» e-FATURA e-ARŞİV» e-FATURA PROGRAMI
 
TesvikMatik SGK Tesvik Hesaplama Programi
e-Bültene üye olun, yeni Haber ve Mevzuatlar e-posta adresinize gelsin! ÜYE OL

2021 yılında 21 ayrı prim teşviki, destek ve indirimi uygulanacak.

 
26.02.2021 05:48 | Güncelleme: 26.02.2021 05:48

51 il ve iki ilçede istihdam edilen işçiler için ilave 6 puanlık prim indirimi 2021 yılı sonuna kadar uzatıldı. İstihdamı korumak ve yeni istihdam yaratmak için bu yıl 21 ayrı prim teşviki, destek ve indirimi uygulanacak. Bu sayede işverenin işçilik maliyetinde indirim sağlanacak.

Özel sektörde 4/a’lı işçi çalıştıran işverenlere kayıtlı istihdamın artırılması, kadın-genç-engelli gibi dezavantajlı grupların istihdamı, bölgesel, büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımların özendirilmesi, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması gibi amaçlarla sigorta primi teşviki, destek ve indirim sağlanıyor. 2021 yılında 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında 7, 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında 8, 4857 Sayılı İş Kanunu, 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun, 5225 Sayılı Kültür Yatırımlarını ve Girişimlerini Teşvik Kanunu, 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu, 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ile 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında ise 1’er adet sigorta primi teşviki, destek ve indirimi uygulanacak.

Önceki gün Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 51 il ile Bozcaada ve Gökçeada’da ilave 6 puanlık prim indiriminin süresi 2021 yılı sonuna kadar uzatıldı. Bu yıl sağlanacak toplam teşvik, destek ve indirim sayısı 21’e ulaşıyor.

İstihdamı korumak ve artırmak amacıyla 2021 yılında uygulanacak teşvik ve destekler şöyle:

NORMALLEŞME DESTEĞİ

Koronavirüs pandemisi süresince kısa çalışma ödeneğinden veya ücretsiz izin desteğinden yararlanan işçisini normal çalışmaya döndüren işverenlere, 30 Haziran 2021 tarihini geçmemek üzere normal çalışmaya geçtiği tarihten itibaren 6 ay süreyle destek sağlanıyor. İşçi başına aylık destek tutarı 1341.56 TL olacak.

İSTİHDAMA DÖNÜŞ PRİM DESTEĞİ

Sigortalı veya sigortasız çalıştırmakta olup 1 Ocak 2019 – 17 Nisan 2020 tarihleri arasında işten çıkardığı işçisini yeniden işe alan işverenlere işten çıkarma yasağı süresince günlük 53.67 TLdestek sağlanacak. Destek tutarı aylık 1610.10 TL olacak.

ARTI İSTİHDAM PRİM DESTEĞİ

2019 / Ocak ile 2020 / Nisan döneminde en az işçi çalıştırdığı aydaki işçi sayısına ilave olarak yeni işçi alacak işverenlere, işten çıkarma yasağı süresince işçi başına günlük 53.67 TL, aylık 1610.10 TL destek sağlanacak.

5 PUANLIK PRİM İNDİRİMİ

Her vergi ve prim affında eleştiri konusu yapılan “Vergi ve primini zamanında ödeyen enayi mi?” sözüne karşılık, 2008 yılından bu yana sigorta primlerini düzenli olarak ödeyen işverenler için işçilerin brüt kazançları üzerinden 5 puanlık prim indirimi uygulanıyor. Prim veya idari para cezası borcu olan, kayıt dışı sigortalı çalıştıran, sahte sigortalı bildiriminde bulunan işveren bu indirimden yararlanamıyor. 2021 yılında işçi başına uygulanacak prim indirimi aylık 178.88 TL ile 1341.75 TL arasında değişen tutarda prim indirimi sağlanacak.

YURT DIŞINA GÖTÜRÜLEN İŞÇİLERDE 5 PUANLIK İNDİRİM

Türk firmalarınca yurt dışındaki iş yerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçilerin genel sağlık sigortası (GSS) primlerinin işveren hissesinin 5 puanlık kısmı Hazine’den karşılanıyor. Yurt dışına götürülen işçiler dolayısıyla GSS için normalde asgari ücretin üç katını aşmamak üzere yüzde 14.5 oranında işveren primi alınıyor. Teşvik kapsamında 2020 yılında işçi başına aylık 178.88 TL ile 536.63 TL arasında prim indirimi uygulanacak.

