e-Fatura'nin avantajlarini en uygun fiyatlarla kesfedin.

SGK Bildirimlerinde Değişiklik

Eklenme : 12.01.2018 20:23 | Güncelleme : 12.01.2018 20:23


Sosyal Güvenlik Kurumu, 5/12/2017 tarihli, 30261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 1/1/2018 den itibaren yürürlüğe girecek olan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 102 nci maddesinin üçüncü fıkranın (b) bendi ile (c) bendinin (2) numaralı alt bendinde yaptığı değişiklikle ayın 15’i ile müteakip ayın 14’ü arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalıların bildirimini takip eden ayın 23 ü olarak değiştirdi.


e-Fatura'nin avantajlarini en uygun fiyatlarla kesfedin.

KAMU İŞYERLERİ İLE ÖZEL İŞYERİ OLUP TERS İŞYERİ KODU ATILAN İŞYERLERİNDE ÇALIŞAN SİGORTALILARIN BİLDİRİMİ

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğine göre resmî nitelikteki işyeri işverenleri ile bazı özel nitelikteki işyeri işverenleri, ayın 15’i ile müteakip ayın 14’ü arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalılar için aylık prim ve hizmet belgelerini, en geç belgenin ilişkin olduğu dönemi izleyen takvim ayının 7’sinde, saat 23.59’a kadar e-Sigorta kanalıyla SGK’ya göndermek zorundaydılar.

Ancak, 5/12/2017 tarihli, 30261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 1/1/2018 den itibaren yürürlüğe girecek olan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 102 nci maddesinin üçüncü fıkranın (b) bendinde yer alan “dönemi izleyen takvim ayının 7’sinde” ibaresi “ayı takip eden ayın 23’ünde” şeklinde, yine üçüncü fıkranın (c) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “dönemi izleyen takvim ayının 7’sinde” ibaresi “ayı takip eden ayın 23’ünde” olarak değiştirilmiştir.

Ayrıca, 102’nci maddenin üçüncü fıkrasına “Ayın 15’i ile müteakip ayın 14’ü arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalıların bildiriminde esas alınacak ay, 15 inci günün içinde bulunduğu aydır.” şeklinde cümle eklenmiştir.

Buna göre, resmî nitelikteki işyeri işverenleri ile bazı özel nitelikteki işyeri işverenleri 15 Ocak 2018-14 Şubat 2018(2018/Ocak ayı bildirgesi) ayına ait aylık prim ve hizmet belgesinden/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden itibaren aylık prim ve hizmet belgelerini/ muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini takip eden ayın 23’ünde vereceklerdir.

Söz konusu işverenlerin prim ödeme sürelerinde herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir. Böylelikle Sosyal Güvenlik Kurumu, kamu işyerleriyle, özel sektör işyerlerinin belge verme sürelerini eşitlerken, primlerin ödeme sürelerinde herhangi bir değişiklik yapmamıştır.

Örnek: Bir kamu işyerinin 2018/Mart dönemine (15 Mart 2018-14 Nisan 2018) ilişkin aylık prim ve hizmet belgesini e-Bildirge vasıtasıyla 23 Nisan 2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) SGK’ ya göndermesi ve söz konusu bildirime ilişkin oluşan tahakkukları 14 Mayıs 2018 tarihine kadar ödemesi gerekmektedir.

Meslek mensuplarının, işverenlerimizin ve bu nitelikteki işyerlerinde söz konusu görevleri yerine getiren personellerin konuyla ilgili gerekli önemi göstermeleri gerekmektedir.

Saygılarımızla…

TÜRMOB

 

sgk bildirim  sgk     


 

Pratik_Bilgiler  Sosyal_Guvenlik  SGK

 
E-bültenimize kayıt olun, Güncel Haberler mail adresinize gelsin!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter Geçişlerinizde Yanınızdayız !

e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter geçişlerinizde muhasebeweb.com ÇOK UYGUN Fiyatlarla Yanınızda!

HIZLI TEKLİF ALIN !
MUHASEBE WEB - Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb@gmail.com