının belirlediği standartları taşıyan ve Gelir İdaresi Başkanlığının içerik kontrolü sonrasında alıcısına ulaştırılan bir fatura türüdür.

e-Faturaya geçiş yapmak için 2018 veya 2019 yılı cironuzun beş milyon TL ve üzeri olması gereklidir. Bu şartı taşıyan mükelleflerin 1 Temmuz 2020 tarihine kadar e-Fatura uygulamsına geçiş yapmaları zorunludur.
Cironuz 5 milyon TL altında olsa dahi gönüllü olarak e-Fatura uygulamasına dahil olarak e-Fatura ve e-Arşiv Fatura kulllabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak e-Fatura kullanıcı olarak firmanıza prestij kazandırmanın yanında e-Fatura sisteminin faydaları ile işletme giderlerinizi en aza indirebilirsiniz.

e-Faturayı özel entegratörler aracılığı geçiş yapılması size hem zaman tasarrufu hemde kullanım kolaylı sağlar. e-Fatura Geçiş İşlemlerini Muhasebe Web sizin adınıza gerçekleştir. e-Faturaya geçiş hakkında daha detaylı bilgile burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Arşiv Fatura

e-Arşiv Fatura e-Fatura mükellefi olan vergi mükelleflerinin e-Fatura olmayan mükelleflere veya nihai tüketicilere kestiği bir elektronik fatura türüdür. Aynı zamanda GİB portalından vergi mükelleflerinin kestiği 5.000 ve 30.000 TL üzerindeki faturalara da e-Arşiv Fatura adı veriler. GİB e-Belge Portalından e-Arşiv Fatura kesen bir mükellef e-Fatura kullanıcısı değildir.

Eğer e-Faturaya zorunlu olarak dahil olmanız gerekiyor ise e-Arşiv Fatura ile beraber e-Fatura da kullanmanız zorunludur. İsteğe bağlı bir e-Faturaya geçiş yapmanız halinde yine e-Arşiv Fatura ve e-Fatura'nın beraber kullanımı zorunludur. GİB e-Belge Portalında sadece 5 bin ve 30 bin üzeri faturaları düzenleyen mükelefler e-Fatura uygulamasına dahil olmadıkları için sadece GİB e-Arşiv Faturası kullanabilirler.

e-Fatura sistemini bizim aracılığımız ile kullanıyor iseniz e-Arşiv Fatura iptalini her zaman yapabilirsiniz. e-Fatura kullanıcı olmayıp GİB portalından 5 bin TL üzeri kesilen e-Arşiv Fatura iptal edilememektedir.

e-Fatura Programı

e Fatura Programı Fatura kesme sürecini kısaltarak, kesilen faturaları e-Fatura veya e-Arşiv Fatura standartlarına uygun hale getirip alıcısına ulaştıran pratik ve kullanışlı yazılımlara verilen isimdir.

e Fatura Programı tamamen hızlı ve kolay e-Fatura kesmek için tasarlanmıştır. e-Fatura Programı ile Satış, İstisna, Tevkifat, iade, özel matrah Faturalarınızı keserek müşterinize hızlıca gönderim yapabilirsiniz. e-Fatura Programı hakkında daha detaylı bilgiye burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Fatura ve e-Arşiv Faturaya geçiş yaparak pratik ve hızlı kullanmanın en kolay yolu ePlus EKO e-Fatura Programı'dır. Size bilgi vermek için danışmanlarımız sizi bekliyor. Hemen bağlantıyı tıklarak e-Faturaya ilk adımı bizimle atabilirsiniz. e-Fatura Programı

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
Ekonomi    Vergi    Muhasebe    SGK    Asgari ücret    Yapılandırma    2021 Asgari Ücret    e fatura    e defter    Pratik Bilgiler    Vergi Affı    e-Defter Saklama    Finans    Şirketler    Staj    Sosyal Güvenlik    Denetim    Mevzuat    Haber    İş Hayatı    Emeklilik    Asgari Geçim İndirimi    Torba Yasa    Türmob    SMMM    Soru Cevap    YMM    Maliye    Resmi Gazete    Beyannameler    2019 Asgari Ücret    Kısa Çalışma    Muhasebe Yazarları    Muhasebe iş ilanlari    e tebligat    Defter Beyan Sistemi    2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    e-İrsaliye    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Ücret 2020    e Arşiv Fatura    Oğuz Demir    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.