2019 yılı Asgari Ücret Desteği Uygulamasında Bilmeniz Gerekenler

31.01.2019 09:25 |

2019 yılında Uygulanacak Asgari Ücret Destek Tutarları belirlendi.

2019 Yılı Asgari Ücret Desteğinden kimler yararlanacak? 2019 tarihinden önce tescil edilen işyerleri ve 2019 yılında ilk defa tescil edilen işyerlerinde Asgari Ücret Desteğinden yararlanma şartları nelerdir?

2019 yılında Uygulanacak Asgari Ücret Destek Tutarları ne Kadar?

2019 yılında, 2019 yılı öncesi tescil edilen işyerleri için prime esas günlük kazancı 102 TL, toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 203,00 TL ve Linyit ve Taşkömürü çıkarılan işyerleri için 271 TL ve altında olan, 2019 yılında tescil edilen işyerleri için ise uzun vadeli sigorta kollarına tabi tüm sigortalıların çalışma gün sayısının; 2018/ Ocak ila 2018/Kasım ayında bildirilen sigortalı sayısının ortalaması, 2019 yılında tescil edilen işyerleri için sigortalı sayısının belirlenmesinde bildirim yapılan aydaki sigortalı sayısı dikkate alınarak, sigortalı sayısı 500’ün altında olan işyerleri için günlük 5 TL, 500 ve üzerinde olan işyerleri için günlük 3,36 TLile çarpılması sonucu bulunacak tutar kadar asgari ücret desteği sağlanacaktır.

2019 yılında uygulanacak asgari ücret desteğinin,geçmiş yılarda uygulanmış asgari ücret desteğindenbazı farklılıkları bulunmaktadır. Buna göre;

1- 2019 yılı için verilecek asgari ücret desteği tutarı işyerlerinin çalıştırdığı uzun vadeli sigorta kollarına tabi sigortalılara bağlı olarak farklılık göstermekte olup; ortalama sigortalı sayısı 500’ün altında olan işyerleri için sigortalı başına günlük 5 TL(aylık 150 TL-, 500 ve üzerinde olan işyerleri için sigortalı başına günlük 3,36 TL(aylık 101 TL- destek sağlanacaktır.

2- 2019 yılındanönce tescil edilen işyerleri için prime esas günlük kazancı 102 TL, toplu iş sözleşmesi imzalanan işyerleri için 203 TL ve Linyit ve Taşkömürü çıkarılan işyeri için 271 TL ve bu tutarların altında bildirilen uzun vadeli sigorta kollarına tabi sigortalılariçin asgari ücret desteğinden yararlanılacaktır. 2019 yılında tescil edilen işyerleri için prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırından bildirilen uzun vadeli sigorta kollarına tabi tüm sigortalılar için destekten yararlanılacaktır.

3- 2019 yılından önce tescil edilen işyerleri için sigortalı sayısının belirlenmesinde 2018/ Ocak ila 2018/Kasım ayında bildirilenuzun vadeli sigorta kollarına tabisigortalı sayısının ortalaması esas alınacaktır. 2019 yılında tescil edilen işyerleri için sigortalı sayısının belirlenmesinde bildirim yapılan aydaki uzun vadeli sigorta kollarına tabi sigortalı sayısı dikkate alınacak ve sigortalı sayısı 500’ün altında olan işyerleri için günlük 5 TL(aylık 150 TL-, 500ve üzerinde olan işyerleri için sigortalı başına günlük 3,36 TL(aylık 101 TL-destek sağlanacaktır.

4- 2019 yılı asgari ücret desteği sağlanacak ayındakiuzun vadeli sigorta kollarına tabi sigortalı sayısının,2018/ Ocak ila 2018/Kasım aylarında bildirilen en düşük sigortalı sayısının altına düşmemesigerekmektedir. 2019 yılından önce tescil edilen işyerleri için belirlenen en düşük sigortalı sayısının altında sigortalı bildirimi yapılan 2019 yılındaki aylar için destek verilmeyecektir.

5- 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a- bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran özel sektör işyeri işverenleri ile 5018 sayılı Kanuna ekli (I- sayılı cetvelde sayılan kamu idarelerine ait kadro ve pozisyonlarda 4’üncü maddenin birinci fıkrasının (a- bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenler hariç olmak üzere diğer kamu işyeri işverenleri de destekten yararlanacaktır.

6- 2019 yılında Asgari ücret desteği 12 ay boyunca uygulanacaktır.

7- Asgari ücret desteğinden yararlanmak için herhangi bir başvurma şartı bulunmamaktadır.

8- Asgari ücret desteğiyle sağlanacak indirim tutarı, takip eden ay/aylardan doğan sigorta prim borçlarına mahsup edilecektir

2019 tarihinden önce tescil edilmiş olan işyerlerinin asgari ücret desteğinden yararlanma şartları

• 2019 yılına ait aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süresinde vermesi,

• 2019/Ocak ila 2019/Aralık Aylarında / Dönemlerinde Bildirilen Sigortalı Sayısının, 2018/ Ocak ila 2018/Kasım aylarında bildirilen en düşük sigortalı Sayısından Az Olmaması

• 2019 yılı için çalıştırdığı kişilerin sigorta primine esas kazançlarınıtam olarak bildirilmesi,Gerekmektedir

2019 yılı içinde ilk defa tescil edilen işyerlerinin asgari ücret desteğinden yararlanma şartları

• 2019 yılına ait aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süresinde vermesi,

• Cari ay primleriniyasal süresi içinde ödenmesi,

• Kuruma prim, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması veya söz konusu borcun 6183 sayılı Kanunun 48’inci maddesine göre taksitlendirilmiş olması,

• 2019 yılı için çalıştırılan kişilerin sigortalı olarak bildirmesi, bildirilen sigortalıların fiilen çalıştırılması ve prime esas kazançlarının eksik bildirilmemesi,Gerekmektedir.

2019 Yılı Asgari Ücret Desteği ile ilgili SGK tarafından Asgari Ücret Desteği Uygulama Genelgesi yayınlanacaktır.
Sizin Için Seçtiklerimiz

Çok Okunanlar

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    Dünya    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    Sektörler    Seminerler    SGK    SMMM    SMMM Odaları    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Teknoloji    Torba Yasa    Türmob    Vergi    YMM    YMM Odaları    İş Hayatı    Şehirler    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
 
e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter Geçişlerinizde Yanınızdayız !

e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter geçişlerinizde muhasebeweb.com ÇOK UYGUN Fiyatlarla Yanınızda!

HIZLI TEKLİF ALIN !