Gelir İdaresinden beklenmeyen e-hız...

Eklenme : 08.09.2017 10:28 | Güncelleme : 08.09.2017 10:28


Gelir İdaresi Başkanlığı 2018 yılına girmeden e-dönüşüm hizmetlerine hız verdi. 

Maliye Bakanlığı taslak olarak hazırladığı e-serbest meslek makbuzu, e-irsaliye, e-müstahsil makbuzu ile dönüşüm hizmetlerine yeni e-servisleri ekliyor. 

 

Sevk İrsaliyesi, Müstahsil Makbuzu ve Serbest Meslek Makbuzu Belgelerinin Elektronik Ortamda Düzenlenme, İletilme ve Muhafazasına İmkan Veren Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağına göre,

e-Serbest Meslek Makbuzu:

2016 yılı gayri safi hasılatı (kollektif, adi komandit şirket veya adi ortaklık halinde faaliyet gösterenlerin bu ortaklıklardan aldıkları paylar dahil) 50 bin TL ve üzeri olan serbest meslek erbaplarının 01.07.2018 tarihine kadar uygulamaya dahil olması ve bu tarihlerden itibaren serbest meslek makbuzu belgelerini e-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenlemeleri zorunludur.
01.01.2019 tarihinden itibaren ise; gayrisafi hasılat tutarına bakılmaksızın tüm serbest meslek erbaplarının, söz konusu uygulamaya dahil olması ve bu tarihten itibaren serbest meslek makbuzu belgelerini e-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenlemeleri zorunludur.

e-Müstahsil Makbuzu:

Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden mal alan birinci sınıf tüccarlar 01.07.2018 tarihine kadar e-Müstahsil Makbuzu Uygulamasına dahil olması ve bu tarihten itibaren müstahsil makbuzu belgelerini e-Müstahsil Makbuzu olarak düzenlemesi zorunludur.

 

e-serbest meslek makbuzu  e-irsaliye  E-Mustahsil Makbuzu   


 

Pratik_Bilgiler  Muhasebe  Soru_ve_Cevap

 
E-bültenimize kayıt olun, Güncel Haberler mail adresinize gelsin!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MUHASEBE WEB - Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb@gmail.com