» e-FATURA e-ARŞİV» e-FATURA PROGRAMI
 
TesvikMatik SGK Tesvik Hesaplama Programi
TesvikMatik SGK Tesvik Hesaplama Programi
e-Bültene üye olun, yeni Haber ve Mevzuatlar e-posta adresinize gelsin! ÜYE OL

2021’de Sigorta Primine Esas Kazancın Devrine Dikkat!..

 
11.01.2021 13:22 | Güncelleme: 11.01.2021 13:22

Sosyal güvenlik uygulamalarında Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödenecek primin hesaplanması önemli bir yere sahip. Ödenecek primin hesaplanmasında ise işverenlerin en çok dikkat etmesi gereken husus prim matrahının (yani sigorta primine esas kazancın) hesaplanması.Bu noktada prim matrahı belirlenirken sigorta primine esas kazanca dahil olan veya olmayan ödemelerin bilinmesi gerekiyor.

5510 sayılı Kanun’un 80 inci maddesinde sigorta primine esas kazanca dahil olan ve olmayan ödemeler belirtilmiş. Buna göre prime esas kazançların hesabında;

1) Hak edilen ücretlerin,

2) Prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaktan o ay içinde yapılan ödemelerin ve işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen tutarların,

3) İdare veya yargı mercilerince verilen karar gereğince yukarıdaki (1) ve (2) maddelerinde belirtilen kazançlar niteliğinde olmak üzere sigortalılara o ay içinde yapılan ödemelerin,
brüt toplamı esas alınır.  

Buna karşın; ayni yardımlar ve ölüm, doğum ve evlenme yardımları, görev yollukları, seyyar görev tazminatı, kıdem tazminatı, iş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödeme, keşif ücreti, ihbar ve kasa tazminatları ile SGK tarafından tutarları yıllar itibarıyla belirlenecek yemek, çocuk ve aile zamları, işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin % 30’unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarları, prime esas kazanca tabi tutulmaz.

Prim Matrahında Üst Sınır Var

Hesaplanan sigorta primine esas kazanç SGK’ya bildirilirken Kanunda belirtilen üst sınırın aşılıp aşılmadığını kontrol etmek gerekiyor.
6761 sayılı Kanun ile 1 Ocak 2017’den geçerli olmak üzere sigorta primine esas kazanç üst sınırı, 16 yaşından büyük sigortalıların günlük kazanç alt sınırının (brüt asgari ücretin) 7,5 katı olarak değiştirilmişti. Yani 2021 yılında bir işçi için SGK’ya bildirilecek sigorta primine esas kazanç tutarı aylık 26.831,40 TL’yi geçemeyecek.

Üst Sınır Aşılırsa Ne Olacak?

Sosyal Güvenlik sistemimizde sigorta primine esas kazanç üst sınırının aşılması halinde uyulması gereken ince kurallar bulunuyor.

Öncelikle, sigortalıya yapılan ücret niteliğindeki ödemeler nedeniyle üst sınır aşılıyorsa aşan kısım için herhangi bir ödeme yapılması söz konusu olmuyor. Burada hangi ödemelerin ücret niteliğinde olduğunun tespiti oldukça önemli. Buna göre, asıl ücretin yanı sıra, fazla çalışma ücreti, hafta tatili ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti, yıllık izin ücreti gibi ödemeler nedeniyle üst sınır aşılırsa aşan kısım için herhangi bir işlem yapılmıyor ve matraha dahil edilmiyor.

Bununla birlikte, üst sınırın aşılması ücret dışındaki diğer ödemelerden (prim, ikramiye gibi) kaynaklanıyorsa, bu nitelikteki kazançlar, üst sınır aşılmamak kaydıyla prime tabi tutuluyor, buna karşın her iki kazanç toplamının üst sınırı aşması halinde, ücret dışındaki ödemenin üst sınırı aşan kısmı, en fazla takip eden iki ayın prime esas kazanç tutarına dahil ediliyor.

Bu Kurallara Dikkat

Bahsettiğimiz ücret dışındaki ödemelerden kaynaklanan üst sınırı aşan kısmın devredilmesinde aşağıdaki kurallara dikkat edilmesi gerekiyor:

• Sigortalılara, çeşitli nedenlerle (ücretsiz izin, istirahat gibi) ay içinde çalışmasının bulunmadığı ve ücret ödenmediği aylarda prime esas kazanca dahil olacak nitelikte ücret dışında bir ödeme yapılması halinde, ücret dışındaki bu ödemeler, ödemenin yapıldığı tarihi takip eden iki ayı geçmemek üzere ilgili ayların prime esas kazancına dahil edilir.
• Ancak ödemenin yapıldığı tarihi takip eden iki ayda da ücret ödemesine hak kazanılmadığı durumlarda, ücret dışındaki bu ödemeler prime esas kazanca dahil edilemez, yani devredilmez.
• Düzenlemedeki takip eden iki aylık süre, sigortalıya ödemenin yapıldığı aydan sonraki ard arda gelen iki ay biçiminde anlaşılmalıdır.
• Üst sınırı aşan primin devredildiği iki ayda da üst sınır aşılıyorsa sonraki aylara (3, 4. aylara) devir gibi bir uygulama yoktur. Yapılan her ödemenin kendinden sonraki iki aya devri mümkündür.

