2017 Yılı Eylül, Ekim, Kasım Ve Aralık Aylarına Ait Asgari Ücretle Vergi Farklarının Ödenmesi

Eklenme : 07.12.2017 07:05 | Güncelleme : 07.12.2017 07:05


7061 sayılı BAZI VERGİ KANUNLARI İLE DİĞER BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 05.12.2017 tarih ve 30261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup, vergi farkı nedeniyle net ücretlerinde düşüş olan asgari ücretlilerin ilgili dönemlere ait ücret farklarının ödenmesi ile ilgili Kanunun MADDE 15 ile 193 sayılı GVK’na aşağıdaki geçici (GEÇİCİ MADDE 87) madde eklenmiştir.GEÇİCİ MADDE 87- kapsamında;

2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin net ücretleri bu Kanunun 103.üncü maddesinde yazılı tarife nedeniyle 32.inci maddedeki esaslara göre sadece kendisi için asgari geçim indirimi hesaplanan asgari ücretlilere 2017 yılı Ocak ayına ilişkin ödenen net ücretin altında kalanlara, bu tutar (1.404,06 TL) ile,

1-) 2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin olarak aylık hesaplanan net ücreti arasındaki fark tutar, ücretlinin asgari geçim indirimine ayrıca ilave edilerek ödenecek olup,  (Bu fıkrada geçen net ücret, yasal kesintiler sonrası ücret tutarına asgari geçim indiriminin ilavesi sonucu oluşan ücreti ifade eder.)

2-) 05.12.2017 tarihi itibarıyla yukarıda yer alan dönemlere ilişkin olarak verilmiş olan muhtasar beyannamelerde beyan edilen ve ilgili dönemlerde ilave asgari geçim indirimi uygulanamaması nedeniyle çalışanlarca fazla ödenen vergiler, çalışanlara iade edilmek üzere, vergi sorumlularınca bu maddenin yayımı (05.12.2017) tarihinden sonra verilecek muhtasar beyannameler üzerinde hesaplanan vergiden mahsup edilmek suretiyle terkin edilecektir.

Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar ile mahsup şekli ve dönemini belirleyen Tebliğ yayımlandığında gerekli açıklamalar yapılacaktır. 

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

 

asgari gecim indirimi  sgk  asgari ucret farki   

Pratik_Bilgiler  Asgari_ucret  Muhasebe

 
 
 
 
 
 
e-fatura
 
 
 
 
 
Mali Müsavir e-fatura
 
 
 
 
 
 
MUHASEBE WEB - Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb@gmail.com