e-FATURA e-ARŞİV e-FATURA PROGRAMI ÖN MUHASEBE PROGRAMI
☰ 
Parasüt
Parasüt
e-Bültene üye olun, yeni Haber ve Mevzuatlar e-posta adresinize gelsin! ÜYE OL

7256 Torba Kanundaki teşvik ve destekler

20.11.2020 06:24 | Güncelleme: 20.11.2020 06:24

Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan COVID-19 salgınının ekonomik ve sosyal etkilerinin azaltılması, salgın nedeniyle işçi ve işverenler üzerinde oluşan yükün sosyal devlet ilkesi gereğince paylaşılması ve ekonomik aktivenin istihdamla desteklenmesi amacıyla 7256 sayılı Torba Kanunla işverenlere ve çalışanlara yeni Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) teşviki ve desteği imkanı getirilmiştir.

Celal Özcan 7256 Yapılandırma teşviklerinden hangi şartlarla ve ne kadar yararlanabileceklerini detaylandırdı.

Uygulamaya ilişkin şu anda net olmayan bazı hususlar olmakla birlikte, önümüzdeki günlerde söz konusu teşviklerin uygulanmasına ilişkin İş-Kur ve SGK tarafından yapılacak ikincil düzenlemelerle bu hususlar da açıklığa kavuşmuş olacaktır.

HIZLI İŞE DÖNÜŞ PRİM TEŞVİKİ

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen Ek-7. madde de yapılan düzenleme uyarınca işsizlik ödeneği alanların işe başlaması durumunda aşağıda belirtilen şartlarla işsiz kişilere sigorta primi desteği sağlanacaktır.

İşe Dönüş Teşvikinden yararlanma şartları:

Sigortalının;

• İşsizlik ödeneğinden yararlanıyor olması, • İşten ayrılmalarını takip eden 90 gün içinde işe alınması,

• İşe girdiği tarihten itibaren 12 ay kesintisiz çalıştırılması,

gerekmektedir.

İşe Dönüş Teşvik tutarı:

Sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak uzun vadeli (malullük, yaşlılık ve ölüm) sigorta primlerinin işveren ve sigortalı hisselerinin tamamı İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanacaktır.

Günlük Asgari Ücret x Çalışma Gün Sayısı X %20 2943 TL x %20=588,60 TL

İşe Dönüş Teşvikinde Teşvik süresi:

Sigortalının işe başladığı tarihten önce yararlandığı en son işsizlik ödeneği (en fazla 3 ay) süresi kadar olacaktır. Bu uygulamadan aynı işsizlik ödeneği hak sahipliği için sadece bir defa yararlanılabilecektir.

İSTİHDAMA DÖNÜŞ PRİM TEŞVİKİ

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen geçici 27. madde de yapılan düzenleme uyarınca 01/01/2019-17/04/2020 tarihleri arasında işten çıkarılmış ve halen kayıt dışı çalıştırılıyor olanların işe başlatılması durumunda aşağıda belirtilen şartlarla işverenlere sigorta primi teşviki sağlanacaktır.

İstihdama Dönüş Prim Teşvikinden yararlanma şartları:

Sigortalı açısından;

• 01/10/2020 tarihi itibariyle SGK’ya bildirilen sigortalılar arasında olmaması,

• 01/01/2019-17/04/2020 tarihleri arasında 4857/25-II numaralı bendi dışında iş akdinin sona ermiş veya (sigortasız) kayıt dışı olarak çalıştırılmaya devam ediliyor olması,

• Maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 30 gün içerisinde ( en geç 30.12.2020 tarihine kadar) en son çalıştığı veya halen kayıt dışı olarak çalıştığı işverenine başvuruda bulunması,

• SGK’dan yaşlılık veya emekli aylığı almaması,

• Yabancı uyruklu olmaması, gerekmektedir.

İşveren açısından;

Bu destekten yararlanan sigortalıların yarısından her birini, bu maddenin uygulama süresinin sona ermesinden itibaren, destekten yararlandığı ortalama süre kadar fiilen çalıştırmakla yükümlüdür.

Aynı sigortalı için destekten yararlanılan süre boyunca, diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanılamayacaktır.

Kayıt dışı istihdam edilenlerle ilgili olarak ise işverene;

• Kayıt dışı çalıştırılan dönem ile ilgili prim tahakkuk ettirilmeyecek.

• İdari para cezası uygulanmayacak.