Örnek- 2021 aylık brüt ücreti 20.000 TL olan (A) sigortalısına, 2021/Ocak ayında brüt 23.000 TL de ikramiye ödendiği varsayıldığında, 2021 sigorta primine esas kazanç (SPEK) üst sınırı 26.831,40 TL olduğuna göre, sigortalının,

2021/Ocak ayındaki SPEK= 20.000 TL ücret + 6.831,40 TL ikramiye =  26.831,40 TL
2021/Şubat ayındaki SPEK= 20.000 TL ücret + 6.831,40 TL ikramiye =  26.831,40 TL
2021/Mart ayındaki SPEK= 20.000 TL ücret + 6.831,40 TL ikramiye = 26.831,40 TL olarak Kuruma bildirilecek,
6.831,40 TL X 3 = 20.494,20 TL SPEK’e dahil edilen ikramiye olacaktır.
23.000 – 20.494,20 = 2.505,80 TL tutarındaki ikramiye ise üst sınır nedeniyle SPEK’e dahil edilmemiş olacaktır.

Dr. Mehmet BULUT
İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı


 


Sizin Için Seçtiklerimiz

e-Fatura

e-Fatura Nedir?

e-Fatura dijital ortamdan kesilerek, Gelir İdaresi Başkanlığının belirlediği standartları taşıyan ve Gelir İdaresi Başkanlığının içerik kontrolü sonrasında alıcısına ulaştırılan bir fatura türüdür.

e-Faturaya geçiş yapmak için 2018 veya 2019 yılı cironuzun beş milyon TL ve üzeri olması gereklidir. Bu şartı taşıyan mükelleflerin 1 Temmuz 2020 tarihine kadar e-Fatura uygulamsına geçiş yapmaları zorunludur.
Cironuz 5 milyon TL altında olsa dahi gönüllü olarak e-Fatura uygulamasına dahil olarak e-Fatura ve e-Arşiv Fatura kulllabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak e-Fatura kullanıcı olarak firmanıza prestij kazandırmanın yanında e-Fatura sisteminin faydaları ile işletme giderlerinizi en aza indirebilirsiniz.

e-Faturayı özel entegratörler aracılığı geçiş yapılması size hem zaman tasarrufu hemde kullanım kolaylı sağlar. e-Fatura Geçiş İşlemlerini Muhasebe Web sizin adınıza gerçekleştir. e-Faturaya geçiş hakkında daha detaylı bilgile burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Arşiv Fatura

e-Arşiv Fatura e-Fatura mükellefi olan vergi mükelleflerinin e-Fatura olmayan mükelleflere veya nihai tüketicilere kestiği bir elektronik fatura türüdür. Aynı zamanda GİB portalından vergi mükelleflerinin kestiği 5.000 ve 30.000 TL üzerindeki faturalara da e-Arşiv Fatura adı veriler. GİB e-Belge Portalından e-Arşiv Fatura kesen bir mükellef e-Fatura kullanıcısı değildir.

Eğer e-Faturaya zorunlu olarak dahil olmanız gerekiyor ise e-Arşiv Fatura ile beraber e-Fatura da kullanmanız zorunludur. İsteğe bağlı bir e-Faturaya geçiş yapmanız halinde yine e-Arşiv Fatura ve e-Fatura'nın beraber kullanımı zorunludur. GİB e-Belge Portalında sadece 5 bin ve 30 bin üzeri faturaları düzenleyen mükelefler e-Fatura uygulamasına dahil olmadıkları için sadece GİB e-Arşiv Faturası kullanabilirler.

e-Fatura sistemini bizim aracılığımız ile kullanıyor iseniz e-Arşiv Fatura iptalini her zaman yapabilirsiniz. e-Fatura kullanıcı olmayıp GİB portalından 5 bin TL üzeri kesilen e-Arşiv Fatura iptal edilememektedir.

e-Fatura Programı

e Fatura Programı Fatura kesme sürecini kısaltarak, kesilen faturaları e-Fatura veya e-Arşiv Fatura standartlarına uygun hale getirip alıcısına ulaştıran pratik ve kullanışlı yazılımlara verilen isimdir.

e Fatura Programı tamamen hızlı ve kolay e-Fatura kesmek için tasarlanmıştır. e-Fatura Programı ile Satış, İstisna, Tevkifat, iade, özel matrah Faturalarınızı keserek müşterinize hızlıca gönderim yapabilirsiniz. e-Fatura Programı hakkında daha detaylı bilgiye burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Fatura ve e-Arşiv Faturaya geçiş yaparak pratik ve hızlı kullanmanın en kolay yolu ePlus EKO e-Fatura Programı'dır. Size bilgi vermek için danışmanlarımız sizi bekliyor. Hemen bağlantıyı tıklarak e-Faturaya ilk adımı bizimle atabilirsiniz. e-Fatura Programı

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
Ekonomi    Vergi    Muhasebe    SGK    Asgari ücret    Yapılandırma    2021 Asgari Ücret    e fatura    e defter    Pratik Bilgiler    Vergi Affı    Finans    Şirketler    Staj    Sosyal Güvenlik    Denetim    Mevzuat    Haber    İş Hayatı    Emeklilik    Asgari Geçim İndirimi    Torba Yasa    Türmob    SMMM    Soru Cevap    YMM    Maliye    Resmi Gazete    Beyannameler    2019 Asgari Ücret    Kısa Çalışma    Muhasebe Yazarları    Muhasebe iş ilanlari    e tebligat    Defter Beyan Sistemi    2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    e-İrsaliye    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Ücret 2020    e Arşiv Fatura    Oğuz Demir    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.