İLAVE 6 PUANLIK PRİM İNDİRİMİ

51 il ile Gökçeada ve Bozcaada’da 2013 yılından beri uygulanmakta olan ilave 6 puanlık prim indirimi teşvikinin süresi 31 Aralık 2020 tarihinde sona ererken, önceki gün yayımlanan kararname ile 2021 yılı sonuna kadar uzatıldı. Bu kapsamda 5 puanlık indirime ilave olarak işçi başına aylık 323.73 TL ile 1.280.21 TL arasında prim indirimi yapılacak.

TEŞVİKLİ YATIRIMLARA İSTİHDAM DESTEĞİ

Teşvik belgeli yatırımlar kapsamında istihdam edilen kişiler için prim teşviki uygulanıyor. Altıncı bölgedeki yatırımlarda asgari ücret üzerinden sigortalı ve işveren hissesi prim tutarının tamamı karşılanıyor. Diğer bölgelerdeki yatırımlarda ise asgari ücret üzerinden ödenen sigorta primlerinin işveren hisseleri Sanayi Bakanlığı bütçesinden karşılanıyor. 2021 yılında işçi başına aylık olarak en az, 6. bölgede 1.234.24 TL, diğer bölgelerde ise 733.39 TL teşvik uygulanacak.

GENÇ GİRİŞİMCİ TEŞVİKİ

Gelir Vergisi Kanunu uyarınca kazanç istisnasından yararlanan ve vergi mükellefiyeti başlangıç tarihi itibarıyla 18 yaşından büyük 29 yaşından küçük gençlerin sigorta primleri bir yıl süreyle bütçeden karşılanıyor. Teşvikten yararlanabilmek için 18-29 yaş aralığında olmak ve ilk defa iş kurmak gerekiyor. Genç girişimcilere sağlanan prim teşviki tutarı aylık 1234.24 TL, yıllık 14 bin 810.88 TL’ye ulaşacak. Genç girişimciler ayrıca üç yıl süreyle kazançlarının yıllık 75 bin liraya kadar olan kısmını indirmek suretiyle vergi indiriminden yararlanacaklar.

4/B (BAĞ-KUR) 5 PUAN TEŞVİKİ

4 / a’lı işçi çalıştıran işverenlerde olduğu gibi 4/b kapsamındaki sigortalılar da primlerini yasal süresi içinde ödemeleri ve SGK’ya prim ya da idari para cezası borçları bulunmaması koşuluyla 5 puan sigorta primi indiriminden yararlanmaya devam edecekler. Bu kapsamda 2021 yılında esnaf ve şirket ortağı 4/b’lilere aylık 166.95 TL ile 1252.13 TL arasında teşvik uygulanacak.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ

2020 yılında işçi sayısına bakılmadan tüm iş yerlerinde işçi başına aylık 75 TL olarak uygulanan asgari ücret desteği 2021 yılında da aynı şekilde devam edecek.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALANLARIN İSTİHDAMINDA PRİM TEŞVİKİ

İşsizlik maaşı almakta olan kişileri işe alan işverene, işsizlik maaşının kalan süresi boyunca prim teşviki uygulanıyor. İşveren asgari ücrete kadar olan ücretin yüzde 33.5’i oranında prim teşvikinden yararlanıyor. 2021 yılında işçi başına aylık prim teşviki 1.198.46 TL olacak.

GENÇ, KADIN, MESLEKİ BELGE SAHİBİ İSTİHDAMI TEŞVİKİ

Özel sektör işverenlerine, 31 Aralık 2022 tarihine kadar işe aldıkları 18-29 yaş arasındaki erkekler, 18 yaşından büyük kadınlar ve mesleki belge sahibi sigortalılar için, sigorta primine esas kazançlar üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren payının tamamı 6 aydan 48 aya kadar değişen sürelerle İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanıyor. İşveren bu sürelerde yüzde 37.5 yerine yüzde 20.5 oranında prim ödüyor. Bu kapsamda 2021 yılında işçi başına aylık 733.39 TL ile 5.500.44 TL arasında değişen tutarlarda teşvik uygulanacak.

İLAVE İSTİHDAM TEŞVİKİ

31 Aralık 2022 tarihine kadar işe alınan sigortalılar için imalat sanayi veya bilişim sektöründe faaliyet gösteren iş yerleri için brüt asgari ücreti geçmemek üzere prime esas kazanç üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı; diğer sektörlerde ise asgari ücret üzerinden hesaplanan primler işsizlik fonundan karşılanacak. Destekten yararlanma süresi 12 ay. Ancak, işe giriş tarihi itibarıyla 18 yaşından büyük kadınlar, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek sigortalılar ile İŞKUR’a kayıtlı engelliler için 18 aya kadar çıkabiliyor. Bu kapsamda imalat veya bilişim sektöründe işçi başına aylık 1341.56 TL ile 3.577.50 TL arasında, diğer sektörlerde ise aylık 1341.56 TL teşvik uygulanacak.

