e-FATURA HABERLER PRATİK BİLGİLER MUHASEBE EKONOMİ
☰ 
 

2019 yılı Mali Tatil ve SGK Uygulamaları

04.07.2019 10:50 |

5604 sayılı Kanunun 1. Maddesi uyarınca mali tatil 2019 yılında 02.07.2019 Salı – 22.07.2019 Pazartesi döneminde uygulanacaktır.

2019 Yılı Mali Tatili ile İlgili  03.07.2019 Tarihli SGK Genel Yazısında:

02.07.2019-22.07.2019 tarihleri arasında mali tatilin uygulanacağı, Mali tatili takip eden beş güne (23.07.2019-27.07.2019) rastlayan bazı yükümlülükler için de sürenin 29.07.2019 Pazartesi günü mesai saati bitiminde sona ereceği, 2019 Yılı Mali Tatilinde sosyal güvenlik ile ilgili kapsama giren beyan, bildirim ve yükümlülüklerin aşağıda belirtilen tarihlerde yerine getirilmesi halinde yasal süresi içinde yapılmış sayılacağı, 30.06.2019 tarihinin hafta sonuna gelmesi sebebiyle yasal ödeme süresi 01.07.2019 Pazartesi günü sona erecek olan 2019 Mayıs ayına ilişkin sigorta primlerinin son ödeme tarihinde ve diğer yükümlülüklerde bir değişiklik olmayacağı belirtilmiştir.

Sosyal Güvenlik Mevzuatına Yönelik Denetim Ve Kontrol İşlemleri:

Mali tatilin uygulandığı 02-22.07.2019 tarihleri arasında SGK müfettiş ve denetmenleri tarafından sosyal güvenlik mevzuatının uygulanmasına yönelik denetim, kontrol, tespit, tarama yapılabilecek, yine işyeri kayıt ve belgelerinin ibraz edilmesine yönelik tebligat gönderilebilecek,

Ancak, kayıt ve belgelerin ibraz edilmesi için verilen sürenin son gününün;

Mali tatile (2-22 Temmuza) rastlaması halinde istenilen kayıt ve belgelerin; en geç 29.07.2019 tarihine kadar,

Son günün mali tatilin sona erdiği tarihten itibaren 5 günlük 23-27 Temmuz arasındaki bir güne rastlaması halinde de 29.07.2019 Pazartesi tarihine kadar,

ibraz edilmesi halinde yasal süresi içinde ibraz edilmiş sayılacak ve idari para cezası uygulanmayacaktır.

Mali Tatil Kapsamına Girmeyen İş ve İşlemler

İş hukuku ve sosyal güvenlik mevzuatı ile ilgili aşağıda belirtilen iş ve işlemler mali tatil kapsamına girmediğinden ilgili kanunlarda belirtilen süreler içinde yerine getirilmesi gerekmektedir:

5510 sayılı Kanuna tabi işverenlerin ve 4-b kapsamındaki sigortalıların 6736, 7020 ve 7143 sayılı Kanunlar ve çeşitli tarihlerde çıkarılmış olan yeniden yapılandırma kanunlarından kaynaklanan ödeme ve diğer yükümlülükleri,

İş kazası ve meslek hastalığı olaylarının Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimi,

İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde işverenlerce düzenlenmesi gereken vizite kâğıdı,

E-bildirge uygulaması kapsamında işverenlerce internet ortamında Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilen sigortalı hesap fişi,

Sigortalıların istirahatli oldukları sürede işyerinde çalışmadıklarına dair işverenlerce internet ortamında yapılması gereken çalışmazlık bildirimi,

4857 sayılı İş Kanunu tabi işverenlerin toplu işçi çıkarma ile ilgili olarak yapmaları gereken bildirim,

5510, 6356, 4447, 4857, 6183, 6736, 7020 ve 7143 sayılı Kanunlar gereğince ilgili kurumlarca gönderilecek tebligatlar ile sigortalılar veya işverenler tarafından açılacak davalarda dava açma süreleri,

2019 Yılı Mali Tatilinde
Sosyal Güvenlik Uygulamaları

Beyan/Bildirim/Yükümlülük

İlgili Mevzuat

Son Günün Mali Tatil Günlerine (02-22 Temmuz Arasına)Rastlaması Halinde  Son Günün Mali Tatilden Sonraki 5 Güne(23-27 Temmuz Arasına) Rastlaması Halinde 

İşyeri Bildirgesi Yönünden

5510/11. md

29.07.2019
Pazartesi
29.07.2019
Pazartesi

Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi Yönünden

5510/8. md

29.07.2019

29.07.2019

Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi Yönünden

5510/9. md

29.07.2019

29.07.2019

2019 Haziran Ayı Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Yönünden

SSİY/102. md

-

29.07.2019

İdari Para Cezasına İtiraz ve Ödeme Yönünden

5510/102. md

29.07.2019

29.07.2019

Primlerin Ödenmesi Yönünden

5510/88. md

Mayıs ayı primlerinin ödeme süresinin son günü mali tatile rastlamadığından normal süresinde ödeme yapılacaktır

Mayıs ayı primlerinin ödeme süresinin son günü 23-27 Temmuz'a rastlamadığından normal süresinde ödeme yapılacaktır

SGK'nın Resen Hesapladığı Prim Borcuna İtiraz Yönünden

SSİY/113. md

29.07.2019

29.07.2019

Asgari İşçilik Uygulamasından Kaynaklanan Borcun Kabulüne Dair Taahhütname Yönünden

SSİY/112. md

29.07.2019

29.07.2019

Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Orana İtiraz Yönünden

Asgari İşçilik Tespit Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik/ 17. Md

29.07.2019

29.07.2019

Prim Borçlarının Ertelenmesi Talebi Yönünden

5510/91. md

29.07.2019

29.07.2019

Denetim Elemanlarına İşyeri Kayıt ve Belgelerin İbraz Edilmesi Yönünden

SSİY/107. md

29.07.2019
Sizin Için Seçtiklerimiz

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    Dünya    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    Sektörler    Seminerler    SGK    SMMM    SMMM Odaları    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Teknoloji    Torba Yasa    Türmob    Vergi    YMM    YMM Odaları    İş Hayatı    Şehirler    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.