• İlgili mevzuatta yer alan ortalama ve toplam sigortalı sayısının hesabında dikkate alınmayacak.

• Teşvik ve desteklerden yararlanmasına engel teşvik etmeyecek.

• Yararlandığı sigorta primi indirimi, teşvik ve destekler için borç çıkarılmayacaktır.

İstihdama Dönüş Prim Teşviki Teşvik/destek tutarı

a) Sigortalının fiilen çalıştırılması halinde;

Prim ödeme gün sayısının 44.15 TL ile çarpımı ile bulunacak tutar olup, işverene sağlanan destek tutarı işverenin prim borçlarından mahsup edilecektir.

Aylık en fazla destek tutarı:

30 gün x 44.15 TL = 1.324,50 TL

b) Sigortalının işe başlatıldıktan sonra ücretsiz izne ayrılması halinde;

Sigortalının işe başlatılıp, çalıştırılmayarak işveren tarafından pandemi ücretsiz izine ayrılması halinde İşsizlik Sigortası Fonu tarafından sigortalıya günlük 39.24 TL nakdi ücret desteği verilecek olup, Damga Vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılmayacaktır.

c) İşçinin iş başvurusunun işveren tarafından kabul edilmemesi halinde;

Sigortalının hanesinde:

• Sosyal güvenlik kuruluşlarından gelir ya da aylık alan,

• Kısa çalışma ödeneğinden ya da işsizlik ödeneğinden faydalanan,

• 5510 sayılı Kanun’un 4/1-(a, b, c) bentleri kapsamında çalışan,

• 506 sayılı Kanun’un Geçici- 20. maddesi kapsamındaki sandıklara tabi olarak çalışan,

• Düzenli sosyal yardım alan,

olmaması şartıyla, hane başına İşsizlik Sigortası Fonu tarafından günlük 34,34 TL destek verilecektir.

İstihdama Dönüş Prim Teşviki Teşvik/ destek süresi:

4857 sayılı İş Kanunu’nun Geçici-10. maddesindeki iş sözleşmelerin işverence fesih edilememesine ilişkin yasağın bitimine (30.06.2021) kadardır.

ARTI İSTİHDAM PRİM TEŞVİKİ

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen Geçici 28. madde de yapılan düzenleme uyarınca 2019/Ocak ila 2020/Nisan dönemindeki en düşük işçi sayısına ilave işçi alınması durumunda aşağıda belirtilen şartlarla işverenlere sigorta primi teşviki sağlanacaktır.

Artı İstihdam Teşvikinden Yararlanma şartları:

Sigortalının;

• 01/10/2020 tarihi itibariyle SGK’ya bildirilen sigortalılar arasında olmaması,

• 2019/Ocak ila 2020/Nisan 5510/4-1 (a) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten (01.12.2020) sonra işe alınmış olması,

• 17/04/2020 tarihinden sonra ilk defa 5510 sayılı Kanun kapsamına alınan ya da daha önce tescil edildiği halde 2019/Ocak ila 2020/Nisan aylarında sigortalı çalıştırılmaması nedeniyle SGK’ya prim belgesi vermemiş olan özel sektör işyerlerinde ise bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren işe alınmış olması,

• SGK’dan yaşlılık veya emekli aylığı almaması,

• Yabancı uyruklu olmaması, gerekmektedir.

İşveren açısından;

Bu destekten yararlanan sigortalıların yarısından her birini, bu maddenin uygulama süresinin sona ermesinden itibaren, destekten yararlandığı ortalama süre kadar fiilen çalıştırmakla yükümlüdür.

Aynı sigortalı için destekten yararlanılan süre boyunca, diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanamayacaktır.

Teşvik/ destek tutarı:

a) Sigortalının fiilen çalıştırılması halinde;

Prim ödeme gün sayısının 44.15 TL ile çarpımı ile bulunacak tutar olup, işverene sağlanan destek tutarı işverenin prim borçlarından mahsup edilecektir.

Aylık en fazla destek tutarı: 30 gün x 44,15 TL = 1.324.,50 TL

b) Sigortalının işe başlatılıp ücretsiz izne ayrılması halinde;

Sigortalının işe başlatılıp, çalıştırılmayarak işveren tarafından pandemi ücretsiz izine ayrılması halinde sigortalıya İşsizlik Sigortası Fonu tarafından günlük 39.24 TL nakdi ücret desteği verilecek olup, Damga Vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılmayacaktır.

