» e-FATURA e-ARŞİV» e-FATURA PROGRAMI
 
TesvikMatik SGK Tesvik Hesaplama Programi
e-Bültene üye olun, yeni Haber ve Mevzuatlar e-posta adresinize gelsin! ÜYE OL

2021 Yılı Asgari Ücret’e bağlı olarak değişen parametreler

 
28.12.2020 14:28 | Güncelleme: 28.12.2020 14:28

01/01/2021 tarihinden itibaren uygulamaya başlanılacak ve brüt günlük 119,25.-TL Aylık 3.577,50 TL, net 2.825,90.-TL olarak açıklanan asgari ücrete bağlı olarak değişen ve alınan primler ile verilen gelir, aylık ve ödeneklere esas olan rakamlar yeniden belirlenmiştir.

2021 ASGARİ ÜCRETE BAĞLI PARAMETRELER

01/01/2021 ila 31/12/2021 tarihleri arasında uygulanmak üzere sigortalılar için sigorta primine esas günlük ve aylık kazançların alt ve üst sınırlarında, yurtdışında geçen süreler ile hizmet borçlanmalarında, isteğe bağlı sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının ödeyecekleri primler de dikkate alınacak tutarlar ile idari para cezalarında, geçici iş göremezlik dikkate alınacak tutarlar aşağıda gösterilmiştir.

4-a bendine tabi sigortalıların Sigorta primlerine esas günlük ve aylık kazançlarının alt ve üst sınırları;

Özel sektörde:

Günlük kazanç alt sınırı

119,25 TL

Aylık kazanç alt sınırı

3.577,50 TL

Günlük kazanç üst sınırı

894,38 TL

Aylık kazanç üst sınırı

26.831,40 TL

 

Sigorta Primi işçi payı (%14)

500,85 TL

Sigorta Primi işveren payı (20,5)

35,78 TL

İşsizlik Sigortası işçi payı (%1)

733,39

İşsizlik Sigortası işveren payı (%2):

71,55

Gelir vergisi işçi (%15)

187,82

Gelir Vergisi Matrahı

3.040,88 TL

Gelir Vergisi

456,13 TL

Damga Vergisi

27,15 TL

Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve çocuksuz)

268,31 TL

Net Ücret

2.825,90 TL

Kamu sektöründe:

15.12.2020- 14.01.2021 döneminde sigorta primine esas kazanç alt sınırı;
15.12.2020-31.12.2020 dönemi için: 98,10 TL x 16 gün = 1.569,60 TL
01.01.2021-14.01.2021 dönemi için: 119,25 TL x 14 gün = 1.669,50 TL
15.12.2020-14.01.2021 dönemi için: 1.569,60 TL + 1.669,50 TL = 3239,10 TL

15.12.2020- 14.01.2021 döneminde sigorta primine esas kazanç üst sınırı;

15.12.2020-31.12.2020 dönemi için: 735,75 TL x 16 gün = 11,772 TL
01.01.2021-14.01.2021 dönemi için: 894,38 TL x 14 gün = 12.521,32 TL
15.12.2020-14.01.2021 dönemi için: 11,772 TL + 12.521,32 TL = 24.293,32TL

15/01/2021 ila 14.12.2021 tarihleri arasında ve diğer dönemlerde Sigorta Primine Esas Kazanç Tutarları;

Aylık kazanç alt sınırı: 3.577,50 TL Aylık kazanç üst sınırı: 26.831,40 TL

Çırak ve öğrenciler için;

a) Özel ve Kamu sektörü için:
Günlük kazanç tutarı: 59,63 TL Aylık kazanç tutarı: 1.788,9 TL

15.12.2020-14.01.2021 dönemi için hesaplama ayın ilk yarısı için 2020 yılı asgari ücretine göre, ikinci yarısı için 2021 yılı asgari ücretine göre hesaplandığından farklılık arz etmektedir.

