» e-FATURA e-ARŞİV» e-FATURA PROGRAMI
 
TesvikMatik SGK Tesvik Hesaplama Programi
TesvikMatik SGK Tesvik Hesaplama Programi
e-Bültene üye olun, yeni Haber ve Mevzuatlar e-posta adresinize gelsin! ÜYE OL

2018 Yılında Elde Edilen Gelirlerden Beyan Edilmesi Gerekenler

 
28.02.2019 04:08 | Güncelleme: 28.02.2019 04:08

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre, gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tabi olup gelir, bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır. GVK’nın 2. maddesine göre gelire giren kazanç ve iratlar şöyledir;

Ticarî kazançlar, Ziraî kazançlar, Ücretler, Serbest meslek kazançları, Gayrimenkul sermaye iratları, Menkul sermaye iratları, Diğer kazanç ve iratlar. 

2018 yılında gelirin konusuna giren yukarıda sayılan yedi gelir unsurundan elde edilen gelirlerin toplanıp 1 - 25 Mart 2019 ayında Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir.

Beyanı gereken gelirlerin Yıllık Beyannamede toplanması zorunlu olup tacirler, çiftçiler ve serbest meslek erbapları ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden kazanç elde etmemiş olsalar bile Yıllık Beyanname vereceklerdir. 

Gelir vergisi mükellefi kabul edilen adi şirket ortakları, kollektif şirket ortakları ile adi komandit şirketlerin komandite ortakları da Yıllık Beyanname vermek zorundadırlar. 

Ancak, Kanun koyucu 193 sayılı GVK’da yaptığı düzenleme ile çeşitli gerekçelerle, bu genel ilkenin aksine bu yedi gelir unsuruna ilişkin olarak bazı kazanç ve iratlar için yıllık beyanname verilmesini gerekli görmemiştir. 

Yedi gelir unsuru ile ilgili olarak yıllık beyanname verilmeyecek, diğer gelirler için beyanname verilmesi halinde de bu gelirlerin yıllık beyannameye dahil edilmeyeceği kazanç ve iratlar şöyledir;

Tam mükellefiyette Mart/2019’da yıllık beyanname verilmeyecek kazanç ve iratlar;

Gerçek usulde vergilendirilmeyen ziraî kazançlar,

GVK’nın 75. maddesinin (15) ve (16) numaralı bentlerinde yazılı menkul sermaye iratları,

Kazanç ve iratların istisna hadleri içinde kalan kısmı (telif kazançlarının tamamı, değer artış kazancında 12.000 TL, arızi kazançlarda 27.000 TL ve mesken kirasında 4.400 TL istisna tutarını geçmeyen gelir gibi),

Tek işverenden alınmış ve tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretler,

Birden fazla işverenden tevkifata tabi ücret almakla beraber, birden sonraki işverenden aldıkları ücretlerinin toplamı, 2018 yılı için 34.000 TL’yi aşmayan ücretler,

Vergiye tâbi gelir toplamının 2018 yılı için 34.000 TL’yi aşmaması koşuluyla, Türkiye'de tevkifata tâbi tutulmuş olan; birden fazla işverenden elde edilen ücretler, menkul sermaye iratları ve gayrimenkul sermaye iratları,

Vergi kesintisine tabi menkul sermaye iradı elde edilmesi halinde, brüt tutarı beyanname verme sınırı olan 34.000 TL’yi aşmayan iratlar,

Tam mükellef kurumlardan elde edilen kâr paylarının yarısı gelir vergisinden müstesna olup kalan tutarın 34.000 TL’yi aşmayan iratlar,

İndirim oranının birden büyük olması dolayısıyla, 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olan her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler,

Vergi kesintisine tabi işyeri kirasında brüt tutarı beyanname verme sınırı olan 34.000 TL’yi aşmayan kira geliri,

