e-FATURA e-ARŞİV e-FATURA PROGRAMI ÖN MUHASEBE PROGRAMI
☰ 
Parasüt
Parasüt
e-Bültene üye olun, yeni Haber ve Mevzuatlar e-posta adresinize gelsin! ÜYE OL

7256 Yapılandırma Kapsam, Başvuru Avantajlar ve Dezavantajlar

19.11.2020 09:25 | Güncelleme: 19.11.2020 09:25

7256 sayılı yapılandırma esas itibariyle vadesi 31.08.2020 tarihine kadar olan borçlar yapılandırma kapsamına alındı. Yapılandırmanın kapsamını avantaj ve dezacantajlarını Hukuki Haber den Av. N. Gaye Alpaslan yazdı.

Matrah artırımı, kasa ve stok affı yok. Ortak cari düzeltmesi 7256 Yapılandırmada mevcut değildir.

• Vergi Yargısında ihbarname aşamasında dava açılan  ve devam eden davalar ile  vergi incelemesi ve uzlaşma aşamasında olan durumlar için bu Yasa dan faydalanmak ile ilgili hükümler bulunmamaktadır. 

• 6736 ve 7020 sayılı yasa kapsamında olan ve ödenmeyen taksitler ,borçlar 7256 sayılı yasa kapsamında DEĞİLDİR Ancak;

• 7143 sayılı yasa kapsamında olan ve kalan ödemeler 7256 sayılı yasa KAPSAMINDA  olacak yani peşin ödeme veya daha uzun vade imkanı var.

• VADESİ 31 Ağustos Tarihine kadar olan alacaklar 31 Aralık tarihine kadar yapılan başvurular kapsamda. VERGİLER için ilk taksit 31 Ocak 2021 SGK için 28 Şubat 2021 olacak.

• Peşin ödeme çok avantajlı normal faiz yerine hesaplanan Yİ-ÜFE faizin %90 ı kalkıyor.İlk 2 taksit süresinde ödenmek şartı ile yılda 2 taksit aksatılabilir. Ta ki son taksiti izleyen ayın sonuna kadar ödenmek üzere.

• Vergilerde VADEYE dikkat ederek ve 31.08 den önce tahakkuk eden  sgk da ise AĞUSTOS 2020 ve önceki aylar primleri kapsama girmektedir. 

• Cezalarda da 31.08 den önceki TESPİTLERE ilişkin cezalar kapsama dahildir.

• Vergi ve prim aslına bağlı olmayan cezalar özel usulsüzlük, sgk idari para cezaları mesela cezanın %50 si + Yİ-ÜFE faiz. 

• GÜMRÜK CEZALARINDA ise sadece cezanın %50 si yani Yİ-ÜFE faiz yok. Gümrüklenmiş eşya değerine bağlı kesilen cezalarda %30 u ödenecek yine faiz yok.

• Belediyelere ödenen vergiler emlak çtv vs için 2020 İLK TAKSİT ve ÖNCESİ kapsama dahildir. 

• Mükellefe tebliğ edilmeyen 31.08 öncesi dönemlere ait yargıdaki KESİNLEŞEN vergi ve sgk davalarına ilişkin borçlar kapsamda olup tebliği beklemeye gerek yok vade tarihi kanunun yayım tarihi kabul edilmektedir.

• Meslek odaları, Türmob Barolar Ticaret Odaları Esnaf Odaları İhracatcı birlikleri vs borçları için kanunun YAYIMI İZLEYEN 2. AY sonuna kadar başvuru şart. Yani kanun kasım ayında yayımlandığı için Ocak 2021 tarihine kadar başvuru imkanı var ve ilk taksit te Şubat 2021 olacak. İlk taksit kanunun yayımını izleyen 3. ayın sonuna kadar ödenecek ve toplam en fazla 6 taksit ve aylık dönemler halinde ödenecektir. 

• Vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihe kadar odalara olan borçlar kapsamda ancak vergi mükellefiyetinin silindiği tarihten sonraki borçlar aidatlar ve faizleri silinmektedir. 

•Taksit tutarının %10 unu aşmayan eksik ödemeler ki 10 TL yi geçemez yapılandırmayı bozmaz.

