» e-FATURA e-ARŞİV» e-FATURA PROGRAMI
 
TesvikMatik SGK Tesvik Hesaplama Programi
e-Bültene üye olun, yeni Haber ve Mevzuatlar e-posta adresinize gelsin! ÜYE OL

7326 yapılandırmasına SGK başvurusu nasıl yapılacak?

 
15.06.2021 04:39 | Güncelleme: 15.06.2021 04:39

7326 sayılı Kanun 9/6/2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

7326 Sayılı Yapılandırma Kanunu ile  SGK tarafından 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen, 2021/Nisan ve önceki aylara ait olup Kanunun yayım tarihi olan 9/6/2021 tarihi itibarıyla ödenmemiş olan aşağıdaki alacak türleri yapılandırma kapsamına alınacaktır.

7326 Yapılandırma Kapsamdaki SGK borçları nelerdir?

4 (a), 4(b) ve 4(c) bentlerine dayanan, sigorta primi, emeklilik keseneği, kurum karşılığı, ek karşılık primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi yapılandırma kapsamındadır. Aynı zamanda ayın 15'i ile müteakip ayın 14'ü arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan 4/a'lı sigortalıları çalışan işyerleri için 2021 yılı Mart ayı ve önceki aylara ilişkin sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve sosyal güvenlik destek primi ödemeleri de yapılandırma kapsamındadır.

Aynı zamanda başvuru tarihi itibarıyla ilgili mevzuatına göre ödenme imkânı ortadan kalkmış isteğe bağlı sigorta primi ile topluluk sigortası primleri yapılandırma kapsamındadır. Bu kapsamda Gelir Vergisi Kanunu'nun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrası kapsamında gelir vergisinden muaf olan kadın sigortalıların isteğe bağlı sigorta primi dâhil alacaklar da yapılandırma kapsamına alınmıştır.

30/04/2021 tarihi ve öncesine kadar bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olup, 7326 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmak için başvurduğu halde, ilk taksit ödeme süresinin sonuna kadar işverene tebliğ edilmiş olan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primleri yapılandırma kapsamındadır.

Yine 30/04/2021 tarihi ve öncesine işlenen fiillere ilişkin olup son başvuru tarihine kadar tebliğ edildiği halde yine bu tarihe kadar ödenmemiş olan, 30/04/2021 tarihi ve öncesinde işlenen fiilere ilişkin olup bu Kanunun yayımı tarihinden önce kesinleştiği halde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olan idari para cezaları yapılandırma kapsamına alınmıştır.

Aynı zamanda Kanun kapsamına giren ve 09/06/2021 tarihinden önce asılları ödenen alacakların, 09/06/2021 tarihine kadar ödenmemiş olan fer'iler, 5510 sayılı Kanunun ek 5 ve 6 ncı maddeleri kapsamında sigortalı olanlara ait sigorta primleri, 2925 sayılı Kanun kapsamındaki tarım sigortalılarına ilişkin sigorta primleri, 2021 Nisan ödeme dönemi ve öncesine ilişkin olup tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan SGK tarafından fazla veya yersiz olarak ödendiği tespit edilen gelir, aylık ve ödeneklere ilişkin borç asılları ve kanuni faizleri, tarımsal kesinti sorumluluklarının tevkifat borçları, yapılandırmaya başvuru tarihi itibarıyla 4/b'li muhtar sigortalıların ve diğer 4/b'lilerin diğer statüdeki prim borçları ile 09/06/2021 tarihi itibarıyla ilgili kanunlar gereği durdurulmuş sürelere ilişkin primler ve Genel Sağlık Sigortası Prim Borçları ve bunlara bağlı gecikme cezası ve zamları; yapılandırılması mümkün olan alacaklar SGK nezdinde yapılandırma kapsamını oluşturmaktadır.

7326 SGK Başvuru İşlemleri

Borçluların kapsama giren borçlarını yapılandırmaları için son başvuru tarihi Cumhurbaşkanı tarafından uzatılmadığı müddetçe 31/08/2021 tarihidir. Başvurunun 31/08/2021 tarihi mesai bitimine kadar ilgili üniteye; şahsen, posta, e-devlet üzerinden veya son başvuru tarihin saat 23:59'a kadar e-sigorta kanalıyla yapılması SGK'ya iletilmesi gerekmektedir. Başvuru işlemleri 4/a'lı sigortalı çalıştıran işyerleri nezdinde işveren uygulama sistemi (https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi) üzerinden yapılabilmektedir.

4/a'lı sigortalı çalıştıran işverenler tarafından aynı zamanda posta yoluyla da başvuru yapılabilmesi mümkündür. Bu anlamda e-Bildirge şifresini almamış, kanun kapsamında çıkması nedeniyle şifresi iptal edilen işverenler de posta kanalıyla başvuru yapabilecektir.

Belediyeler ve bunlara bağlı kamı tüzel kişiliğine haiz kuruluşların 31/08/2021 tarihi mesai bitimine kadar başvuruda bulunmamaları halinde, bu kuruluşların kapsama giren borçları başvuru şartı aranmadan 120 aylık eşit taksitlerle yapılandırılacaktır.

