e-Serbest Meslek Makbuzu ve e-Müstahsil Makbuzu Uygulamaları Hakkında Duyuru

Eklenme : 11.01.2018 06:04 | Güncelleme : 11.01.2018 06:04


E-SERBEST MESLEK MAKBUZU VE E-MÜSTAHSİL MAKBUZU UYGULAMALARI HAKKINDA DUYURU17.12.2017 tarihli ve 30273 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren 487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne göre e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM) ve e-Müstahsil Makbuzu (e-MM) uygulamalarından nasıl yararlanılacağına ilişkin Elektronik Arşiv Başvuru Kılavuzu yayınlanmış olup, söz konusu Kılavuza; http://www.efatura.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/e-ArsivBasvuruKilavuzu.v1.4.08.01.2018.pdf

linkinden ulaşılabilir.

Mükelleflerimiz, Özel Entegrasyon Yöntemi, Bilgi İşlem Sisteminin Entegrasyonu Yöntemi veya Portal Yöntemi olmak üzere 3 yöntemden birini kullanmak suretiyle söz konusu uygulamalardan yararlanabilir.

e-SMM ve/veya e-MM uygulamalarını Portal Yöntemi üzerinden kullanacak mükelleflerimizin, söz konusu uygulamalara ilişkin gerekli başvurularını ve hazırlıklarını aşağıdaki adresler üzerinden elektronik ortamda yapmaları gerekmektedir.
Mükelleflerimizin söz konusu uygulamalara başvurabilmeleri ve kullanabilmeleri için ilgili birimlerden temin edecekleri Nitelikli Elektronik Sertifika (NES)’ya veya aşağıda belirtilen adresten başvurabilecekleri Mali Mühre sahip olmaları gerekmektedir. (Arızalanma, çalınma vb. durumlar göz önünde bulundurularak birden fazla NES veya Mali Mühür edinilmesi tavsiye olunur).
MALİ MÜHÜR BAŞVURUSU İÇİN: https://mportal.kamusm.gov.tr/bp/edf.go

Mükelleflerimizin elektronik imza araçlarının başvurusu sırasında, mükellefiyetlerine ilişkin vermiş oldukları ve ilgili sertifika makamları tarafından da MERSİS ve MERNİS kayıtları çerçevesinde kontrol edilip kendilerine ilgili başvuru uyarı ekranlarında gösterilen bilgilerini; mali mühür veya nitelikli elektronik sertifikaların hatasız, doğru şekilde üretimi ve zaman kaybına yol açmaması bakımından dikkatle kontrol etmeleri gerekmektedir.

Nitelikli Elektronik Sertifika (NES) veya Mali Mühür temin edildikten sonra aşağıda belirtilen adreslerden söz konusu uygulamalara başvurulabilir.

E-SERBEST      MESLEK      MAKBUZU     VE/VEYA      E-MÜSTAHSİL      MAKBUZU BAŞVURUSU İÇİN: https://portal.efatura.gov.tr/EArsivPortalBasvuru/

Başvuru işlemini başarılı bir şekilde gerçekleştiren mükelleflerin listesi birkaç saat içinde http://www.efatura.gov.trinternet adresinin e-SMM / e-MM bölümünün “Kayıtlı Kullanıcılar” kısmında yayınlanır. Kayıtlı Kullanıcı olarak yayınlanan mükellefler NES veya Mali Mühürleri ile giriş yapmak suretiyle https://earsivportal.efatura.gov.tr/internet adresinden e-SMM ve/veya e-MM düzenlemeye başlayabilirler.
Söz konusu başvuru işlemi elektronik ortamda yapılmakta ve Gelir İdaresi Başkanlığına iletilmekte olup, başvurunun kağıt çıktısının Gelir İdaresi Başkanlığına gönderilmesine gerek bulunmamaktadır.

Kamuoyuna önemle duyurulur.

e-serbest meslek makbuzu  e-mustahsil makbuzu     

Pratik_Bilgiler  Muhasebe  Mevzuat

 
E-bültenimize kayıt olun, Güncel Haberler mail adresinize gelsin!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MUHASEBE WEB - Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb@gmail.com