» e-FATURA e-ARŞİV» e-FATURA PROGRAMI
 
TesvikMatik SGK Tesvik Hesaplama Programi
e-Bültene üye olun, yeni Haber ve Mevzuatlar e-posta adresinize gelsin! ÜYE OL

7244 Sayılı Yeni Torba Yasada Neler Var?

 
17.04.2020 08:40 | Güncelleme: 17.04.2020 08:40

Koronavirüs salgını sebebi ile Çalışma Hayatına ilişkin düzenlemeler içeren 7244 sayılı kanun Resmi Gazetede yayınlanarak yürlüğe girdi.

7244 Sayılı Kanun ekonomik tedbirler ek olarak çalışma hayatında  Kısa Çalışma Ödeneği, Ücretsiz İzin Maaş desteği, İşverene İşten Çıkarma Yasağı uygulamalarını içeriyor.

7244 Sayılı Kanun ile getirilen yeni düzenlemeler neler? 

7244 Sayılı Torba Ysa ile Kısa Çalışma Ödeneği Hızlandırılıyor

Geçtiğimiz ay 7226 sayılı Kanun ile 4447 sayılı Kanuna eklenen Geçici 23 üncü madde ile salgın döneminde kısa çalışma ödeneğinin uygulanmasıyla ilgili önemli düzenlemeler yapılmıştı. 

7244 sayılı Kanun ile söz konusu düzenlemede bir değişiklik yapıldı. Söz konusu maddeye göre, yapılan başvurular, başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde sonuçlandırılması gerekiyordu. Yapılan değişiklikle, kısa çalışma ödeneği başvurularına ilişkin uygunluk tespitleri söz konusu 60 günlük süreye tabi tutulmadı. Böylece kısa çalışma ödeneği başvuruları için uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeden, işverenlerin beyanları esas alınarak kısa çalışma ödenekleri gerçekleştirilecek. İşverenler tarafından verilen bilgilerin yanlış ve hatalı olduğu sonradan ortaya çıkarsa, yapılan fazla ve yersiz ödemeler işverenden yasal faizi ile birlikte tahsil edilecek.

7244 Sayılı Kanun İşverene Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzin Hakkı

7244 sayılı Torba Yasa’nın en fazla tartışılan maddesi ise işverenlere için getirilen, fesih yasağı ve işçileri ücretsiz izne ayırma hakkı. Buna göre, İş Kanunu kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, 17/04/2020 tarihinden itibaren üç ay süreyle ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında işveren tarafından feshedilemeyecek. Cumhurbaşkanı söz konusu üç aylık süreyi altı aya kadar uzatmaya yetkili.

Ancak, 17/04/2020 tarihinden itibaren üç aylık süreyi geçmemek üzere işveren işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilecek. Cumhurbaşkanı söz konusu üç aylık süreyi altı aya kadar uzatmaya yetkili. Ayrıca bu kapsamda ücretsiz izne ayrılmak, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı da vermeyecek.

Şayet işveren veya işveren vekili bu hükümlere aykırı olarak iş sözleşmesi feshederse, sözleşmesi feshedilen her işçi için fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası verilecek.

Ücretsiz İzinde Nakdi Ödeme Yapılacak

17/04/2020 tarihinde iş sözleşmesi bulunmakla birlikte işveren tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler ile 15/3/2020 tarihinden sonra iş sözleşmesi feshedilip işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçilere, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak kaydıyla ve yukarıda değindiğimiz üç aylık süreyi geçmemek üzere, bu süre içinde ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre kadar, İşsizlik Sigortası Fonundan günlük 39,24 TL nakdi ücret desteği verilecek. Yapılan ödemelerden damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılmayacak.

Ücretsiz izne ayrılarak söz konusu nakdi ücret desteğinden yararlanan işçinin fiilen çalıştırıldığının tespiti halinde işverene, bu şekilde çalıştırılan her işçi ve çalıştırıldığı her ay için ayrı ayrı olmak üzere fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanacak. Ayrıca ödenen nakdi ücret desteği ödeme tarihinden itibaren işleyecek kanuni faizi ile birlikte işverenden tahsil edilecek.

Bu madde kapsamında nakdi ücret desteğinden yararlananlardan 5510 sayılı Kanuna göre genel sağlık sigortalısı veya genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamına girmeyenler, 60/g kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılacaklar ve genel sağlık sigortasına ilişkin primleri İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak.

Sendikal Faaliyetlere Erteleme

7244 sayılı Kanun’da yer alan en önemli düzenlemelerden birisi 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nda yer alan süreler ile ilgili. Buna göre 6356 sayılı Kanun  kapsamındaki;

• Yetki tespitlerinin verilmesi,
• Toplu iş sözleşmelerinin yapılması,
• Toplu iş uyuşmazlıklarının çözümü,
• Grev ve lokavta ilişkin süreler

17/04/2020 tarihten itibaren üç ay süreyle (17/07/2020 tarihine kadar) uzatıldı. Ayrıca Cumhurbaşkanı, burada yer alan üç aylık süreyi bitiminden itibaren üç aya kadar daha uzatmaya yetkili kılındı.

