Prim ve Hizmet Belgesinin Yasal Süresi Dışında Verilmesi

Eklenme : 11.09.2017 06:07 | Güncelleme : 18.09.2017 06:30


Aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi dışında verilmesi halinde, bu belgenin Sosyal Güvenlik Kurumu’nca işleme alınıp alınmayacağı veya ne şekilde işleme alınacağı konusunda ki soruları ve tereddüt edilen hususları bu yazı dizimizde ele alacağız.İnceleme yapılmasını istemiyorsanız;
Aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesi gereken yasal süre dolduktan sonra bu belgeyi vermeniz halinde SGK inceleme ve kontrolle görevli memurlarına  işyerinizde fiilen veya işyeri kayıtlarınız üzerinde yaptırmakta ve bu inceleme sonucuna göre aylık prim ve hizmet belgesini işleme alıp almayacağına karar vermektedir.  

Ancak bu kuralın bir istisnası var; ek veya asıl nitelikteki aylık prim ve hizmet belgesini, belgenin verilmesi gereken yasal sürenin bitim tarihini takip eden üç ay içerisinde SGK’ ya vermeniz halinde herhangi bir inceleme yapılmaksızın işleme konacaktır. 

Örnek; 2017/Haziran ayına ait asıl ve ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin 30.09.2017 tarihine kadar verilmesi halinde, herhangi bir incelemeye gidilmeksizin bu belgeler SGK tarafından işleme konacaktır.

Hemen belirtelim ki sonradan verilen hizmet belgesinde şüpheli  bir  durum varsa veya bu belgede belirtilen sigortalıların giriş işlemiyle ilgili bildirimler süresi içinde yapılmazsa, aylık prim ve hizmet belgesinin süresi geçtikten sonra üç ay içinde verilip verilmediği üzerinde durulmaksızın, aylık ve prim hizmet belgesi incelemeye sevk edilecektir.

Şüpheli durum nedir?

Yasal süresi geçtikten sonra verilen aylık ve prim hizmet belgesinin  SGK tarafından işleme alınması halinde sigortalının yaşlılık aylığına veya sağlık ödemesine veya sağlık hizmetine hak kazanacak olmasını SGK şüpheli bir durum olarak kabul etmektedir.

Yasal verilme süresi geçtikten sonra verilen aylık ve hizmet belgesiyle ilgili şüpheli durum varsa, bu belgenin yukarda belirttiğimiz üç aylık süre içinde verilip verilmediği  önem taşımamaktadır.

Şüpheli durum nedeniyle, söz konusu prim ve hizmet belgesi inceleme yapılmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumu’nun denetim ve kontrolle görevli memurlarına havale edilir. Denetim ve kontrolle görevli memurların işyerinde fiili veya işyeri kayıtları üzerinde yaptıkları inceleme neticesine göre, söz konusu aylık prim ve hizmet belgesinin işleme alınıp alınmayacağına karar verilir.

Düzeltme amaçlı olarak belgenin sonradan verilmesi

Belge türü veya kanun numarası hatalı düzenlenmiş belgenin gönderildikten sonra, belge türünün veya kanun numarasının hatalı olduğunun fark edilmesi halinde; düzeltme amaçlı olarak  belge türü veya kanun numarası hatalı düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesi için iptal nitelikte, doğru belge türü veya kanun numarası seçilmek suretiyle asıl veya ek nitelikte aylık prim hizmet belgesinin gönderilmesi durumunda,  incelemeye sevk edilmeksizin işleme konması için;  iptal nitelikteki belge ile asıl veya ek nitelikteki belgede kayıtlı sigortalıların, prim ödeme gün sayılarının ve prime esas kazanç tutarlarının aynı olması gerekmektedir.

Fiili hizmet zammı kazandırılması
Sonradan düzeltme amaçlı verilen belge ile fiili hizmet süresi zammı kazandırılması halinde, söz konusu belgenin işleme alınması için Sosyal Güvenlik Kurumu’nun denetim ve kontrolle görevli memurlarının incelenmesinin gerekip gerekmeyeceğine, belgenin yasal verilme son tarihi üzerinden üç geçip geçmediği hususu belirleyici olmaktadır. Şöyle ki;

Üç aylık süre geçmemiş ise
Düzeltme amaçlı olarak ve yasal süresi geçirildikten sonra üç ay içinde SGK’ ya verilen aylık prim ve hizmet belgesi ile sigortalıya fiili hizmet süresi kazandırılıyorsa incelemeye gidilmeden belgeler işleme konacaktır. 

İncelemeye gidilmemesi için; üç aylık sürenin geçirilmemiş olması koşulunun yanı sıra, şüpheli bir durumun olmaması, sigorta girişlerinin zamanında yapılmış olması veya sigorta girişlerinin süresi geçirilse bile aylık prim ve hizmet belgesinin ilişkin olduğu aydan önceki bir tarihte sigorta girişlerinin yapılmış olması şartları da aranmaktadır.

Üç aylık süre geçtikten sonra
Düzeltme amaçlı olarak ve yasal süresi geçirildikten sonra üç aylık süre de geçirildikten sonra SGK’ ya verilen aylık prim ve hizmet belgesi ile sigortalıya fiili hizmet zammı kazandırılıyorsa, belgeler incelemeye sevk edilir. 

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca iş yerinde yapılacak inceleme ve tespitlere göre, prim ve hizmet belgesinin işleme konup konmayacağına karar verilecektir.

Son olarak belirtmek istediğimiz husus, işyerinde fiilen yapılan tespitler sonucunda prim ve hizmet belgesinin doğru olduğuna karar verilmesi durumunda,  tespitin yapıldığı tarihten geriye doğru en fazla bir yıllık süre içinde kalan prim ve hizmet belgeleri işleme alınabilecektir.

Ahmet Metin AYSOY

 

Prim ve Hizmet Belgesi       


 

Pratik_Bilgiler  Muhasebe  Soru_ve_Cevap

 
E-bültenimize kayıt olun, Güncel Haberler mail adresinize gelsin!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MUHASEBE WEB - Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb@gmail.com