4 (b) bendine tabi (Bağ-Kur'lu) sigortalılar ise e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek veya "Ek: 1/b" formunun düzenlenmesi vasıtasıyla elden veya posta yoluyla yapılabilecektir. 4/a'lı sigortalı çalıştıran işverenler ise posta yoluyla "Ek: 1/a" formunun düzenlenmesi vasıtasıyla posta yoluyla başvuru yapabileceklerdir. 4/b'li sigortalılar herhangi bir sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya merkezine, durdurulan 4/b sigortalılığını ihya etmek isteyen sigortalılar ise sigortalılık dosyasının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğü veya sosyal güvenlik merkezine başvuruda bulanabilecektir.

5510 sayılı Kanunun Ek 9 uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde 10 günden fazla sigortalı çalıştıran işverenlere ilişkin prim alacakları için "Ek: 1/g" de yer alan formun doldurulması suretiyle elden veya posta yoluyla başvuruda bulunulabilecektir.

Resul Kurt


Sizin Için Seçtiklerimiz

e-Fatura

e-Fatura Nedir?

e-Fatura dijital ortamdan kesilerek, Gelir İdaresi Başkanlığının belirlediği standartları taşıyan ve Gelir İdaresi Başkanlığının içerik kontrolü sonrasında alıcısına ulaştırılan bir fatura türüdür.

e-Faturaya geçiş yapmak için 2018 veya 2019 yılı cironuzun beş milyon TL ve üzeri olması gereklidir. Bu şartı taşıyan mükelleflerin 1 Temmuz 2020 tarihine kadar e-Fatura uygulamsına geçiş yapmaları zorunludur.
Cironuz 5 milyon TL altında olsa dahi gönüllü olarak e-Fatura uygulamasına dahil olarak e-Fatura ve e-Arşiv Fatura kulllabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak e-Fatura kullanıcı olarak firmanıza prestij kazandırmanın yanında e-Fatura sisteminin faydaları ile işletme giderlerinizi en aza indirebilirsiniz.

e-Faturayı özel entegratörler aracılığı geçiş yapılması size hem zaman tasarrufu hemde kullanım kolaylı sağlar. e-Fatura Geçiş İşlemlerini Muhasebe Web sizin adınıza gerçekleştir. e-Faturaya geçiş hakkında daha detaylı bilgile burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Arşiv Fatura

e-Arşiv Fatura e-Fatura mükellefi olan vergi mükelleflerinin e-Fatura olmayan mükelleflere veya nihai tüketicilere kestiği bir elektronik fatura türüdür. Aynı zamanda GİB portalından vergi mükelleflerinin kestiği 5.000 ve 30.000 TL üzerindeki faturalara da e-Arşiv Fatura adı veriler. GİB e-Belge Portalından e-Arşiv Fatura kesen bir mükellef e-Fatura kullanıcısı değildir.

Eğer e-Faturaya zorunlu olarak dahil olmanız gerekiyor ise e-Arşiv Fatura ile beraber e-Fatura da kullanmanız zorunludur. İsteğe bağlı bir e-Faturaya geçiş yapmanız halinde yine e-Arşiv Fatura ve e-Fatura'nın beraber kullanımı zorunludur. GİB e-Belge Portalında sadece 5 bin ve 30 bin üzeri faturaları düzenleyen mükelefler e-Fatura uygulamasına dahil olmadıkları için sadece GİB e-Arşiv Faturası kullanabilirler.

e-Fatura sistemini bizim aracılığımız ile kullanıyor iseniz e-Arşiv Fatura iptalini her zaman yapabilirsiniz. e-Fatura kullanıcı olmayıp GİB portalından 5 bin TL üzeri kesilen e-Arşiv Fatura iptal edilememektedir.

e-Fatura Programı

e Fatura Programı Fatura kesme sürecini kısaltarak, kesilen faturaları e-Fatura veya e-Arşiv Fatura standartlarına uygun hale getirip alıcısına ulaştıran pratik ve kullanışlı yazılımlara verilen isimdir.

e Fatura Programı tamamen hızlı ve kolay e-Fatura kesmek için tasarlanmıştır. e-Fatura Programı ile Satış, İstisna, Tevkifat, iade, özel matrah Faturalarınızı keserek müşterinize hızlıca gönderim yapabilirsiniz. e-Fatura Programı hakkında daha detaylı bilgiye burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Fatura ve e-Arşiv Faturaya geçiş yaparak pratik ve hızlı kullanmanın en kolay yolu ePlus EKO e-Fatura Programı'dır. Size bilgi vermek için danışmanlarımız sizi bekliyor. Hemen bağlantıyı tıklarak e-Faturaya ilk adımı bizimle atabilirsiniz. e-Fatura Programı

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
Ekonomi    Vergi    Muhasebe    SGK    Asgari ücret    Yapılandırma    2021 Asgari Ücret    e fatura    e defter    Pratik Bilgiler    Vergi Affı    e-Defter Saklama    Finans    Şirketler    Staj    Sosyal Güvenlik    Denetim    Mevzuat    Haber    İş Hayatı    Emeklilik    Asgari Geçim İndirimi    Torba Yasa    Türmob    SMMM    Soru Cevap    YMM    Maliye    Resmi Gazete    Beyannameler    2019 Asgari Ücret    Kısa Çalışma    Muhasebe Yazarları    Muhasebe iş ilanlari    e tebligat    Defter Beyan Sistemi    2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    e-İrsaliye    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Ücret 2020    e Arşiv Fatura    Oğuz Demir    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.