​Dr. Mehmet BULUT
İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı


Sizin Için Seçtiklerimiz

e-Fatura

e-Fatura Nedir?

e-Fatura dijital ortamdan kesilerek, Gelir İdaresi Başkanlığının belirlediği standartları taşıyan ve Gelir İdaresi Başkanlığının içerik kontrolü sonrasında alıcısına ulaştırılan bir fatura türüdür.

e-Faturaya geçiş yapmak için 2018 veya 2019 yılı cironuzun beş milyon TL ve üzeri olması gereklidir. Bu şartı taşıyan mükelleflerin 1 Temmuz 2020 tarihine kadar e-Fatura uygulamsına geçiş yapmaları zorunludur.
Cironuz 5 milyon TL altında olsa dahi gönüllü olarak e-Fatura uygulamasına dahil olarak e-Fatura ve e-Arşiv Fatura kulllabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak e-Fatura kullanıcı olarak firmanıza prestij kazandırmanın yanında e-Fatura sisteminin faydaları ile işletme giderlerinizi en aza indirebilirsiniz.

e-Faturayı özel entegratörler aracılığı geçiş yapılması size hem zaman tasarrufu hemde kullanım kolaylı sağlar. e-Fatura Geçiş İşlemlerini Muhasebe Web sizin adınıza gerçekleştir. e-Faturaya geçiş hakkında daha detaylı bilgile burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Arşiv Fatura

e-Arşiv Fatura e-Fatura mükellefi olan vergi mükelleflerinin e-Fatura olmayan mükelleflere veya nihai tüketicilere kestiği bir elektronik fatura türüdür. Aynı zamanda GİB portalından vergi mükelleflerinin kestiği 5.000 ve 30.000 TL üzerindeki faturalara da e-Arşiv Fatura adı veriler. GİB e-Belge Portalından e-Arşiv Fatura kesen bir mükellef e-Fatura kullanıcısı değildir.

Eğer e-Faturaya zorunlu olarak dahil olmanız gerekiyor ise e-Arşiv Fatura ile beraber e-Fatura da kullanmanız zorunludur. İsteğe bağlı bir e-Faturaya geçiş yapmanız halinde yine e-Arşiv Fatura ve e-Fatura'nın beraber kullanımı zorunludur. GİB e-Belge Portalında sadece 5 bin ve 30 bin üzeri faturaları düzenleyen mükelefler e-Fatura uygulamasına dahil olmadıkları için sadece GİB e-Arşiv Faturası kullanabilirler.

e-Fatura sistemini bizim aracılığımız ile kullanıyor iseniz e-Arşiv Fatura iptalini her zaman yapabilirsiniz. e-Fatura kullanıcı olmayıp GİB portalından 5 bin TL üzeri kesilen e-Arşiv Fatura iptal edilememektedir.

e-Fatura Programı

e Fatura Programı Fatura kesme sürecini kısaltarak, kesilen faturaları e-Fatura veya e-Arşiv Fatura standartlarına uygun hale getirip alıcısına ulaştıran pratik ve kullanışlı yazılımlara verilen isimdir.

e Fatura Programı tamamen hızlı ve kolay e-Fatura kesmek için tasarlanmıştır. e-Fatura Programı ile Satış, İstisna, Tevkifat, iade, özel matrah Faturalarınızı keserek müşterinize hızlıca gönderim yapabilirsiniz. e-Fatura Programı hakkında daha detaylı bilgiye burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Fatura ve e-Arşiv Faturaya geçiş yaparak pratik ve hızlı kullanmanın en kolay yolu ePlus EKO e-Fatura Programı'dır. Size bilgi vermek için danışmanlarımız sizi bekliyor. Hemen bağlantıyı tıklarak e-Faturaya ilk adımı bizimle atabilirsiniz. e-Fatura Programı

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
Ekonomi    Vergi    Muhasebe    SGK    Asgari ücret    Yapılandırma    2021 Asgari Ücret    e fatura    e defter    Pratik Bilgiler    Vergi Affı    e-Defter Saklama    Finans    Şirketler    Staj    Sosyal Güvenlik    Denetim    Mevzuat    Haber    İş Hayatı    Emeklilik    Asgari Geçim İndirimi    Torba Yasa    Türmob    SMMM    Soru Cevap    YMM    Maliye    Resmi Gazete    Beyannameler    2019 Asgari Ücret    Kısa Çalışma    Muhasebe Yazarları    Muhasebe iş ilanlari    e tebligat    Defter Beyan Sistemi    2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    e-İrsaliye    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Ücret 2020    e Arşiv Fatura    Oğuz Demir    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.