ÇOK TEHLİKELİ İŞ YERLERİNDE İŞSİZLİK SİGORTASI TEŞVİKİ

Türkiye genelinde çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde 10 kişiden fazla çalışanı bulunan işveren, son 3 yıl iş yerinde ölümle veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmemişse işsizlik sigortası primini yüzde 50 indirimli ödüyor. Bu kapsamda 2021 yılında işçi başına aylık 35.78 TL ile 268.31 TL arasında değişen tutarda teşvik sağlanacak.

ENGELLİ İSTİHDAMI TEŞVİKİ

Özel sektöre ait iş yerlerinde çalıştırılan engelli sigortalıların, asgari ücret üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hisselerinin (yüzde 15.5) tamamı bütçeden karşılanıyor. Ayrıca, prime esas kazançları üzerinden 5 puanlık prim indiriminden yararlanıyorlar. 2021 yılında işçi başına aylık 733.39 TL ile 1896.08 TL arasında prim teşviki uygulanacak.

AR-GE VE TASARIM TEŞVİKİ

AR-GE / Tasarım ve Destek Personeli ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu uyarınca ücreti gelir vergisinden muaf olan personel için ödenmesi gereken işveren sigortası priminin yarısı (yüzde 7.75) bütçeden karşılanıyor. 2021 yılında işçi başına aylık 456.13 TL ile 3421 TL teşvik uygulanacak.

KÜLTÜR YATIRIMLARI VE GİRİŞİMLERİNDE PRİM TEŞVİKİ

Kültür yatırım belgesi almış olan iş yerlerinde fiilen çalışanların prime esas kazançları üzerinden hesaplanan işveren sigortası priminin 3 yıl boyunca yüzde 50’si, kültür girişim belgesi almış iş yerlerinde çalışanların ise 7 yıl boyunca yüzde 25’i Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinden karşılanıyor.

Bu kapsamda 2021 yılında yatırımlarda işçi başına aylık 456.13 TL ile 3421 TL arasında, girişimlerde ise 317.50 TL ile 2381.28 TL arasında teşvik uygulanacak.

SOSYAL HİZMETLERDEN FAYDALANAN ÇOCUKLARIN İSTİHDAMI

Sosyal hizmetlerden faydalanan çocukları istihdam eden özel sektör işverenlerinin asgari ücret üzerinden hesaplanan sigorta primi ve işsizlik sigortası primlerinin tamamı 5 yıl süreyle bütçeden karşılanıyor. 2021 yılında kişi başına aylık 1341.56 TL ile 2504.26 TL arasında teşvik uygulanacak.

SOSYAL YARDIM ALANLARIN İSTİHDAMI

Son bir yıl içinde düzenli nakdi sosyal yardımlardan en az bir defa yararlanmış olanların ikamet ettiği hanede yaşayan işsiz kişiyi işe alanlara, asgari ücret üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesi (yüzde 20.5) 12 ay süreyle Çalışma Bakanlığı bütçesinden karşılanıyor. 2021 yılında işçi başına aylık 733.39 TL ile 1896.08 TL arasında teşvik sağlanacak.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ

Çalışan sayısı 10’dan az olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde son 3 yılda ölümle veya sakatlanmayla sonuçlanan iş kazası olmaması durumunda tehlikeli işyerlerinde brüt asgari ücretin yüzde 1.4’ü, çok tehlikeli işyerlerinde ise yüzde 1.6’sı oranında prim indirimi yapılıyor. İndirim üç yıl uygulanıyor. 2021 yılında işçi başına aylık teşvik tutarı tehlikeli iş yerlerinde 50.09 TL, çok tehlikeli iş yerlerinde ise 57.24 TL olarak uygulanacak.

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMINI TAMAMLAYANLARIN İSTİHDAMINDA TEŞVİK

31 Aralık 2018 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programını tamamlayan kişileri üç ay içinde işe alan özel sektör işverenlerinin, asgari ücret üzerinden ödemeleri gereken primlerinin tamamı işsizlik fonundan karşılanıyor. Teşvik süresi imalat sektöründe 42 ay, diğer sektörlerde 30 ay olarak uygulanıyor. 2021 yılında işçi başına aylık teşvik tutarı 733.39 TL ile 1896.08 TL arasında olacak.

