GÜNCEL HABERLER PRATİK BİLGİLER MUHASEBE EKONOMİ SGK
☰ 
 
e-Bültene üye olun, yeni Haber ve Mevzuatlar e-posta adresinize gelsin! ÜYE OL

Asgari Geçim indiriminin SGK Primi Karşısındaki Durumu?

25.03.2019 06:07 | Güncelleme: 25.03.2019 06:14

Asgari geçim indiriminden SGK primi kesilir mi?

Asgari Geçim İndirimi uygulaması, sigortalının brüt ücreti üzerinden kesilen sigorta primi (sigortalı hissesi) tutarı düşüldükten sonra kalan vergiye esas tutardan (matrahtan) kesilmesi ve maliyeye ödenmesi gereken gelir vergisinden, aylık bazda mahsup edilmesi gereken Asgari Geçim İndirimi tutarının düşülmesini ve kalanın (olması hâlinde) maliyeye ödenmesini öngören bir uygulamadır. 

Asgari Geçim İndiriminden Kimler Yararlanır?

•  Ücretleri tevkif suretiyle vergilendirilen tam mükellef kişiler,
•  Tevkifata tabi tutulmamış ücret gelirlerini yıllık beyanname ile bildirenler,
•  Gelir Vergisi Kanununun 61. Maddesi kapsamında ücret kapsamında değerlendirilen ücret geliri elde edenler (Örneğin; sosyal güvenlik destekleme primi ödemek suretiyle çalışan emekliler ile kurumların yönetiminde görevli olanlar) yararlanmaktadır.

 
2019 yılında hangi işçiye ne kadar AGİ ödenmektedir?
 
2019  yılı için belirlenen aylık brüt asgari ücret 2.558,40 TL’dir. Bir yıllık tutarı ise 30.700,80 TL’dir. İşçinin medeni durumu ve çocuk sayısına göre aşağıdaki tabloda gösterilen şekilde belirlenmektedir.

medeni durumu

2019
Asgari ücret
Yıllık Brüt

Oran %

Matrah
(Yıllık Brüt
Asgari Ücret
x Agi Oranı)

İndirim tutarı
[(4 )x %15]

Aylık Agi
Tutarı
[(5) / 12]

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Bekar

30.700,80

50

15.350,40

2.302,56

191,88

Evli eşi çalışmayan

30.700,80

60

18.420,48

2.763,07

230,26

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu

30.700,80

67,5

20.723,04

3.108,46

259,04

Evli eşi ç alışmayan 2 çocuklu

30.700,80

75

23.025,60

3.453,84

287,82

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu*

30.700,80

85

26.095,68

3.914,35

326,20

Evli eşi çalışan

30.700,80

50

15.350,40

2.302,56

191,88

Evli eşi çalışan 1 çocuklu

30.700,80

57,5

17.652,96

2.647,94

220,66

Evli eşi çalışan 2 çocuklu

30.700,80

65

19.955,52

2.993,33

249,44

Evli eşi çalışan 3 çocuklu

30.700,80

75

23.025,60

3.453,84

287,82

Evli eşi çalışan 4 çocuklu

30.700,80

80

24.560,64

3.684,10

307,01

Evli eşi çalışan 5 çocuklu*

30.700,80

85

26.095,68

3.914,35

326,20


Asgari ücretin 2019 yılı gelir vergisi tutarı aylık 326,20 TL olduğundan asgari geçim indirimi 2019 yılında aylık 326,20 TL'yi aşamayacaktır. Asgari geçim indirimi uygulamasında eşlerin her ikisinin de ücretli olması hâlinde çocuklar yalnızca sosyal güvenlik yönünden tabi oldukları eşin bildirimine dâhil edilecektir.
 
AGİ’nin SGK primi karşısındaki durumu
 
Asgari Geçim İndirimi devletin, bir işçinin kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler için uyguladığı gelir vergisi indirimidir. Diğer bir tanımla AGİ 16 yaşını doldurmuş her çalışanın kazanılan gelirinin bir kısmının vergiden muaf tutulmasıdır. AGİ hesaplanırken çalışanın medeni durumu, varsa eşin çalışma durumu, çocuk sayısı ve çocukların yaşları dikkate alınır. Bu indirim her sene yeniden hesaplanarak yayınlanır.
AGİ işçinin yasal hakkıdır. İşverenin işçiye AGİ vermemesi söz konusu olamaz. Yani bu tutar işverenin ödediği değil işçinin gelirinden maliyeye  ödenmesi gereken gelir vergisinin tutarından mahsup edilen kısmının işçiye iadesi olduğundan, bu tutarın işverence yapılan bir ödeme olarak değerlendirilmemesi gerekmektedir.

Dolayısıyla işçiye kendi ödeyeceği gelir vergisinden mahsup edilerek iade edilen AGİ'nin zaten brüt ücreti üzerinden sigorta primi kesintisi yapılmış olan sigortalının prime esas kazancına ayrıca bir kez daha ilave edilerek prime tabi tutulması mükerrer sigorta primi tahakkukunu gerektirecektir.

İsa KARAKAŞ
turkiyegazetesi.com.tr
 
Sizin Için Seçtiklerimiz

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Asgari Ücret 2020    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    Dünya    e Arşiv Fatura    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    Sektörler    Seminerler    SGK    SMMM    SMMM Odaları    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Teknoloji    Torba Yasa    Türmob    Vergi    Vergi Affı    Yapılandırma    YMM    YMM Odaları    İş Hayatı    Şehirler    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
 
Güncel Mevzuat haberlerine ücretsiz üye olun!

Muhasebe Bültenlerimize abone olun tüm haber ve mevzuatlara anında ulaşın..

ABONE OL