Stajyerlere emeklilik yolu açan tasarı TBMM’de

13.02.2018 21:15 |

Stajyer ve Çıraklara erken emekliliğin yolunu açacak tasarı Millet Meclisine sunuldu.

Stajyer ve çıraklara erken emeklilik yolunu açacak Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi Anamuhalefet Partisi tarafından 7 Şubat 2018 tarihli tasarı TBMM’ye gönderildi.

Stajyer ve çıraklara erken emeklilik yolunu açacak tasarı metni 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Ömer Fethi Gürer Niğde Milletvekili

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Teklifim gerekçesi ile birlikte ek'te sunulmuştur. Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 01.02.2018

GEREKÇE:

Eşinin işyerinde ücretsiz olarak çalışan kadınlar, boşanma kaza ölüm gibi olağan dışı nedenlerle sosyal güvenlik kapsamının dışına çıktığında, her türlü güvenceden yoksun kakmaktadır. Bu kadınların çalıştıkları süreleri borçlanmalarının sağlanması sosyal hukuk devletinin gereği ve ödevidir.
3308 sayılı Mesleki Eğitim yasası gereği, çıraklık ve mesleki eğitim alan, öğrencilerin eğitimlerinin bir parçası olarak staj yapmaktadırlar.
Tamamen kamu otoritesinin gözetim ve denetimde gerçekleşen, bu staj eğitiminde sigortalı olma zorunluluğu vardır. Ancak bu sigortalılık süreleri, emeklilik bakımından sigortalılık kapsamına alınmamaktadır.
Yapılan bu düzenleme ile bir haksızlığın ortadan kaldırılması amaçlanmıştır. Staj da olsa, bir çalışma süresi ve harcanan bir emek olduğu düşünülürse, bunu yok saymak hukuk normlarına uymamaktadır.
5510 sayılı yasa ile emeklilik yaşının kademeli olarak düzenlendiğini de ele alırsak, bu yasanın, yaş ile ilgili düzenlemeyi etkilemediğini sadece, kesilen primlerin ve sürelerin emeklikten sayılması amaçlanmıştır.
Bu sürelerin borçlanma işlemlerinde de dikkate alınması düzenlenmektedir.

 

MADDE GEREKÇELERİ

 

MADDE 1 - Bu madde ile 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 6 inci maddesinin (a) fıkrası kaldırılarak işverenin işyerinde ücretsiz çalışan eşinin sigortalı sayılmamasına ilişkin hüküm kaldırılmaktadır.

MADDE 2 - (k) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 41 inci maddesine işverenin işyerinde ücretsiz çalışan eşinin fiilen çalıştığı süreler ile 3308 sayılı Kanun kapsamında çıraklık yapanlar ile meslek liselerindeki eğitim-öğretimleri ya da yükseköğrenimleri sırasında staj yapanların çıraklık ve staj sürelerinin borçlanılmasına imkân sağlanmaktadır. Ayrıca birinci fıkranın (1) bendinde geçen sürelerin borçlanılması durumunda çıraklık veya stajın başladığı tarih, sigorta başlangıç tarihi olarak sayılması hüküm altına alınmaktadır..

MADDE 3 - Yürürlük maddesidir.

MADDE 4- Yürütme maddesidir.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 31.5.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 6 ncı maddesinin (a) fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- 31 /5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 41 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (k) ve (1) bentleri ile üçüncü fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.
"k) İşverenin işyerinde sigortasız çalışan eşinin fiilen çalıştığı süreleri,
1) 3308 sayılı Kanun kapsamında çıraklık yapanlar ile meslek liselerindeki eğitim- öğretimleri ya da yükseköğrenimleri sırasında staj yapanların çıraklık ve staj süreleri,"
"Ayrıca birinci fıkranın (1) bendinde geçen sürelerin borçlanılması durumunda çıraklık veya stajın başladığı tarih, sigorta başlangıç tarihi sayılır."

MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Sizin Için Seçtiklerimiz

Çok Okunanlar

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    Dünya    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    Sektörler    Seminerler    SGK    SMMM    SMMM Odaları    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Teknoloji    Torba Yasa    Türmob    Vergi    YMM    YMM Odaları    İş Hayatı    Şehirler    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
 
e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter Geçişlerinizde Yanınızdayız !

e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter geçişlerinizde muhasebeweb.com ÇOK UYGUN Fiyatlarla Yanınızda!

HIZLI TEKLİF ALIN !