Yeni Nesil Yazar Kasada Son Düzenlemeler

Eklenme : 10.10.2017 06:56 | Güncelleme : 10.10.2017 06:56


30.09.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 483 sıra no’lu VUK Genel Tebliği ile yeni nesil ödeme kaydedici cihaz (ÖKC) kullanımı ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır.Hatırlanacağı üzere 426 Sıra No.lu VUK Tebliği ile Yeni Nesil ÖKC kullanma mecburiyetinin başlama tarihleri belirlenmiş, 473 Sıra No.lu VUK Tebliği ile de tarih değişiklikleri yapılmıştı. Değişiklik sonrası,

2014 yılı satışları veya gayrisafi iş hasılatı 150.000 TL’den az olan mükellefler ve
Bilgisayar bağlantılı ödeme kaydedici cihazları kullanan mükellefler için

01.01.2018 tarihinden itibaren Yeni Nesil ÖKC kullanma mecburiyeti getirilmişti.

Bu Tebliğ ile getirilen düzenlemelerin önemli kısımları aşağıda belirtilmiştir.

MEVCUT ESKİ NESİL ÖKC’LERİ MALİ HAFIZALARI DOLUNCAYA KADAR KULLANMA İMKÂNI GETİRİLEN MÜKELLEFLER:

Yeni Nesil ÖKC kullanma mecburiyeti getirilen mükelleflerden;

Aynı veya şube şeklindeki işyerlerinde çok sayıda ödeme kaydedici cihazı kurumsal satış veya muhasebe yazılım sistemleri ve değişik çevre birimleri (barkod sistemleri, banka vb. kuruluşlara-ödeme kuruluşları, elektronik para kuruluşları, yemek kartı kuruluşları, belediye yardım kuruluşları vb. diğer kuruluşlar dahil- ait EFT-POS cihazları ile diğer çevre birimleri) ile birlikte ve entegre bir yapıda kullanan,

30.09.2017 tarihi itibari ile aşağıdaki şartlardan en az ikisini sağlayan ve toplam 20 ve üzerinde ÖKC’ye sahip olan mükelleflere işletmelerindeki mevcut eski nesil ÖKC’leri, cihazın ilk alış faturasının düzenlendiği tarihten itibaren 10 yılı geçmemek üzere mali hafızaları doluncaya kadar kullanmaları mümkün kılınmıştır. 

a) 2016 yılı satışları veya gayri safi iş hasılatı toplamının 10 milyon TL’yi aşması,

b) 2016 yılı bilanço aktif toplamının 10 milyon TL’yi aşması,

c) 2016 yılı bilanço öz sermaye veya öz kaynak toplamının 1 milyon TL’yi aşması.

Yukarıda sayılan şartlara sahip MÜKELLEFLERİN mevcut eski nesil ÖKC’lerin mali hafızaları doluncaya kadar KULLANILABİLMESİNİN ŞARTLARI aşağıdadır:

•1/1/2018 tarihinden önce, 5/3/2010 tarihli ve 27512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 397 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde ve 30/12/2013 tarihli ve 28867 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 433 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına geçerek faturalarını e-Fatura ve/veya e-Arşiv Fatura olarak düzenlemek.

•1/1/2018 tarihinden önce, perakende mal satışı ve hizmet ifalarına ilişkin olarak 1/1/2018 tarihinden sonra düzenlenecek ÖKC fişlerine (perakende satış fişleri dahil) ait günlük mali bilgileri ihtiva eden elektronik raporu, bu Tebliğin “Perakende mal satışları ile hizmet ifalarına ilişkin bilgilerin” başlıklı 5 inci maddesinde belirtilen şekilde hazırlamak ve belirtilen şekilde GİB bilgi sistemine e-Arşiv uygulaması aracılığı ile elektronik ortamda bildirebilecek teknik alt yapıyı tesis etmek.

1/1/2018 tarihinden önce, başvuru usul ve esasları (www.efatura.gov.tr) internet adresinde yayınlanan başvuru kılavuzuna göre GİB’e elektronik ortamda başvurmak.

