e-FATURA HABERLER PRATİK BİLGİLER MUHASEBE EKONOMİ
☰ 
 

2019 Yılı Vergi ve SGK Parametreleri

14.02.2019 12:31 |

Asgari Ücret değişimi ile 2019 yılında uygulanacak vergi ve SGK Parametreleri

2019 yılı Asgari Ücret Ne Kadar?

4857 sayılı İş Kanunu’nun 39 uncu maddesine istinaden Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun, 27 Aralık 2018 Tarihli ve 30638 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 25/12/2018 tarih ve 2018/1 sayılı Kararıyla 2019 yılında uygulanacak asgari ücret belirlendi. Buna göre tüm işyerlerinde ve yaş ayrımı olmaksızın asgari ücret 01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasında günlük brüt 85,28 TL, aylık brüt 2.558,40 TL olarak saptanmıştır.

2019 yılı SGK Primine Esas Kazancın Alt ve Üst Sınırı

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 82. Maddesine göre,“Alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, sigortalıların asgarî ücretin otuzda biri, üst sınırı ise günlük kazanç alt sınırının 7,5 katı, ancak sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri için 3 katıdır.”

01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasında günlük alt sınır 85,28 TL, aylık alt sınır2.558,40 TL, günlük üst sınır 639,60 TL, aylık üst sınır 19.188,00 TL olarak uygulanacaktır.

SGK Borçlanma Tutarları 

Sosyal güvenlik mevzuatı uyarınca yapılacak borçlanmalar (askerlik, yurtdışı vb.) kendilerinin veya hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları ve talep tarihinde prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere, kendilerince belirlenecek günlük kazancın yüzde 32'si üzerinden hesaplanacak primlerini borcun tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde ödemeleri şartı ile borçlandırılarak, borçlandırılan süreleri sigortalılıklarına sayılır.

Asgari ücret üzerinden 1 günlük borçlanma tutarı 27,29 TL’dir. SGK tavan tutarından borçlanma tutarı ise 204,67 TL’dir.

SGK Primine Tabi Olmayacak Yemek Parası, Aile Ve Çocuk Yardımı Tutarları

SGK Sigorta primine tabi tutulmayacak yemek parası, aile ve çocuk yardımı tutarı yeniden belirlenmiştir. Buna göre; 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren 4/ (a) bendine tabi (SSK) sigortalıların;

a- 2019 yılı Yemek Parası

01.01.2019 - 31.12.2019 Tarihleri Arasında 5,12 TL (Günlük);

b- 2019 Çocuk Zammı (Bir Çocuk İçin):
01.01.2019- 31.12.2019 Tarihleri Arasında 51,17 TL (Aylık);

c- 2019 Aile Zammı (Yardımı):
01.01.2019- 31.12.2019 Tarihleri Arasında 255,84 TL (Aylık)
tutarındaki kazançları SGK prime esas kazancına dahil edilmeyecektir.

2019 yılı Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife 

2019 takvim yılı ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınacak tarife aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

ÜCRET GELİRLERİNDE GELİR VERGİSİ TARİFESİ

Gelir Dilimi

Vergi Oranı %

18.000 TL'ye kadar

%15

40.000 TL'nin 18.000 TL'si için 2.700 TL, fazlası

%20

148.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL, fazlası

%27

148.000 TL'den fazlasının 148.000 TL'si için 36.260 TL, fazlası

%35

2019 yılı Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisna Tutarı

GVK’nın 23 üncü maddesinin 8 numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2019 takvim yılında uygulanmak üzere
19,00 TL olarak tespit edilmiştir.

2019 yılı Engelli Vergi İndirimi Tutarları
Gelir Vergisi Kanunu’nun 31 inci maddesinde yer alan engellilik indirimi tutarları, 2019 takvim yılında uygulanmak üzere; birinci derece engelliler için 1200 TL, ikinci derece engelliler için 650 TL, üçüncü derece engelliler için 290 TL olarak tespit edilmiştir.

2019 yılı Veraset ve İntikal Vergisi İstisnaları

a- Eş ve Çocuktan her birine düşen mirasın; 250.125 TL’si, Çocuk bulunmaması durumunda eşe tekabül eden mirasın; 500.557 TL’dir.

b- İvazsız intikallerde ise; 500.760 TL’si vergiden istisnadır.

YMM Raporu ile Yapılabilecek Gelir ve Kurumlar Vergisi İadelerindeki Limitler

2019 yılı için 100.000 TL.

a- YMM’lerce Karşı İnceleme Limiti 2019 için: 36.000 TL, Karşıt inceleme yapılmasının zorunlu bulunmadığı haller.

b- Bir mükelleften bir aylık dönemde yapılan mal ve hizmet alımları toplamının aşması halinde karşıt inceleme yapılması limiti: 106.000 TL.

c- İstisna işlemleri için YMM Rap. Düz. Sınırı;

a- KV istisnası; 2019 yılı için 361.000 TL

b- Yat. İndirim İst. 2019 yılı için; 824.000 TL

c- Aktif Toplamı; 9.913.000 TL ve Net Satışları toplamı:19.820.000 TL’yi aşmayan mükellefler 2018 yılı beyannamelerini meslek mensuplarına imzalatmak zorundadırlar.

d- İndirimli orana tabi işlemlerde senelik KDV iadesi limitleri: 2019 yılı için; İade yapılabilmesi için aşılması gereken limit; 14.100 TL’dir.

2019 yılı Çırakların Aylık Asgari Ücreti

2019 yılı için; 767,52 TL’dir.

2019 yılı Cenaze Ödeneği Miktarı

2019 yılı için; 716,00 TL’dir.

Dr. Mustafa ALPASLAN
hukukihaber.net
Sizin Için Seçtiklerimiz

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    Dünya    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    Sektörler    Seminerler    SGK    SMMM    SMMM Odaları    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Teknoloji    Torba Yasa    Türmob    Vergi    YMM    YMM Odaları    İş Hayatı    Şehirler    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.