Teşvik/ destek süresi:

4857 sayılı İş Kanunu’nun Geçici-10. maddesindeki iş sözleşmelerin işverence fesih edilememesine ilişkin yasağın bitimine (30.06.2021) kadardır.


 


Sizin Için Seçtiklerimiz

e-Fatura

e-Fatura Nedir?

e-Fatura dijital ortamdan kesilerek, Gelir İdaresi Başkanlığının belirlediği standartları taşıyan ve Gelir İdaresi Başkanlığının içerik kontrolü sonrasında alıcısına ulaştırılan bir fatura türüdür.

e-Faturaya geçiş yapmak için 2018 veya 2019 yılı cironuzun beş milyon TL ve üzeri olması gereklidir. Bu şartı taşıyan mükelleflerin 1 Temmuz 2020 tarihine kadar e-Fatura uygulamsına geçiş yapmaları zorunludur.
Cironuz 5 milyon TL altında olsa dahi gönüllü olarak e-Fatura uygulamasına dahil olarak e-Fatura ve e-Arşiv Fatura kulllabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak e-Fatura kullanıcı olarak firmanıza prestij kazandırmanın yanında e-Fatura sisteminin faydaları ile işletme giderlerinizi en aza indirebilirsiniz.

e-Faturayı özel entegratörler aracılığı geçiş yapılması size hem zaman tasarrufu hemde kullanım kolaylı sağlar. e-Fatura Geçiş İşlemlerini Muhasebe Web sizin adınıza gerçekleştir. e-Faturaya geçiş hakkında daha detaylı bilgile burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Arşiv Fatura

e-Arşiv Fatura e-Fatura mükellefi olan vergi mükelleflerinin e-Fatura olmayan mükelleflere veya nihai tüketicilere kestiği bir elektronik fatura türüdür. Aynı zamanda GİB portalından vergi mükelleflerinin kestiği 5.000 ve 30.000 TL üzerindeki faturalara da e-Arşiv Fatura adı veriler. GİB e-Belge Portalından e-Arşiv Fatura kesen bir mükellef e-Fatura kullanıcısı değildir.

Eğer e-Faturaya zorunlu olarak dahil olmanız gerekiyor ise e-Arşiv Fatura ile beraber e-Fatura da kullanmanız zorunludur. İsteğe bağlı bir e-Faturaya geçiş yapmanız halinde yine e-Arşiv Fatura ve e-Fatura'nın beraber kullanımı zorunludur. GİB e-Belge Portalında sadece 5 bin ve 30 bin üzeri faturaları düzenleyen mükelefler e-Fatura uygulamasına dahil olmadıkları için sadece GİB e-Arşiv Faturası kullanabilirler.

e-Fatura sistemini bizim aracılığımız ile kullanıyor iseniz e-Arşiv Fatura iptalini her zaman yapabilirsiniz. e-Fatura kullanıcı olmayıp GİB portalından 5 bin TL üzeri kesilen e-Arşiv Fatura iptal edilememektedir.

e-Fatura Programı

e Fatura Programı Fatura kesme sürecini kısaltarak, kesilen faturaları e-Fatura veya e-Arşiv Fatura standartlarına uygun hale getirip alıcısına ulaştıran pratik ve kullanışlı yazılımlara verilen isimdir.

e Fatura Programı tamamen hızlı ve kolay e-Fatura kesmek için tasarlanmıştır. e-Fatura Programı ile Satış, İstisna, Tevkifat, iade, özel matrah Faturalarınızı keserek müşterinize hızlıca gönderim yapabilirsiniz. e-Fatura Programı hakkında daha detaylı bilgiye burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Fatura ve e-Arşiv Faturaya geçiş yaparak pratik ve hızlı kullanmanın en kolay yolu ePlus EKO e-Fatura Programı'dır. Size bilgi vermek için danışmanlarımız sizi bekliyor. Hemen bağlantıyı tıklarak e-Faturaya ilk adımı bizimle atabilirsiniz. e-Fatura Programı

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    2021 Asgari Ücret    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Asgari Ücret 2020    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    e Arşiv Fatura    e defter    e fatura    e tebligat    e-İrsaliye    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    SGK    SMMM    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Torba Yasa    Türmob    Vergi    Vergi Affı    Yapılandırma    YMM    İş Hayatı    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.