15.12.2020- 14.01.2021 dönemi için;

15.12.2020-31.12.2020 dönemi için: 49,05 TL x 16 gün = 784,80 TL
01.01.2021-14.01.2021 dönemi için: 59,63 TL x 14 gün = 834,82 TL
15.12.2020-14.01.2021 devresi için: 784,80 TL + 834,82 TL = 1.619,62 TL

Yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler, kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenciler, bursiyer ve kursiyerlerin Prime Esas Kazanç Tutarları;

a) Özel ve Kamu sektörü için; Günlük kazanç tutarı: 119,25 TL Aylık kazanç tutarı: 3.577,50 TL
15.12.2020-14.1.2021 dönemi için hesaplama ayın ilk yarısı için 2020 yılı asgari ücretine göre, ikinci yarısı için 2021 yılı asgari ücretine göre hesaplandığından farklılık arz etmektedir.

15.12.2020-14.01.2021 döneminde sigorta primine esas kazanç alt sınırı;

15.12.2020-31.12.2020 dönemi için: 98,10 TL x 16 gün = 1.569,60 TL
01.01.2021-14.01.2021 dönemi için: 119,25 TL x 14 gün = 1.669,50 TL
15.12.2020-14.01.2021 dönemi için: 1.569,60 TL + 1.669,50 TL = 3239,10 TL

Sigorta Primine Esas Kazanç Tutarlarından istisna olan yemek parası, çocuk ve aile yardımı tutarları;

Yemek parası:
119,25 TL x %6 = 7,16 TL(Günlük)

Çocuk yardımı:

3.577,5 TL x %2 = 71,55 TL (Aylık)

Aile yardımı:

3.577,5 TL x %10 = 357,75 TL (Aylık)

5510 sayılı Yasanın 5/g kapsamındaki sigortalıların Prime Esas Kazanç Tutarları;

Günlük kazanç alt sınırı: 119,25 TL Aylık kazanç alt sınırı: 3.577,50 TL
Günlük kazanç üst sınırı: 357,75 TL Aylık kazanç üst sınırı: 10.732,50 TL (3 kat)

5510 sayılı Yasanın Ek 5'inci maddesine tabi sigortalıların Prime Esas Kazanç Tutarları;

Bu sigortalılar %34,5 üzerinden prim ödemektedirler.
Günlük kazanç alt sınırı: 119,25 TL x 28 = 3.339 TL, Prim Tutarı: 1.151,96TL
Günlük kazanç üst sınırına göre: 894,38 TLx28=25.042,64 TL Prim Tutarı: 8.639,71TL

5510 sayılı Kanunun ek 6'ncı maddesine tabi sigortalıların Prime Esas Kazanç Tutarları;

İşsizlik sigortası primi ödemek istemeyenler; Bunlar %32,5 üzerinden prim ödeyeceklerdir.
Günlük kazanç alt sınırı: 119,25 TL x 28 = 3.339 TL, Prim Tutarı: 1.085,18TL
Günlük kazanç üst sınırına göre: 894,38 TLx28=25.042,64 TL Prim Tutarı: 8.138,86TL

İşsizlik sigortası primi dâhil ödemek isteyenler; Bunlar %35,5 üzerinden prim ödeyeceklerdir.

Günlük kazanç alt sınırı: 119,25 TL x 28 = 3.339 TL, Prim Tutarı: 1.185,35 TL
Günlük kazanç üst sınırına göre: 894,38 TLx28=25.042,64 TL Prim Tutarı: 8.890,14TL

İsteğe bağlı sigortalıların Prime Esas Kazanç Tutarları;

Sadece malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödeyenler; Bunlar %20 üzerinden prim ödeyeceklerdir.

Günlük kazanç alt sınırı: 119,25 TL Aylık kazanç alt sınırı: 3.577,50 TL

Prim Tutarı:715,5 TL

Günlük kazanç üst sınırı: 894,38 TL Aylık kazanç üst sınırı: 26.831,4 TL

Prim Tutarı: 5.366,28TL

Ay içinde 30 günden az çalışan veya tam gün çalışmayanlardan kalan sürelerinde isteğe bağlı sigortaya prim ödeyenler;

İşsizlik sigortası primi ödemek istemeyenler; Bunlar %32 üzerinden prim ödeyecekleridir.

