BAĞKUR prim borçları siliniyor.

10.05.2018 09:21 |

Değerli okurlar, bugün sizlere 4-b (Bağkur) prim borçlarına getirilen aftan bahsedeceğim ve sizlerden gelen sorulara cevaplar vereceğim.

Bilindiği gibi ilk defa 4-b’lilere borç ve prim günü silme 2008 yılında 60 ay ve üzeri Bağkur borcu bulunanların bu süreleri borçlarıyla birlikte silinmişti. 2015 yılında da 6645 sayılı Kanun ile 01.05.2015 tarihi itibariyle 12 ay ve üzeri Bağkur prim borcu bulunanların bu süreleri de borçlarıyla birlikte silinmişti. Ancak bu silinen sürelerin ihya edilmesi de kişinin iradesine bırakılmıştı.

SGK Teşvik Hesaplama Programı

Teşvikmatik

Cari ve Geçmiş Dönem Teşviklerinizi Teşvikmatik sizin için hazırlar. SGK Bildirimlerini Yapar.

1 AY BORÇ OLSA DA SİLİNECEK

Daha önceki prim gün ve borç silmelerinde 60 ay ve 12 ay borç şartı aranırken bu torba yasada 1 ay bile olsa borç silme işlemi yapılacaktır. Torba yasadaki ilgili maddenin tam hali:

“Köy ve mahalle muhtarları, kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar ile tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan 02/09/1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu mülga hükümlerine ve mülga 17/10/1983 tarihli ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa göre tescilleri yapıldığı hâlde prim borçlan nedeniyle daha önceki ilgili kanunları uyarınca sigortalılık süreleri durdurulmuş olanlardan bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ihya edilmemiş olanların kendileri veya hak sahipleri, bu Kanunun yayımı tarihini takip eden aybaşından itibaren iki ay içinde Kuruma müracaat ederek, durdurulan sigortalılık süreleri için ödeyecekleri prim tutarının, sigortalılık süreleri durdurulmamış gibi değerlendirilerek(*/1) bu maddenin birinci fıkrası hükümlerine göre hesaplanmasını talep edebilirler. Hesaplanan borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi hâlinde durdurulan süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilir. Hesaplanan borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmemesi hâlinde ihya işlemi geçerli sayılmaz ve bu fıkra kapsamında ödenmiş olan tutarlar ilgilinin başkaca prim borcunun bulunmaması kaydıyla faizsiz olarak iade edilir. Bu fıkra hükümlerinin uygulanmasında (*/2)bu Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri hükümleri uygulanmaz.’’  Maddesi ile yasanın yürürlüğe giriş tarihinden itibaren iki ay içinde başvuru yapma halinde silinen bu sürelerin primlerinin cari günlük 23,34 TL üzerinden hesaplama yerine enflasyon farkıyla ödeme hakkı getiriliyor. Silinen günler için enflasyon farkı ile ödeme yapmak büyük avantajdır ve bu avantajı değerlendirmek gereklidir.

 2014 YILINDA GECİKME FAİZİ SİLİNİYORDU

2014 yılına kadar olan yapılandırma kanunlarında silinen bu sürelerdeki primlerin ve günlerin sigortalı tarafından ihyası istendiğinde gecikme zam ve cezası kaldırılıp yerine enflasyon (Yİ-ÜFE)  farkıyla birlikte üç ay içinde ödenmesi halinde canlandırılıyordu.

 2015 YILINDA KÖTÜ UYGULAMA GETİRİLDİ

2015 yılındaki 6645 sayılı Kanunun getirdiği hükümle ihya hesaplaması değiştirildi ve ihyası istenen sürede başvuru tarihinde cari bulunan en düşük günlük prim tutarı üzerinden hesaplama yöntemi getirilmişti. Bu da 4-b’liler için büyük sorun olmuştu. Eski anapara gecikme zamlı sistemde 1987 ve 1999 yıllarına ait toplam borç 50-60 bin TL civarında iken 2015 yılında gelen sistemle 150-200 bin TL ödeme rakamları tahakkuk ettiğinden dolayı başarısız bir yapılandırma dönemleri olmuştu ihya işlemlerinde.

Mustafa İŞCAN
Milli Gazete
Sizin Için Seçtiklerimiz

Çok Okunanlar

Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb.com


Muhasebe dünyasıyla ilgili pratik ve güncel bilgiler, muhasebe haberleri, muhasebe Hesap İşleyişi ve muhasebe yazarları ile muhasebe uygulamalarını işler.

 

facebook twitter linkedin Google +
TÜM KATEGORİLER
2018 Asgari Ücret    2018 Pratik Bilgiler    2019 Asgari Ücret    2019 Pratik Bilgiler    Asgari Geçim İndirimi    Asgari ücret    Beyannameler    Defter Beyan Sistemi    Denetim    Dünya    e defter    e fatura    e tebligat    Ekonomi    Emeklilik    Finans    Haber    Maliye    Mevzuat    Muhasebe    Muhasebe iş ilanlari    Muhasebe Yazarları    Pratik Bilgiler    Resmi Gazete    Sektörler    Seminerler    SGK    SMMM    SMMM Odaları    Soru Cevap    Sosyal Güvenlik    Staj    Teknoloji    Torba Yasa    Türmob    Vergi    YMM    YMM Odaları    İş Hayatı    Şehirler    Şirketler    
Copyright ©2011-2018 muhasebeweb.com - Muhasebe Web Haber İçerikleri İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.