» e-FATURA e-ARŞİV» e-FATURA PROGRAMI
 
TesvikMatik SGK Tesvik Hesaplama Programi
e-Bültene üye olun, yeni Haber ve Mevzuatlar e-posta adresinize gelsin! ÜYE OL

Asgari ücretlinin kıdem ve ihbar tazminatları zamlandı.

 
13.01.2021 06:19 | Güncelleme: 13.01.2021 06:19

Asgari ücrete gelen %21,56 artışla birlikte Kıdem Tazminatı taban tutarı da artmış oldu.

Kıdem Tazminatı alma şartlarını tamamlayan asgari ücretli çalışanlar, 3.577,50.-TL ve ona bağlı olarak tazminat hesabına dahil edilecek haklarla birlikte giydirilmiş tazminatı ücreti bulunacaktır.

Kıdem Tazminatı Alma Şartları:

a.)İşçinin Haklı Nedenle İş akdi Feshi,(4857/24 Madde)

b.)İşveren Tarafından Feshi(Ahlak ve İyi Niyet Kuralları Hariç),(4857/25-II. Madde Hariç)

c.)Askerlik,

ç.)Yaşlılık, Ölüm, Malullük Aylığı Alma, Toptan Ödeme

d.)Yaş dışında emeklilik hariç diğer şartları sağlama,

e.)Kadın çalışanın evlenme tarihinden itibaren 1 yıllık sürede işten ayrılma isteği

f.)İşçinin ölümü halinde

İşçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet akdinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır.

Kıdem tazminatının zamanında ödenmemesi sebebiyle açılacak davanın sonunda hakim gecikme süresi için, ödenmeyen süreye göre mevduata uygulanan en yüksek faizin ödenmesine hükmeder.

Konut Kapıcılarında Kıdem Tazminatı Esası:

Konut Kapıcılarında dikkat edilmesi gereken konu, ücretin dışında apartman görevlisinin oturduğu evin kapıcı dairesi olup olmadığı, elektrik, su ve yakıt giderlerinin işveren tarafından ödenip ödenmediği de hesaplanacak buna göre giydirilmiş kıdem tazminatına esas ücret bulunacaktır. Kapıcı dairesi de kıdeme esas hesaplanacak para ve para ile ölçülebilir hak ve menfaatlerden sayılması kaydı ile hesaplama yapılacaksa emsal kira bedeli belirlenerek kıdeme esas giydirilmiş kazanca ilave edilir.

Apartman Görevlisinin kıdem tazminatından 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23. maddesi gereğince Gelir Vergisi, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununu gereği Damga Vergisi kesilmez.

İHBAR TAZMİNATI

Asgari ücretlinin ihbar tazminatı %21,56 artışa göre hesap edilecektir. İhbar tazminatı da tıpkı Kıdem Tazminatına esas belirlenen giydirilmiş ücretler üzerinden işlem görür.

4857/17 Maddesine göre;

Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir. İş sözleşmeleri çalışma süreleri ile orantılı olmak üzere 2 ila 8 hafta esasına göre bildirimli fesih yada fesih ücreti peşin ödenmek suretiyle sonlandırılır.

2021 YILI KIDEM TAZMİNAT TAVANI %7,33 ORANINDA ARTMIŞ OLDU

2020 yılı 7.117,17 .TL olan kıdem tazminatı tavanı, 2021 yılında %7,33 oranında  katsayı artışına bağlı olarak yılın ilk yarısı için 7.638,96.-TL yükseldi.

01.01.2021-30/06/2021 göre 521,79.-TL artış olmuştur.

Kıdem tazminatı tavanı 7.638,96.-TL dahil ve daha yüksek ücretliler de ücret tutarına bakılmaksızın tavan tutar ödenir.

Örnek:

8 Bin TL Brüt ücretle çalışan işçi için bu tutar giydirilmiş ücret 10 Bin TL olması halinde 7.638,96.-TL olarak ödenecektir.

Kıdem tazminatının alt sınırı asgari ücret esasına göre, üst sınırında Cumhurbaşkanlığı sisteminde en yüksek devlet memuru olan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı’na bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesi tutarını geçmeyecektir.

Bu tutarın üzerinden ödenmesi elbette olur, fark tutar ücret gibi değerlendirilerek işleme alınır.

İşin Özü:

Asgari ücretlilerde tabanda artış oranı %21,56 olur iken, Yüksek Ücretliler de (tavanda) %7,33 oranında belirlenir.

