e-FATURA HABERLER PRATİK BİLGİLER MUHASEBE EKONOMİ
☰ 
 
e-Bültene üye olun, yeni Haber ve Mevzuatlar e-posta adresinize gelsin! ÜYE OL

2019 Yılı Vergi Rakamları

03.01.2019 05:59 | Güncelleme: 03.01.2019 05:59

2019 yılında uygulanacak bazı maktu vergi, had, istisna ve ceza tutarları açıklanmıştır. Motorlu taşıtlar vergisi tutarları dışında bütün vergi, istisna, had ve ceza tutarları yeniden değerleme oranında artmıştır. Motorlu taşıtlar vergisi tutarlarındaki artış oranı ise Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenmiştir.

Aşağıda yaygın olarak kullanılacak bazı tutarlara yer verilmiştir.  

1. Gelir Vergisi Tarifesi

2019 yılı gelirlerine uygulanacak gelir vergisi tarifesinin gelir dilimleri yeniden değerleme oranında artmıştır. 305 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğiyle duyurulan tarife aşağıda yer almaktadır.

Gelir Dilimleri

Vergi Oranı (%)

18.000 TL’ye kadar

15

40.000 TL’nin 18.000 TL’si için 2.700 TL, fazlası

20

98.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 TL, (ücret gelirlerinde 148.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 TL), fazlası

27

98.000 TL’den fazlasının 98.000 TL’si için 22.760 TL, ücret gelirlerinde 148.000 TL’den fazlasının 148.000 TL’si için 36.260 TL), fazlası

35

2. Kira geliri istisna tutarı

305 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yapılan açıklamaya göre, 2019 yılında elde edilecek konut kira gelirlerinin 5.400 lirası gelir vergisinden müstesnadır.

3. Çalışanlara yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlerde istisna sınırı

305 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yapılan açıklamaya göre, 2019 yılında işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 19 liradır.

4. Engellilik indirimi tutarları

305 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yapılan açıklamaya göre, 2019 yılında uygulanacak engellilik indirimi tutarları aşağıdaki gibidir:

  • Birinci derece engelliler için            1.200 TL
  • İkinci derece engelliler için                 650 TL
  • Üçüncü derece engelliler için             290 TL

5. Taşınmaz alım satım kazançlarında istisna

305 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, 2019 yılında taşınmaz mal satışından elde edilen değer artış kazançlarına ilişkin istisna tutarı 14.800 lira olarak açıklanmıştır.

6. Bazı gelirler için beyan sınırı

305 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yapılan açıklamaya göre, 2019 yılında elde edilen, vergi kesintisine tabi tutulmamış veya istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarında beyan sınırı 2.200 liradır.

7. Veraset ve intikal vergisi tarifesi

2019 yılında ölüm veya bağışlar nedeniyle intikal eden varlıklar için uygulanacak veraset ve intikal vergisi tarifesi, matrah dilimlerinin yeniden değerleme oranında artması sonucu aşağıdaki gibi olmuştur. Yeni tarife 50 seri no.lu Veraset ve İntikal Vergisi Genel Tebliğiyle duyurulmuştur. 

Matrah

Veraset yoluyla intikallerde vergi oranı (%)

İvazsız intikallerde vergi oranı (%)

İlk 290.000,00 TL için

1,00

10,00

Sonra gelen 700.000,00 TL için

3,00

15,00

Sonra gelen 1.500.000,00 TL için

5,00

20,00

Sonra gelen 2.700.000,00 TL için

7,00

25,00

Matrahın 5.190.000,00 TL’yi aşan bölümü için

10,00

30,00

8. Veraset ve intikal vergisi istisna tutarları

Bağışlar ve miras kalan değerler nedeniyle hesaplanan veraset ve intikal vergisi matrahından indirilecek istisna tutarları 2019 yılı için aşağıdaki gibidir. Söz konusu tutarlar 50 seri no.lu Veraset ve İntikal Vergisi Genel Tebliğiyle duyurulmuştur.

Eş ve çocuklardan her birine isabet eden miras hisselerinde

250.125 TL

Çocuk bulunmaması halinde, eşe isabet eden miras hissesinde

500.577 TL

Bağışlarda

5.760 TL

Yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde

5.760 TL

9. Fatura düzenleme sınırı

504 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde, 2019 yılı fatura düzenleme sınırı 1.200 lira olarak açıklanmıştır.

10. Doğrudan gider yazma sınırı

504 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde, 2019 yılı için, doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallık tutarında sınır 1.200 lira olarak açıklanmıştır.

11. Damga vergisi tavanı

63 seri no.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde, her bir kâğıt için hesaplanacak azami damga vergisi tutarı 2019 yılı için 2.642.810 lira olarak açıklanmıştır.

12. Motorlu taşıtlar vergisi tutarları

2019 yılında uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tarifesi, 30.12.2018 tarih ve 537 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenmiş ve 51 seri no.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği ile duyurulmuştur. Söz konusu kararla vergi tutarları, % 15,9 oranında artırılarak belirlenmiştir.
Sizin Için Seçtiklerimiz

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Asgari Ücret 2020    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    Dünya    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    Sektörler    Seminerler    SGK    SMMM    SMMM Odaları    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Teknoloji    Torba Yasa    Türmob    Vergi    YMM    YMM Odaları    İş Hayatı    Şehirler    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.