Günlük kazanç alt sınırı: 119,25 TL Aylık kazanç alt sınırı: 3.577,50 TL

Prim Tutarı: 1.144,80 TL

Günlük kazanç üst sınırı: 894,38 TL Aylık kazanç üst sınırı: 26.831,4 TL

Prim Tutarı: 8.586,05TL

İşsizlik sigortası primi dâhil ödeyecekler; Bunlar %35 üzerinden prim ödeyeceklerdir,
Günlük kazanç alt sınırı: 119,25 TL Aylık kazanç alt sınırı: 3.577,50 TL

Prim Tutarı: 1.252,13TL

Günlük kazanç üst sınırı: 894,38 TL Aylık kazanç üst sınırı: 26.831,4 TL

Prim Tutarı: 9.390,99TL

2925 sayılı Kanuna tabi sigortaların Prime Esas Kazanç Tutarı;

Bunların prim ödeme gün sayısı ise her ay için 15 gün ve prim oranı %32,5 dur. 119,25 TL x 15 x= 1.788,75TL, Prim Tutarı: 581,34TL

5510 sayılı Kanunun 4 -1/b kapsamındaki bağ kur sigortalıların prime esas kazanç tutarları;

- (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerine tabi sigortalıların, Bunların prim oranları %34,5 dur.
Günlük kazanç alt sınırı: 119,25 TL Aylık kazanç alt sınırı: 3.577,5 TL

Prim Tutarı: 1.234,24TL

Günlük kazanç üst sınırı: 894,38 TL Aylık kazanç üst sınırı: 26.831,4 TL

Prim Tutarı: 9.256,83TL

- (4) numaralı alt bendi kapsamındaki sigortalılar,

Günlük kazanç alt sınırı: 119,25 TL x 28 = 3.339 TL, Prim Tutarı: 1.151,96TL
Günlük kazanç üst sınırına göre:894,38 TLx28= 25.042,64TL, Prim Tutarı: 8.639,71TL

5510 sayılı Kanunun 60'ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ve Ek 13'üncü maddesi kapsamında olanların ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi;

3.577,5 x %3 = 107,33TL
Olacaktır.

5510 sayılı Kanunun 60'ıncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında olanların ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi;

3.577,5 TL x 2 = 7.155 TL x %12 = 858,6TL,
Olacaktır.

5510 sayılı Kanunun 60'ıncı maddesinin yedinci fıkrası kapsamındaki yabancı uyruklu öğrencilerin ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi;

3.577,5 TL / 3 = 1.192,5TL x %12 = 143,1 TL
Olacaktır.

5510 sayılı Kanunun 60'ıncı maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca avukatlık stajı yapmakta olup bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar için Türkiye Barolar Birliği tarafından ödenecek ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi;

3.577,5 TL x %6 = 214,65 TL
Olacaktır.

Hizmet borçlandırılmasına esas tutar;

Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının; Alt sınırı: 119,25 TL x %32 = 38,16 TL
Üst sınırı: 894,38 TL x %32= 286,20 TL,
Olarak esas alınacaktır.

Yurtdışında geçen sürelerin borçlandırılmasına esas tutar; Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının; Alt sınırı: 119,25 TL x %45 = 53,66 L
Üst sınırı: 894,38 TL x %45 = 402,47 TL,
Olarak esas alınacaktır.

Geçici iş göremezlik ödeneklerine esas günlük kazanç alt sınırı;

Günlük 119,25 TL

Çırak ve öğrencilerin geçici iş göremezlik ödeneklerinin değiştirilmiş günlük kazanç alt sınırı;

Günlük 59,63 TL hesaplanacaktır.

İdari para cezaları;

01.01.2021 ila 31.12.2021 tarihleri arasında işlenen fiiller için 3.577,5 TL esas alınarak idari para cezası uygulanacaktır.

Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin yuvarlaması;

5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunun 2'nci maddesinin ikinci fıkrasında “Türk Lirası değerlerinin Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında yarım kuruş ve üzerindeki değerlerin bir kuruşa tamamlanacağı ve yarım Kuruşun altındaki değerlerin dikkate alınmayacağı” hükme bağlanmıştır.

Bu itibarla bu yazıda yapılan hesaplamaların sonucunda bulunan rakamın virgülden sonra üç basamaklı çıkan ve üçüncü basamağındaki rakamı yarım kuruş ve üzerinde olan değerler 1 Kuruşa tamamlanmış, yarım Kuruşun altındaki değerler ise dikkate alınmamıştır.

