e-Fatura'nin avantajlarini en uygun fiyatlarla kesfedin.

Uzaktan Çalışmada dikkat edilmesi gerekenler

Eklenme : 08.02.2018 20:38 | Güncelleme : 08.02.2018 20:38


Eskiden beri uygulanmakta olan Uzaktan Çalışma teknolojinin de gelişmesiyle daha da yaygınlık kazanmaya başlamıştır.


e-Fatura'nin avantajlarini en uygun fiyatlarla kesfedin.

Bunun üzerine Resmi Gazete’de 29717 sayı ve 20 Mayıs 2016 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 6715 Sayılı ‘İş Kanunu ile Türkiye İş Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 2.Maddesi ile 4857 sayılı İş Kanun’un ‘Çağrı Üzerine Çalışma’ başlıklı 14.Maddesi ‘Çağrı Üzerine Çalışma ve Uzaktan Çalışma’ şeklinde değiştirilmiş ve uzaktan çalışmaya ilişkin fıkralar maddeye eklenerek yasalaştırılmıştır.

Madde uyarınca uzaktan çalışma; işçinin, işveren tarafından oluşturulan iş organizasyonu kapsamında iş görme edimini evinde ya da teknolojik iletişim araçları ile işyeri dışında yerine getirmesi esasına dayalı ve yazılı olarak kurulan iş ilişkisidir.

Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus; işveren ile işçi arasında olan bu iş ilişkisinin mutlaka yazılı olması gerektiğidir. Uzaktan çalışmada işçinin işverene bağımlılığı normal bir iş ilişkisine göre daha zayıf olacağından, işverenin de işçiyi gözetimi ve denetimi diğer iş ilişkilerine göre daha zayıf olacağından işveren ile işçi arasındaki iş ilişkisinin uzaktan çalışma durumunda tespiti zor olacaktır. Dolayısıyla, bu tür iş ilişkisinin yazılı olması gerekmektedir.

Maddede ayrıca iş sözleşmesinde yer alması gereken hususlar da açıkça düzenlenmiştir. Buna göre; uzaktan çalışma için yapılacak iş sözleşmesinde, işin tanımı, yapılma şekli, işin süresi ve yeri, ücret ve ücretin ödenmesine ilişkin hususlar, işveren tarafından sağlanan ekipman ve bunların korunmasına ilişkin yükümlülükler, işverenin işçiyle iletişim kurması ile genel ve özel çalışma şartlarına ilişkin hükümler yer alır.

Maddenin 6. Fıkrasında işverenin yükümlülükleri düzenleme altına alınmış olup;  uzaktan çalışmada işçiler, esaslı neden olmadıkça salt iş sözleşmesinin niteliğinden ötürü emsal işçiye göre farklı işleme tabi tutulamaz. İşveren, uzaktan çalışma ilişkisiyle iş verdiği çalışanın yaptığı işin niteliğini dikkate alarak iş sağlığı ve güvenliği önlemleri hususunda çalışanı bilgilendirmek, gerekli eğitimi vermek, sağlık gözetimini sağlamak ve sağladığı ekipmanla ilgili gerekli iş güvenliği tedbirlerini almakla yükümlüdür.

Uzaktan çalışmanın usul ve esasları, işin niteliği dikkate alınarak hangi işlerde uzaktan çalışmanın yapılamayacağı, verilerin korunması ve paylaşılmasına ilişkin işletme kurallarının uygulanması ile diğer hususlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenir.

Av.Gülden Türkyaman

 

uzaktan calisma       


 

Pratik_Bilgiler  Muhasebe  iS_Hayati

 
E-bültenimize kayıt olun, Güncel Haberler mail adresinize gelsin!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter Geçişlerinizde Yanınızdayız !

e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter geçişlerinizde muhasebeweb.com ÇOK UYGUN Fiyatlarla Yanınızda!

HIZLI TEKLİF ALIN !
MUHASEBE WEB - Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb@gmail.com