Pişmanlıkla beyanname verilmesinin incelemeye sevk nedeni olarak değerlendirilmemesi

Eklenme : 13.09.2017 11:10 | Güncelleme : 13.09.2017 11:23


Pişmanlıkla Beyanname Verilmesinin İncelemeye Sevk Nedeni Olarak Değerlendirilmemesi 

12/09/2017 tarihli ve 95 No’lu VUK Sirkülerinde; başkaca bir sebep bulunmadığı müddetçe, sırf pişmanlıkla beyanname verdikleri gerekçesiyle mükelleflerin uygulamada vergi incelemesine ve takdire sevk edilmediği pişmanlıkla beyanname verilmesinin sevk nedeni olarak değerlendirilmediği ve mükelleflerin bu nedenle incelemeye ve takdire sevk edilmesinin mümkün bulunmadığı belirtildi. 

 

 

213 sayılı Vergi Usul Kanunun 371 inci maddesinde, beyana dayanan vergilerde vergi ziyaı cezasını gerektiren kanuna aykırı hareketlerini ilgili makamlara kendiliğinden dilekçe ile haber veren mükelleflere vergi ziyaı cezası kesilmeyeceği hükme bağlanmış ve mükelleflerin pişmanlık hükümlerinden yararlanabilmeleri için gereken şartlar beş bent halinde sayılmıştır.

 

12/09/2017 tarihli ve 95 No’lu VUK Sirkülerinde; 12/09/2017 tarihli ve 95 No’lu VUK Sirkülerinde; başkaca bir sebep bulunmadığı müddetçe, sırf pişmanlıkla beyanname verdikleri gerekçesiyle mükelleflerin uygulamada vergi incelemesine ve takdire sevk edilmediği pişmanlıkla beyanname verilmesinin sevk nedeni olarak değerlendirilmediği ve mükelleflerin bu nedenle incelemeye ve takdire sevk edilmesinin de mümkün bulunmadığı belirtilmiştir. 

 

 

“Vergi Usul Kanunu Sirküleri/95” tam metni için tıklayınız…

 

 

 

 

 

vergi incelemesi  pismanlikla beyan     


 

Pratik_Bilgiler  Muhasebe  Soru_ve_Cevap

 
E-bültenimize kayıt olun, Güncel Haberler mail adresinize gelsin!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MUHASEBE WEB - Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb@gmail.com