Hangi nedenlerle vergi incelemesine tabi tutulursunuz…

Eklenme : 13.09.2017 10:14 | Güncelleme : 13.09.2017 10:14


Yapılacak vergi incelemeleri, sektör, konu ve mükellefler itibarıyla esas olarak, Kurul bünyesinde kurulan, Risk Analiz Merkezinde (VDK-RAMER’de), mevcut ve yeni geliştirilen programlar kullanılarak yapılan analiz ve mukayeseler neticesinde belirlenmektedir. 

Bununla beraber diğer vergi inceleme sebepleri şu şekilde sıralanabilir.

 

 • İhbar veya şikayet nedeniyle,
 • Yapılmakta olan inceleme, teftiş ve soruşturmalarda tespit edilen hususlar nedeniyle,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarından intikal eden ve doğrudan veya dolaylı olarak vergisel konuları içeren inceleme ve denetim talepleri nedeniyle,
 • Mükelleflerin İade talepleri nedeniyle,
 • Sektörel incelemeler nedeniyle,
 • Vergi Müfettiş Yardımcılarının yetiştirilmesine yönelik olarak 213. sayılı VUK’nun usul hükümleri yönünden yapılan incelemeler nedeniyle,
 • Vergi Müfettişlerinin Karşıt İnceleme talepleri nedeniyle,
 • Kasa hesabının şişkinliği,
 • Ortaklar cari hesabının yüksekliği,
 • Sürekli ve yüksek miktarlı devreden KDV,
 • Geçici vergi dönemlerinin sonu ile yılsonunda artan fatura trafiği ve çok küçük miktarlı kar etme durumu ,
 • Sürekli zarar beyanı,
 • Karlılık oranlarının sektör ortalamasından sapması.
 • Karşılık rakamlarının sektör ortalamasına göre aşırı yüksekliği
 • KDV beyanname rakamları ile gelir tablosu rakamlarının kıyaslanması sonucu tespit edilen tutarsızlıklar,
 • Transfer fiyatlamasına yönelik emsal fiyat çalışmaları,
 • Harici verilerle mükellef verilerinin kıyaslanması,
 • Mali tabloların tutarsızlıklar içermesi,
 • Ba-Bs formlarındaki tutarsızlıklar


vergi inceleme sebepleridir.

 

 

vergi incelemesi nedenleri  denetim  vdk  vergi incelemesi 


 

Pratik_Bilgiler  Muhasebe  Soru_ve_Cevap

 
E-bültenimize kayıt olun, Güncel Haberler mail adresinize gelsin!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MUHASEBE WEB - Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb@gmail.com