E-Defter Berat Gönderme Zamanları

Eklenme : 06.09.2017 08:14 | Güncelleme : 06.09.2017 08:17


elektronik defter beratlarının gönderilme sürelerindeki karışıklık sıklıkla karşımıza çıkmakta. Gerçek ve Tüzel kişilerin e-defter beratlarını ne zaman göndereceğiz? Dikkat edilmesi gereken husus nedir? Bu yazımızda berat gönderme sürelerini ele aldık.

elektronik defter uygulamasına başvuru yapan mükellefler uygulamaya başlama tarihi itibariyle Yevmiye Defteri ve Büyük Defteri elektronik olarak tutmak zorundadırlar. 2 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliğin 3. maddesinde; 

 

a) Gerçek kişiler elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar kendilerine ait güvenli elektronik imza veya mali mühür ile imzalar. 
 

b) Tüzel kişiler elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar (Hesap döneminin son ayına ait defterler kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayın son gününe kadar) kendilerine ait mali mühür ile onaylar hükmü bulunmaktadır.


Aylık olarak oluşturulan elektronik defterlere ait beratlar, ilgili ayı takip eden 3. ayın son gününe kadar Gelir İdaresi Başkanlığı e-defter uygulamasına yüklenmelidir.
 

Dikkat edilmesi gereken husus, berat yükleme süresi olarak söz konusu tebliğde belirtilen sürenin son gününe kadar bekleme zorunluluğunun olmadığıdır. 

 

 

GERÇEK KİŞİLER / GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ
DÖNEMİ

BERAT YÜKLEME SON GÜNÜ

OCAK AYINA AİT BERAT

30 Nisan

ŞUBAT AYINA AİT BERAT

31 Mayıs

MART AYINA AİT BERAT

30 Haziran

NİSAN AYINA AİT BERAT

31 Temmuz

MAYIS AYINA AİT BERAT

31 Ağustos

HAZİRAN AYINA AİT BERAT

30 Eylül

TEMMUZ AYINA AİT BERAT

31 Ekim

AĞUSTOS AYINA AİT BERAT

30 Kasım

EYLÜL AYINA AİT BERAT

31 Aralık

EKİM AYINA AİT BERAT

31 Ocak   (Ertesi Yıl)

KASIM AYINA AİT BERAT

28 Şubat (Ertesi Yıl)

ARALIK AYINA AİT BERAT

31 Mart   (Ertesi Yıl)

 

TÜZEL KİŞİLER / KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ
DÖNEMİ BERAT YÜKLEME SON GÜNÜ
OCAK AYINA AİT BERAT

30 Nisan

ŞUBAT AYINA AİT BERAT

31 Mayıs

MART AYINA AİT BERAT

30 Haziran

NİSAN AYINA AİT BERAT

31 Temmuz

MAYIS AYINA AİT BERAT

31 Ağustos

HAZİRAN AYINA AİT BERAT

30 Eylül

TEMMUZ AYINA AİT BERAT

31 Ekim

AĞUSTOS AYINA AİT BERAT

30 Kasım

EYLÜL AYINA AİT BERAT

31 Aralık

EKİM AYINA AİT BERAT

31 Ocak   (Ertesi Yıl)

KASIM AYINA AİT BERAT

28 Şubat (Ertesi Yıl)

ARALIK AYINA AİT BERAT

30 NİSAN(Ertesi Yıl)

İçerik: www.elektronikfaturam.com

 

e-defter  berat gonderme zamanları     


 

Pratik_Bilgiler  Muhasebe  efatura

 
E-bültenimize kayıt olun, Güncel Haberler mail adresinize gelsin!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MUHASEBE WEB - Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb@gmail.com