Vedat İlki


Sizin Için Seçtiklerimiz

e-Fatura

e-Fatura Nedir?

e-Fatura dijital ortamdan kesilerek, Gelir İdaresi Başkanlığının belirlediği standartları taşıyan ve Gelir İdaresi Başkanlığının içerik kontrolü sonrasında alıcısına ulaştırılan bir fatura türüdür.

e-Faturaya geçiş yapmak için 2018 veya 2019 yılı cironuzun beş milyon TL ve üzeri olması gereklidir. Bu şartı taşıyan mükelleflerin 1 Temmuz 2020 tarihine kadar e-Fatura uygulamsına geçiş yapmaları zorunludur.
Cironuz 5 milyon TL altında olsa dahi gönüllü olarak e-Fatura uygulamasına dahil olarak e-Fatura ve e-Arşiv Fatura kulllabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak e-Fatura kullanıcı olarak firmanıza prestij kazandırmanın yanında e-Fatura sisteminin faydaları ile işletme giderlerinizi en aza indirebilirsiniz.

e-Faturayı özel entegratörler aracılığı geçiş yapılması size hem zaman tasarrufu hemde kullanım kolaylı sağlar. e-Fatura Geçiş İşlemlerini Muhasebe Web sizin adınıza gerçekleştir. e-Faturaya geçiş hakkında daha detaylı bilgile burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Arşiv Fatura

e-Arşiv Fatura e-Fatura mükellefi olan vergi mükelleflerinin e-Fatura olmayan mükelleflere veya nihai tüketicilere kestiği bir elektronik fatura türüdür. Aynı zamanda GİB portalından vergi mükelleflerinin kestiği 5.000 ve 30.000 TL üzerindeki faturalara da e-Arşiv Fatura adı veriler. GİB e-Belge Portalından e-Arşiv Fatura kesen bir mükellef e-Fatura kullanıcısı değildir.

Eğer e-Faturaya zorunlu olarak dahil olmanız gerekiyor ise e-Arşiv Fatura ile beraber e-Fatura da kullanmanız zorunludur. İsteğe bağlı bir e-Faturaya geçiş yapmanız halinde yine e-Arşiv Fatura ve e-Fatura'nın beraber kullanımı zorunludur. GİB e-Belge Portalında sadece 5 bin ve 30 bin üzeri faturaları düzenleyen mükelefler e-Fatura uygulamasına dahil olmadıkları için sadece GİB e-Arşiv Faturası kullanabilirler.

e-Fatura sistemini bizim aracılığımız ile kullanıyor iseniz e-Arşiv Fatura iptalini her zaman yapabilirsiniz. e-Fatura kullanıcı olmayıp GİB portalından 5 bin TL üzeri kesilen e-Arşiv Fatura iptal edilememektedir.

e-Fatura Programı

e Fatura Programı Fatura kesme sürecini kısaltarak, kesilen faturaları e-Fatura veya e-Arşiv Fatura standartlarına uygun hale getirip alıcısına ulaştıran pratik ve kullanışlı yazılımlara verilen isimdir.

e Fatura Programı tamamen hızlı ve kolay e-Fatura kesmek için tasarlanmıştır. e-Fatura Programı ile Satış, İstisna, Tevkifat, iade, özel matrah Faturalarınızı keserek müşterinize hızlıca gönderim yapabilirsiniz. e-Fatura Programı hakkında daha detaylı bilgiye burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Fatura ve e-Arşiv Faturaya geçiş yaparak pratik ve hızlı kullanmanın en kolay yolu ePlus EKO e-Fatura Programı'dır. Size bilgi vermek için danışmanlarımız sizi bekliyor. Hemen bağlantıyı tıklarak e-Faturaya ilk adımı bizimle atabilirsiniz. e-Fatura Programı

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin instagram
TÜM KATEGORİLER
Ekonomi    Vergi    Muhasebe    SGK    Asgari ücret    Yapılandırma    2021 Asgari Ücret    e fatura    e defter    Pratik Bilgiler    Vergi Affı    e-Defter Saklama    Finans    Şirketler    Staj    Sosyal Güvenlik    Denetim    Mevzuat    Haber    İş Hayatı    Emeklilik    Asgari Geçim İndirimi    Torba Yasa    Türmob    SMMM    Soru Cevap    YMM    Maliye    Resmi Gazete    Beyannameler    2019 Asgari Ücret    Kısa Çalışma    Muhasebe Yazarları    Muhasebe iş ilanlari    e tebligat    Defter Beyan Sistemi    2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    e-İrsaliye    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Ücret 2020    e Arşiv Fatura    Oğuz Demir    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.