TÜRMOB


Sizin Için Seçtiklerimiz

e-Fatura

e-Fatura Nedir?

e-Fatura dijital ortamdan kesilerek, Gelir İdaresi Başkanlığının belirlediği standartları taşıyan ve Gelir İdaresi Başkanlığının içerik kontrolü sonrasında alıcısına ulaştırılan bir fatura türüdür.

e-Faturaya geçiş yapmak için 2018 veya 2019 yılı cironuzun beş milyon TL ve üzeri olması gereklidir. Bu şartı taşıyan mükelleflerin 1 Temmuz 2020 tarihine kadar e-Fatura uygulamsına geçiş yapmaları zorunludur.
Cironuz 5 milyon TL altında olsa dahi gönüllü olarak e-Fatura uygulamasına dahil olarak e-Fatura ve e-Arşiv Fatura kulllabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak e-Fatura kullanıcı olarak firmanıza prestij kazandırmanın yanında e-Fatura sisteminin faydaları ile işletme giderlerinizi en aza indirebilirsiniz.

e-Faturayı özel entegratörler aracılığı geçiş yapılması size hem zaman tasarrufu hemde kullanım kolaylı sağlar. e-Fatura Geçiş İşlemlerini Muhasebe Web sizin adınıza gerçekleştir. e-Faturaya geçiş hakkında daha detaylı bilgile burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Arşiv Fatura

e-Arşiv Fatura e-Fatura mükellefi olan vergi mükelleflerinin e-Fatura olmayan mükelleflere veya nihai tüketicilere kestiği bir elektronik fatura türüdür. Aynı zamanda GİB portalından vergi mükelleflerinin kestiği 5.000 ve 30.000 TL üzerindeki faturalara da e-Arşiv Fatura adı veriler. GİB e-Belge Portalından e-Arşiv Fatura kesen bir mükellef e-Fatura kullanıcısı değildir.

Eğer e-Faturaya zorunlu olarak dahil olmanız gerekiyor ise e-Arşiv Fatura ile beraber e-Fatura da kullanmanız zorunludur. İsteğe bağlı bir e-Faturaya geçiş yapmanız halinde yine e-Arşiv Fatura ve e-Fatura'nın beraber kullanımı zorunludur. GİB e-Belge Portalında sadece 5 bin ve 30 bin üzeri faturaları düzenleyen mükelefler e-Fatura uygulamasına dahil olmadıkları için sadece GİB e-Arşiv Faturası kullanabilirler.

e-Fatura sistemini bizim aracılığımız ile kullanıyor iseniz e-Arşiv Fatura iptalini her zaman yapabilirsiniz. e-Fatura kullanıcı olmayıp GİB portalından 5 bin TL üzeri kesilen e-Arşiv Fatura iptal edilememektedir.

e-Fatura Programı

e Fatura Programı Fatura kesme sürecini kısaltarak, kesilen faturaları e-Fatura veya e-Arşiv Fatura standartlarına uygun hale getirip alıcısına ulaştıran pratik ve kullanışlı yazılımlara verilen isimdir.

e Fatura Programı tamamen hızlı ve kolay e-Fatura kesmek için tasarlanmıştır. e-Fatura Programı ile Satış, İstisna, Tevkifat, iade, özel matrah Faturalarınızı keserek müşterinize hızlıca gönderim yapabilirsiniz. e-Fatura Programı hakkında daha detaylı bilgiye burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Fatura ve e-Arşiv Faturaya geçiş yaparak pratik ve hızlı kullanmanın en kolay yolu ePlus EKO e-Fatura Programı'dır. Size bilgi vermek için danışmanlarımız sizi bekliyor. Hemen bağlantıyı tıklarak e-Faturaya ilk adımı bizimle atabilirsiniz. e-Fatura Programı

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
Ekonomi    Vergi    Muhasebe    SGK    Asgari ücret    Yapılandırma    2021 Asgari Ücret    e fatura    e defter    Pratik Bilgiler    Vergi Affı    e-Defter Saklama    Finans    Şirketler    Staj    Sosyal Güvenlik    Denetim    Mevzuat    Haber    İş Hayatı    Emeklilik    Asgari Geçim İndirimi    Torba Yasa    Türmob    SMMM    Soru Cevap    YMM    Maliye    Resmi Gazete    Beyannameler    2019 Asgari Ücret    Kısa Çalışma    Muhasebe Yazarları    Muhasebe iş ilanlari    e tebligat    Defter Beyan Sistemi    2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    e-İrsaliye    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Ücret 2020    e Arşiv Fatura    Oğuz Demir    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.