İstisna tutarı olan 4.400 TL’yi aşan mesken kira geliri ile tevkifatlı işyeri kira gelirinin birlikte elde edilmesi halinde, mesken istisnasını aşan mesken kira geliri ile işyeri kira geliri toplamı 34.000 TL’lik beyan sınırını aşmayan mesken kira geliri ve tevkifatlı işyeri kira geliri,

Bir takvim yılı içinde elde edilen ve toplamı 2018 yılı için 1.800 TL’yi aşmayan, tevkifata ve istisna uygulamasına konu olmayan menkul (alacak faizi ve off-shore faiz geliri gibi) ve gayrimenkul sermaye iratları (basit usule tabi mükelleflere kiraya verilen işyerinden elde edilen kira geliri gibi).

Dar mükellefiyette yıllık beyanname verilmeyecek kazanç ve iratlar;

Tamamı Türkiye'de tevkif suretiyle vergilendirilmiş olan ücretler, serbest meslek kazançları, menkul ve gayrimenkul sermaye iratları ile diğer kazanç ve iratlar için Yıllık Beyanname verilmeyecek, diğer gelirler için beyanname verilmesi halinde ise bu gelirler beyannameye dahil edilmeyecektir.

Beyana tabi geliri sadece gayrimenkul sermaye iradından ibaret olan dar mükelleflerden;

Bir takvim yılı içinde elde ettiği konut kira geliri, istisna tutarını (2018 yılı için 4.400 TL) aşanlar,

Bir takvim yılı içinde mal ve hakların kiralanması sonucu, tevkif suretiyle vergilendirilmemiş kira gelirleri elde edenler,

yıllık beyanname vereceklerdir. Diğer bir ifade ile tevkifata ve istisnaya konu olmayan gayrimenkul sermaye iratlarının tutarına bakılmaksızın beyan edilmesi gerekmektedir.

Öte yandan, dar mükellefiyete tabi olanların yıllık beyanname ile bildirmeye mecbur olmadıkları kazanç ve iratlardan, vergisi tevkif suretiyle alınmamış olanlar Münferit Beyanname ile beyan edilecektir.

Beyan Edilen Gelir Toplamına Uygulanacak Vergi Tarifesi;

2018 yılında elde edilen beyana tabi gelirlerin Mart/2019’da beyanında uygulanacak artan oranlı gelir vergisi tarifesi ise 302 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile belirlenmiş olan aşağıdaki vergi tarifesidir.

Gelir vergisine tabi gelirler;

14.800 TL'ye kadar %15

34.000 TL'nin 14.800 TL'si için 2.220 TL, fazlası %20

80.000 TL'nin 34.000 TL'si için 6.060 TL, (ücret gelirlerinde 120.000 TL'nin 34.000 TL'si için 6.060 TL), fazlası %27

80.000 TL'den fazlasının 80.000 TL'si için 18.480 TL, (ücret gelirlerinde 

120.000 TL'den fazlasının 120.000 TL'si için 29.280 TL), fazlası %35

oranında vergilendirilir.

Mart/2019 ayında verilecek yıllık beyanname üzerinden tahakkuk eden gelir vergisinin birinci taksitinin (72,70 TL Damga Vergi ile birlikte) 1 Nisan 2019 tarihine kadar, ikinci taksitinin ise 31 Temmuz 2019 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.

 


 


Sizin Için Seçtiklerimiz

e-Fatura

e-Fatura Nedir?

e-Fatura dijital ortamdan kesilerek, Gelir İdaresi Başkanlığının belirlediği standartları taşıyan ve Gelir İdaresi Başkanlığının içerik kontrolü sonrasında alıcısına ulaştırılan bir fatura türüdür.