• Yapılandırmanın bozulması halinde ödenen taksit tutarları kadar yapılandırmadan ve şartlarından faydalanılır. Yani tamamen bozulmaz ve kısmi faydalanma ödeme yapılan taksitler için dikkate alınır. 

• ETGB ile yapılan mal ihracatında kazancın %50 si beyannamede beyan edilen kazançtan indirilecek. ETGB şartlarında mikro ihracatı kargo ve PTT aracılığıyla yapmak ve asgari olarak hasılata bağlı işçi istihdam etmek şartı aranmaktadır. 

• WEB den yapılan ev üretimleri satışların 220 bin tl ye kadar olan hasılatı, vergiden muaf esnaf belgesi alınması ve tahsilatın ticari banka hesabı açılarak yapılması halinde istisnadır. Ancak bu satışlardan bankalar çalışanı olmayan evde üretimlerden sağlanan hasılat üzerinden %4, çalışanı olanlardan %2 tevkifatlı yapacaklar. 

• Konaklama vergisi 1.1.2022 tarihine ertelenmiştir.

• Sermaye şirketlerinde sermaye azaltımı kar payı dağıtımı hükmünde olup %15 stopaj tabi olmuştur. 

• Geçici 67 md kapsamında olan menkul kıymetlerden yapılan stopaja 2025 sonuna kadar devam etmektedir. Ayrıca foreks işlemlerinden de 1.1.2021 den itibaren stopaj uygulaması getirilmiştir.

• Varlık barışı yapılması halinde vergi yoktur. Gerek yurtdışında olan gerek se yurt içinde olan ancak kayıtlarda olmayan varlıklar tl döviz altın hisse senedi vs 30.06.2021 e kadar vergisiz getirilebilecek ve muhasebe kayıtlarına alınabilecek.

• Dahilde işleme izin belgesine haiz mükelleflere, ihracatını yapacakları malların üretimi kapsamında yapılacak mal teslimlerinde kdv istinası 31.12.2025 e uzatılmıştır. 

• BİST te hisseleri işlem görmek üzere ve %20 en az halka arz olunan kurumlara 5 yıl %2 kurumlar vergisi indirimi getirilmiştir. 

• Kurumlar vergisinden OECD ülkeleri ile rekabet için öngörülen %5 lik genel kurumlar vergisi indirimi yasadan çıkarılmıştır. 

• Dernek ve vakıfların geçici 67 kapsamındaki faiz ve menkul kıymet gelirleri ile okul atölye ve döner sermaye işletmelerinin gelirleri iktisadi işletme oluşturmaz hükmü 2025 sonuna kadar uzatılmıştır. 

ÖZET VE SONUÇ OLARAK, 

1.  Kanunun 1. Maddesinde yer alan kapsam ve tanımlarda belirtilen amme borçları yapılandırma kapsamına alınmıştır.
 
2. Yapılandırma talepleri her vergi dairesi bazında ayrı ayrı ilgili dairelere 2 nüsha dilekçe ile müracaat edilmesi gerekmektedir. 

3. Yapılandırması talep edilen borçlarla ilgili ödeme emri aşamasında dava açılmış ise, ilgili vergi dairesine standart dilekçe ile başvurulup, dilekçede ayrıca devam eden davalardan “vazgeçilmesi gerektiği” belirtilmelidir. 

4. Vazgeçme dilekçeleri ve yapılandırma hakkındaki dilekçelerin elektronik ortamda veya posta ile taahhütlü olarak yollanması zorunludur. Başvurular genel olarak 31.12.2020 tarihine kadar yapılması gerekmektedir. Cumhurbaşkanlığı’nın bu başvuru tarihlerini uzatmaya yetkisi mevcuttur. 

5. Ödemeler vergiler bakımından 31.01.2021 tarihine kadar yapılmalıdır. Peşin ödemelerde önemli ölçülerde indirimler söz konusudur. Yapılandırmanın bozulmaması için ilk 2 taksitin ödenmesi ve cari yılda üst üste 2 taksit ödenmediği takdirde ödeme planının iptali riski söz konusu olacaktır.

6. Yapılandırma dilekçelerinde borcun türü, tutarı, borç ihtilaflı ise devam etmekte olan ilgili mahkeme dosya numaraları belirtilmelidir. 

