2018 Yılı SMMM ve YMM Asgari Ücret Tarifesi

Eklenme : 04.12.2017 11:39 | Güncelleme : 30.12.2017 05:11


2018 Yılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi 30 Aralık 2017 Tarihli ve 30286 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer ile yayımlandı2018 SMMM - YMM Asgari Ücret Tarifesi

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

2018 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

Konu

MADDE 1 – (1) 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 46 ncı maddesi ile 2/1/1990 tarihli ve 20390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca hazırlanan ve 2018 yılında meslek mensuplarınca uygulanacak olan asgari ücret tarifesi ekte yer almaktadır.

Yürürlük

MADDE 2 – (1) Bu Tarife 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.

 

2018 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi​ tıklayınız

 

 

2018 Yılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret  Tarifesi”ni belirlemek üzere toplanan Komisyon, daha önce Odalardan 2018 yılında uygulanacak ücret tarifesiyle ilgili alınan görüşleri değerlendirdi.

Komisyon, “Klasik Tarife” nin yanında ayrıca bir de “Zamana Endeksli Ücret Tarifesi” hazırladı.

Alınan görüşler de değerlendirilerek belirlenen ücret tarifesi ile YMM Odalarının ortak belirlemiş oldukları ücret tarifesi yayınlanmak üzere Maliye Bakanlığı’na gönderildi.

 

2018 smmm asgari ucret tarifesi  2018 ymm asgari ucret tarifesi  Zamana Endeksli ucret Tarifesi   


 

Ekonomi  Finans  dunya

 
E-bültenimize kayıt olun, Güncel Haberler mail adresinize gelsin!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MUHASEBE WEB - Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb@gmail.com