e-Faturaya geçiş yapmak için 2018 veya 2019 yılı cironuzun beş milyon TL ve üzeri olması gereklidir. Bu şartı taşıyan mükelleflerin 1 Temmuz 2020 tarihine kadar e-Fatura uygulamsına geçiş yapmaları zorunludur.
Cironuz 5 milyon TL altında olsa dahi gönüllü olarak e-Fatura uygulamasına dahil olarak e-Fatura ve e-Arşiv Fatura kulllabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak e-Fatura kullanıcı olarak firmanıza prestij kazandırmanın yanında e-Fatura sisteminin faydaları ile işletme giderlerinizi en aza indirebilirsiniz.

e-Faturayı özel entegratörler aracılığı geçiş yapılması size hem zaman tasarrufu hemde kullanım kolaylı sağlar. e-Fatura Geçiş İşlemlerini Muhasebe Web sizin adınıza gerçekleştir. e-Faturaya geçiş hakkında daha detaylı bilgile burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Arşiv Fatura

e-Arşiv Fatura e-Fatura mükellefi olan vergi mükelleflerinin e-Fatura olmayan mükelleflere veya nihai tüketicilere kestiği bir elektronik fatura türüdür. Aynı zamanda GİB portalından vergi mükelleflerinin kestiği 5.000 ve 30.000 TL üzerindeki faturalara da e-Arşiv Fatura adı veriler. GİB e-Belge Portalından e-Arşiv Fatura kesen bir mükellef e-Fatura kullanıcısı değildir.

Eğer e-Faturaya zorunlu olarak dahil olmanız gerekiyor ise e-Arşiv Fatura ile beraber e-Fatura da kullanmanız zorunludur. İsteğe bağlı bir e-Faturaya geçiş yapmanız halinde yine e-Arşiv Fatura ve e-Fatura'nın beraber kullanımı zorunludur. GİB e-Belge Portalında sadece 5 bin ve 30 bin üzeri faturaları düzenleyen mükelefler e-Fatura uygulamasına dahil olmadıkları için sadece GİB e-Arşiv Faturası kullanabilirler.

e-Fatura sistemini bizim aracılığımız ile kullanıyor iseniz e-Arşiv Fatura iptalini her zaman yapabilirsiniz. e-Fatura kullanıcı olmayıp GİB portalından 5 bin TL üzeri kesilen e-Arşiv Fatura iptal edilememektedir.

e-Fatura Programı

e Fatura Programı Fatura kesme sürecini kısaltarak, kesilen faturaları e-Fatura veya e-Arşiv Fatura standartlarına uygun hale getirip alıcısına ulaştıran pratik ve kullanışlı yazılımlara verilen isimdir.

e Fatura Programı tamamen hızlı ve kolay e-Fatura kesmek için tasarlanmıştır. e-Fatura Programı ile Satış, İstisna, Tevkifat, iade, özel matrah Faturalarınızı keserek müşterinize hızlıca gönderim yapabilirsiniz. e-Fatura Programı hakkında daha detaylı bilgiye burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Fatura ve e-Arşiv Faturaya geçiş yaparak pratik ve hızlı kullanmanın en kolay yolu ePlus EKO e-Fatura Programı'dır. Size bilgi vermek için danışmanlarımız sizi bekliyor. Hemen bağlantıyı tıklarak e-Faturaya ilk adımı bizimle atabilirsiniz. e-Fatura Programı

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
Ekonomi    Vergi    Muhasebe    SGK    Asgari ücret    Yapılandırma    2021 Asgari Ücret    e fatura    e defter    Pratik Bilgiler    Vergi Affı    Finans    Şirketler    Staj    Sosyal Güvenlik    Denetim    Mevzuat    Haber    İş Hayatı    Emeklilik    Asgari Geçim İndirimi    Torba Yasa    Türmob    SMMM    Soru Cevap    YMM    Maliye    Resmi Gazete    Beyannameler    2019 Asgari Ücret    Kısa Çalışma    Muhasebe Yazarları    Muhasebe iş ilanlari    e tebligat    Defter Beyan Sistemi    2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    e-İrsaliye    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Ücret 2020    e Arşiv Fatura    Oğuz Demir    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.