e-DÖNÜŞÜM HABERLER PRATİK BİLGİLER MUHASEBE EKONOMİ
☰ 
 
e-Fatura'nin avantajlarini en uygun fiyatlarla kesfedin.

2018 yılında tutulması gereken defterler ve tasdik zamanları

Eklenme : 05.12.2017 20:08 | Güncelleme : 23.12.2017 07:13


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından ortaklaşa çıkarılarak 19 Aralık 2012 tarihli ve 28502 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ ile 13 Aralık 2011 tarihli ve 28141 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 Sıra Numaralı Elektronik Defter Genel Tebliği hükümlerine göre 2018 yılında tutulacak defterler ve tasdik durumları


Vergi uygulamalarında kullanılan defterler ve türleri ticari, zirai ve serbest meslek faaliyetinin büyüklüğüne ve mükellefin gerçek veya tüzel kişi olmasına göre değişebilmektedir. Ayrıca Maliye Bakanlığı, bazı mükellefler gruplarının defterlerini zorunlu olarak elektronik ortamda tutmaları için düzenlemeler yapmaktadır.

Mevcut mükelleflere ilave olarak Maliye Bakanlığı’nca serbest meslek faaliyeti uğraşanlar ile işletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerin de defterlerini elektronik ortamda tutmaları için yapılan çalışmalar devam etmektedir.

Mevcut düzenlemelere göre 2018 yılında mükelleflerin tutmaları gereken defterlerle ilgili genel bilgiler aşağıdaki gibidir.

I- 2018 YILINDA KAĞIT ORTAMINDA TUTULACAK DEFTERLER

a) Türk Ticaret Kanunu’na Göre Tacirin Tutacağı Defterler

Kişinin Hukuki Durumu

Tutacağı Defterler

 

Tacir (Gerçek ve tüzel kişi)

 1. Yevmiye defteri,
 2. Envanter defteri
 3. Defteri kebiri

 

 

Şahıs şirketleri

 1. Yevmiye defteri,
 2. Envanter defteri
 3. Defteri kebir
 4. Genel kurul toplantı ve müzakere defteri

 

Anonim şirketler
Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler

 1. Yevmiye defteri,
 2. Envanter defteri
 3. Defteri kebir
 4. Genel kurul toplantı ve müzakere defteri
 5. Pay defteri,
 6. Yönetim kurulu karar defteri

 

 

Limited şirketler

 1. Yevmiye defteri,
 2. Envanter defteri
 3. Defteri kebir
 4. Genel kurul toplantı ve müzakere defteri
 5. Pay defteri
 6. Müdürler kurulu defteri (ihtiyari md.11/4)

Devlet, il özel idaresi, belediye ve köy ile diğer kamu tüzel kişileri tarafından kurulan ve tüzel kişiliği bulunmayan ticari işletmeler ile kamu yararına çalışan dernekler ve gelirinin yarıdan fazlasını kamu görevi
niteliğindeki işlere harcayan vakıflartarafından kurulan ticari işletmeler ve bunlara benzeyen ve tüzel kişiliğibulunmayan diğer ticari teşekküller

 

 

 1. Yevmiye defteri,
 2. Envanter defteri
 3. Defteri kebir

Gerçek kişi tacirlerden Vergi Usul Kanunu’na göre ikinci sınıf tüccar sayılanlar, yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar mezkûr Kanun hükümlerine uygun olarak işletme hesabı esasına göre defter tutabileceklerdir.

İşletme hesabı esası ve bilanço esasına göre defter tutma ayrımına ilişkin hadler, Vergi Usul Kanunu Tebliğleri ile yayımlanmaktadır. 2015 ve 2016 ve 2017 yılları için belirlenmiş olan bu hadler aşağıdaki gibidir.

 

Madde No

 

Konusu

2015 Yılında
Uygulanan Miktar (TL)

2016 Yılında
Uygulanan Miktar (TL)

2017 Yılında
Uygulanan Miktar (TL)

MADDE 177-

Bilanço esasına göre defter
tutma hadleri

 

 

 

 

Alış tutarı

160.000

168.000

170.000

Satış tutarı

220.000

230.000

230.000

2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı

88.000

90.000

90.000

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

160.000

168.000

170.000

b) Vergi Usul Kanunu’na Göre Tutulacak Defterler

Mükellefler

Defterler

 

Birinci sınıf tüccar (Bilanço Esası)

Yevmiye defteri
Defteri kebir Envanter defteri

İkinci sınıf tüccar (İşletme Esası)

İşletme defteri

 

İşletmenin faaliyet konusuna göre ayrıca tutulması zorunlu defterler

İmalat defteri Kombine imalat defteri Bitim işleri defteri
Yabancı nakliyat kurumlarının hasılat defteri
Ambar Defteri

Serbest meslek erbabı

Serbest meslek kazanç defteri

Noterler

Özel defterler

Çiftçiler

Çiftçi işletme defteri

 

Ayrıca tutulabilecek defterler

Banka, banker ve sigorta şirketlerinin gider vergisine ilişkin kayıtları
Damga resmi kayıtları *4
Menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ait kayıtlar

*4-Damga Resmi Kanununa göre yolcu bileti ücretleri, sigorta primleri ve ilan ücretleri gibi mevzular üzerinden resim istifa etmeye mecbur olan gerçek ve tüzel kişiler bu ücret primlerle istifa ettikleri damga resimleri için tarih sırasiyle bir kayıt tutmaya mecburdurlar. Tüccarlar bu kayıtları muhasebe defterlerinde tuttukları hesaplarda gösterebilirler. Kayıtların muhasebe defterinde gösterilmemesi halinde ayrı bir "Damga Resmi defteri" tutulur. Devlet müesseselerinin resmi defter ve kayıtları Damga Resmi defteri yerine geçer.

c) Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu’na Göre Defter Tasdikleri

devamını okumak için tıklayınız....Sizin Için Seçtiklerimiz

Çok Okunanlar

muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili 2018 pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, mali mevzuat, muhasebe yazarları, muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    Dünya    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    Sektörler    Seminerler    SGK    SMMM    SMMM Odaları    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Teknoloji    Torba Yasa    Türmob    Vergi    YMM    YMM Odaları    İş Hayatı    Şehirler    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.