e-FATURA HABERLER PRATİK BİLGİLER MUHASEBE EKONOMİ
☰ 
 
e-Bültene üye olun, yeni Haber ve Mevzuatlar e-posta adresinize gelsin! ÜYE OL

2019 yılı Vergiden Müstesna Gündelik Tutarları

03.01.2019 06:02 | Güncelleme: 03.01.2019 06:02

2019 yılında vergiden müstesna olarak ödenebilecek yurt içi ve yurt dışı gündelikleri.

1. Yasal Düzenleme

Gelir Vergisi Kanunu’nun 24. maddesinin (1) numaralı bendine göre, Harcırah Kanunu’na tabi kurumlar tarafından harcırah veya yolluk olarak yapılan ödemeler bütünüyle gelir vergisinden müstesnadır.

Aynı maddenin (2) numaralı bendine göre ise; idare meclisi başkan ve üyelerine, denetçilere, tasfiye memurlarına ve hizmet erbabına verilen;

Gerçek yol giderlerinin tamamı,
Yemek ve yatmak giderlerine karşılık verilen gündeliklerin aynı aylık seviyesindeki Devlet memurlarına verilen gündelikler kadar olan veya Devletçe verilen gündeliklerin en yüksek haddini aşmayan kısmı,

gelir vergisinden müstesnadır.

Harcırah Kanunu’nun;

33. maddesinde, bu Kanun gereğince verilen yurt içi gündeliklerinin miktarının her yıl bütçe kanunlarıyla belirleneceği,
34. maddesinde ise, bu Kanun gereğince verilecek yurt dışı gündeliklerinin miktarının, gidilecek ülkeye, memur veya hizmetlilerin aylık veya ücretleri ile görevin mahiyetine göre mali yıl itibariyle Cumhurbaşkanınca belirleneceği,

hükmü yer almaktadır.

2. Vergiden Müstesna Yurt İçi Gündelik Tutarı

2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun eki H-Cetveliyle belirlenen tutarlar çerçevesinde, personele yurt içi seyahatler nedeniyle ödenen harcırah gündeliğinin 61,50 lirayı aşmayan kısmı gelir vergisinden istisnadır.

3. Vergiden Müstesna Yurt Dışı Gündelik Tutarları

Harcırah Kanunu’nun yukarıda belirtilen 34. maddesi gereği, Devlet memurlarına ödenecek yurt dışı harcırah tutarları Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmektedir.

Halen uygulanan harcırah tutarları (700 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle yapılan değişiklik öncesi düzenleme gereği), 16.02.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2018/11213 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenmiştir. 01.01.2018 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren söz konusu Kararda yer alan tutarlara https://www.pwc.com.tr/vergi-portali adresinde Pratik Bilgiler kısmında yer almaktadır. 2019 yılında uygulanmak üzere gündelik tutarlarının değiştirilmesi halinde ayrıca duyurulacaktır.

4. KKTC’ye Yapılan Seyahatlerde Vergiden Müstesna Gündelik Tutarı

16.02.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2018/11213 sayılı Bakanlar Kurulu kararı eki “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar” ile KKTC’ye yapılacak seyahatlerde Başbakanlık Müsteşarı için belirlenen gündelik tutarı 161,15 TL’dir. 2019 yılı için yeni bir belirleme yapılıncaya kadar, KKTC’ye yapılacak seyahatler nedeniyle personele ödenen harcırah gündeliğinin bu tutardaki kısmı gelir vergisinden istisnadır.

2019 yılında geçerli olan gelir vergisinden müstesna yurt içi gündelik tutarı 61,50 liradır.
Sizin Için Seçtiklerimiz

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Asgari Ücret 2020    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    Dünya    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    Sektörler    Seminerler    SGK    SMMM    SMMM Odaları    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Teknoloji    Torba Yasa    Türmob    Vergi    YMM    YMM Odaları    İş Hayatı    Şehirler    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.