7. Ödemeler vergi dairelerine yapılabileceği gibi, bankalar kanalıyla da yapılabilir. Bu durumda ödeme planının ilgili bankaya ibrazı gerekmektedir.  Kredi kartı ile de ödeme yapılması mümkündür. 


 


Sizin Için Seçtiklerimiz

e-Fatura

e-Fatura Nedir?

e-Fatura dijital ortamdan kesilerek, Gelir İdaresi Başkanlığının belirlediği standartları taşıyan ve Gelir İdaresi Başkanlığının içerik kontrolü sonrasında alıcısına ulaştırılan bir fatura türüdür.

e-Faturaya geçiş yapmak için 2018 veya 2019 yılı cironuzun beş milyon TL ve üzeri olması gereklidir. Bu şartı taşıyan mükelleflerin 1 Temmuz 2020 tarihine kadar e-Fatura uygulamsına geçiş yapmaları zorunludur.
Cironuz 5 milyon TL altında olsa dahi gönüllü olarak e-Fatura uygulamasına dahil olarak e-Fatura ve e-Arşiv Fatura kulllabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak e-Fatura kullanıcı olarak firmanıza prestij kazandırmanın yanında e-Fatura sisteminin faydaları ile işletme giderlerinizi en aza indirebilirsiniz.

e-Faturayı özel entegratörler aracılığı geçiş yapılması size hem zaman tasarrufu hemde kullanım kolaylı sağlar. e-Fatura Geçiş İşlemlerini Muhasebe Web sizin adınıza gerçekleştir. e-Faturaya geçiş hakkında daha detaylı bilgile burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Arşiv Fatura

e-Arşiv Fatura e-Fatura mükellefi olan vergi mükelleflerinin e-Fatura olmayan mükelleflere veya nihai tüketicilere kestiği bir elektronik fatura türüdür. Aynı zamanda GİB portalından vergi mükelleflerinin kestiği 5.000 ve 30.000 TL üzerindeki faturalara da e-Arşiv Fatura adı veriler. GİB e-Belge Portalından e-Arşiv Fatura kesen bir mükellef e-Fatura kullanıcısı değildir.

Eğer e-Faturaya zorunlu olarak dahil olmanız gerekiyor ise e-Arşiv Fatura ile beraber e-Fatura da kullanmanız zorunludur. İsteğe bağlı bir e-Faturaya geçiş yapmanız halinde yine e-Arşiv Fatura ve e-Fatura'nın beraber kullanımı zorunludur. GİB e-Belge Portalında sadece 5 bin ve 30 bin üzeri faturaları düzenleyen mükelefler e-Fatura uygulamasına dahil olmadıkları için sadece GİB e-Arşiv Faturası kullanabilirler.

e-Fatura sistemini bizim aracılığımız ile kullanıyor iseniz e-Arşiv Fatura iptalini her zaman yapabilirsiniz. e-Fatura kullanıcı olmayıp GİB portalından 5 bin TL üzeri kesilen e-Arşiv Fatura iptal edilememektedir.

e-Fatura Programı

e Fatura Programı Fatura kesme sürecini kısaltarak, kesilen faturaları e-Fatura veya e-Arşiv Fatura standartlarına uygun hale getirip alıcısına ulaştıran pratik ve kullanışlı yazılımlara verilen isimdir.

e Fatura Programı tamamen hızlı ve kolay e-Fatura kesmek için tasarlanmıştır. e-Fatura Programı ile Satış, İstisna, Tevkifat, iade, özel matrah Faturalarınızı keserek müşterinize hızlıca gönderim yapabilirsiniz. e-Fatura Programı hakkında daha detaylı bilgiye burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Fatura ve e-Arşiv Faturaya geçiş yaparak pratik ve hızlı kullanmanın en kolay yolu ePlus EKO e-Fatura Programı'dır. Size bilgi vermek için danışmanlarımız sizi bekliyor. Hemen bağlantıyı tıklarak e-Faturaya ilk adımı bizimle atabilirsiniz. e-Fatura Programı

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    2021 Asgari Ücret    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Asgari Ücret 2020    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    e Arşiv Fatura    e defter    e fatura    e tebligat    e-İrsaliye    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    SGK    SMMM    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Torba Yasa    Türmob    Vergi    Vergi Affı    Yapılandırma    YMM    İş Hayatı    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.