1/7/2018 tarihine kadar, perakende mal satışı ve hizmet ifalarına yönelik olarak ÖKC’lerden düzenlenen ÖKC günlük kapanış (Z) raporlarına ait ilgili bilgileri (www.efatura.gov.tr) internet adresinde yayınlanacak “Perakende Mal Satışları ile Hizmet İfalarına İlişkin Mali Rapor Bildirim Kılavuzu”nda yapılan açıklamalara uygun olarak, güvenli veri depolama ve sorgulama sistemlerinde (bu sistemlerin yazılım ve donanım alt yapısının Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ve Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının geçerli olduğu yerlerde bulunması zorunludur) muhafaza etmek ve GİB’in erişimine sunacak alt yapıyı tesis etmek veya bir dış hizmet sağlayıcı tarafından bu niteliklere haiz olarak oluşturulan alt yapı hizmetinden yararlanmak.

TÜM SATIŞLARINDA E-FATURA VE/VEYA E-ARŞİV FATURA DÜZENLEYEN MÜKELLEFLERİN BAZILARINA ÖKC KULLANIM MUAFİYETİ TANINMASI:

YN ÖKC kullanma mecburiyeti bulunan mükelleflerden;

2016 yılı satış veya gayrisafi iş hasılatı 10 milyon TL’yi,
Bilanço aktif toplamı 10 milyon TL’yi,
Bilanço öz sermaye veya öz kaynak toplamı 1 milyon TL’yi

aşması koşullarından en az ikisini sağlayan ve

20’den fazla ödeme kaydedici cihaza veya fatura vb. belgeleri düzenlemede kullanılan bilgisayar sistemine sahip olan,
e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-Defter uygulamasına dahil olan ve
Perakende mal satışları ve hizmet ifaları dahil tüm satışlarında elektronik ortamda e-Fatura ve/veya e-Arşiv Faturası düzenlemeyi tercih ettiğini bağlı olduğu vergi dairesine tevsik edici belgelerle birlikte yazılı olarak bildiren

mükelleflerin perakende mal satışları ile hizmet ifalarının belgelendirilmesinde ÖKC kullanma mecburiyeti, bildirimin vergi dairesi kayıtlarına girdiği tarihten itibarenBULUNMAMAKTADIR.

YENİ İŞE BAŞLAYACAK VEYA ŞUBE İŞYERİ AÇACAK MÜKELLEFLERİN YN ÖKC KULLANIM DURUMU: 

Bu Tebliğin yayınlandığı 30.09.2017 tarihinden itibaren işe yeni başlayacak olanlar ile şube şeklinde işyeri açanlar, işe başlama veya şube şeklinde işyerinin açıldığı tarihten itibaren 30 gün (kalkınmada öncelikli yörelerde 60 gün) içinde, YN ÖKC alarak kullanmaya başlamaları gerekecektir.

Muafiyetten yararlanabilecek olan ancak Yeni Nesil ÖKC kullanmaya başlamış olan mükellefler, mevcut ÖKC’lerini e-Fatura veya e-Arşiv faturalarına ait tahsilat ve ÖKC Bilgi Fişlerinin düzenlenmesi işlemlerinde kullanmaya devam edebileceklerdir.

Perakende mal satışları ile hizmet ifalarına ilişkin bilgilerin GİB’e bildirilme usulü,

Harici donanım ve yazılımların ÖKC’lerle bağlantılı çalışma esasları,

YN ÖKC uygulamasında ÖKC TSM Merkezleri ve çalışma esasları,

Seyyar EFT-POS cihazları yerine EFT-POS özellikli YN ÖKC kullanım esası,

Eski nesil ÖKC’lerin üretim, mühürleme ve satış işlemleri,

ÖKC’lerden düzenlenebilecek diğer belgeler,

Gibi konulara ve söz konusu Tebliğe aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

http://www.gib.gov.tr/node/123990

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

 

yeni nesil yazar kasa       


 

Pratik_Bilgiler  Muhasebe  SGK

 
E-bültenimize kayıt olun, Güncel Haberler mail adresinize gelsin!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MUHASEBE WEB - Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb@gmail.com