Ahmet Kıvanç


Sizin Için Seçtiklerimiz

e-Fatura

e-Fatura Nedir?

e-Fatura dijital ortamdan kesilerek, Gelir İdaresi Başkanlığının belirlediği standartları taşıyan ve Gelir İdaresi Başkanlığının içerik kontrolü sonrasında alıcısına ulaştırılan bir fatura türüdür.

e-Faturaya geçiş yapmak için 2018 veya 2019 yılı cironuzun beş milyon TL ve üzeri olması gereklidir. Bu şartı taşıyan mükelleflerin 1 Temmuz 2020 tarihine kadar e-Fatura uygulamsına geçiş yapmaları zorunludur.
Cironuz 5 milyon TL altında olsa dahi gönüllü olarak e-Fatura uygulamasına dahil olarak e-Fatura ve e-Arşiv Fatura kulllabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak e-Fatura kullanıcı olarak firmanıza prestij kazandırmanın yanında e-Fatura sisteminin faydaları ile işletme giderlerinizi en aza indirebilirsiniz.

e-Faturayı özel entegratörler aracılığı geçiş yapılması size hem zaman tasarrufu hemde kullanım kolaylı sağlar. e-Fatura Geçiş İşlemlerini Muhasebe Web sizin adınıza gerçekleştir. e-Faturaya geçiş hakkında daha detaylı bilgile burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Arşiv Fatura

e-Arşiv Fatura e-Fatura mükellefi olan vergi mükelleflerinin e-Fatura olmayan mükelleflere veya nihai tüketicilere kestiği bir elektronik fatura türüdür. Aynı zamanda GİB portalından vergi mükelleflerinin kestiği 5.000 ve 30.000 TL üzerindeki faturalara da e-Arşiv Fatura adı veriler. GİB e-Belge Portalından e-Arşiv Fatura kesen bir mükellef e-Fatura kullanıcısı değildir.

Eğer e-Faturaya zorunlu olarak dahil olmanız gerekiyor ise e-Arşiv Fatura ile beraber e-Fatura da kullanmanız zorunludur. İsteğe bağlı bir e-Faturaya geçiş yapmanız halinde yine e-Arşiv Fatura ve e-Fatura'nın beraber kullanımı zorunludur. GİB e-Belge Portalında sadece 5 bin ve 30 bin üzeri faturaları düzenleyen mükelefler e-Fatura uygulamasına dahil olmadıkları için sadece GİB e-Arşiv Faturası kullanabilirler.

e-Fatura sistemini bizim aracılığımız ile kullanıyor iseniz e-Arşiv Fatura iptalini her zaman yapabilirsiniz. e-Fatura kullanıcı olmayıp GİB portalından 5 bin TL üzeri kesilen e-Arşiv Fatura iptal edilememektedir.

e-Fatura Programı

e Fatura Programı Fatura kesme sürecini kısaltarak, kesilen faturaları e-Fatura veya e-Arşiv Fatura standartlarına uygun hale getirip alıcısına ulaştıran pratik ve kullanışlı yazılımlara verilen isimdir.

e Fatura Programı tamamen hızlı ve kolay e-Fatura kesmek için tasarlanmıştır. e-Fatura Programı ile Satış, İstisna, Tevkifat, iade, özel matrah Faturalarınızı keserek müşterinize hızlıca gönderim yapabilirsiniz. e-Fatura Programı hakkında daha detaylı bilgiye burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Fatura ve e-Arşiv Faturaya geçiş yaparak pratik ve hızlı kullanmanın en kolay yolu ePlus EKO e-Fatura Programı'dır. Size bilgi vermek için danışmanlarımız sizi bekliyor. Hemen bağlantıyı tıklarak e-Faturaya ilk adımı bizimle atabilirsiniz. e-Fatura Programı

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
Ekonomi    Vergi    Muhasebe    SGK    Asgari ücret    Yapılandırma    2021 Asgari Ücret    e fatura    e defter    Pratik Bilgiler    Vergi Affı    e-Defter Saklama    Finans    Şirketler    Staj    Sosyal Güvenlik    Denetim    Mevzuat    Haber    İş Hayatı    Emeklilik    Asgari Geçim İndirimi    Torba Yasa    Türmob    SMMM    Soru Cevap    YMM    Maliye    Resmi Gazete    Beyannameler    2019 Asgari Ücret    Kısa Çalışma    Muhasebe Yazarları    Muhasebe iş ilanlari    e tebligat    Defter Beyan Sistemi    2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    e-İrsaliye    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Ücret 2020    e Arşiv Fatura    Oğuz Demir    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.