e-Fatura'nin avantajlarini en uygun fiyatlarla kesfedin.

Son Değişliklerle Damga Vergileri

Eklenme : 09.01.2018 07:57 | Güncelleme : 09.01.2018 07:57


Damga Vergisi Kanunu ile ilgili 2018 yılında uygulanacak tutarlara ilişkin bilgiler aşağıya çıkartılmıştır.


e-Fatura'nin avantajlarini en uygun fiyatlarla kesfedin.

 

1- Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler                                Binde 9,48
2- Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden)   Binde 1,89
3- Bilançolar                                                                                                   45,40 TL
4- Gelir tabloları                                                                                             21,80 TL
5- İşletme hesabı özetleri                                                                              21,80 TL
6- Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar            hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediyeödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cariparalar için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden  Binde 7,59
7- İhale Kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararlar                                               Binde 5,69    
8-Yıllık gelir vergisi beyannameleri                                                            58,80 TL
9-Kurumlar vergisi beyannameleri                                                              78,50 TL
10-Katma değer vergisi beyannameleri                                                       38,80 TL
11-Muhtasar beyannameler                                                                           38,80 TL
12-Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi  beyannameleri hariç)      38,80 TL
13-Gümrük idarelerine verilen beyannameler                                             78,50 TL
14-Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler                             28,90 TL
15-Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri              28,90 TL

 

Damga Vergisi Kanunu’nun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan üst sınır yeniden değerleme oranında artırılarak 2.135.949,30 TL’ye çıkartılmıştır. 

Buna göre 2018 yılında düzenlenecek kağıtlardan her biri için hesaplanacak damga vergisinin tutarı 2.135.949,30 TL’yi aşmayacaktır.

Bilgilerinize sunarız.
Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

 

damga vergileri 2018       


 

Pratik_Bilgiler  Sosyal_Guvenlik  SGK

 
E-bültenimize kayıt olun, Güncel Haberler mail adresinize gelsin!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter Geçişlerinizde Yanınızdayız !

e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter geçişlerinizde muhasebeweb.com ÇOK UYGUN Fiyatlarla Yanınızda!

HIZLI TEKLİF ALIN !
MUHASEBE WEB - Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb@gmail.com