Basit Usul Defter Beyan kullanımı için son başvuru 30 Eylül 2018

Eklenme : 12.09.2018 14:47 | Güncelleme : 12.09.2018 14:47


Mevcut düzenlemelere göre basit usule tabi mükelleflerin; Defter-Beyan Sistemini kullanmak üzere 30 Eylül 2018 tarihine kadar başvuru yapmaları ve 30/4/2018 ve 31/7/2018 tarihlerine kadar kaydetmeleri gereken alış ve giderleri ile satış ve hasılatlarına ilişkin kayıtlarını 31 Ekim 2018 tarihine yapmaları, gerekmektedir.Defter-Beyan Sistemini kullanmak zorunda olan  basit usule tabi mükellefler başvuruyu;

• Kendileri, 

• Aralarında bu Tebliğin ekinde (Ek:1) yer alan “Defter-Beyan Sistemi Kullanımı Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi (Meslek Odaları ile Basit Usulde Vergilendirilen Üyeleri İçin)” düzenledikleri meslek odaları veya 

• 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan “Elektronik Beyanname Gönderme Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” imzaladıkları meslek mensupları aracılığıyla, 

yapabileceklerdir.” 

Buna göre basit usulde vergilendirilen mükelleflerin; 
 
• Defter-Beyan Sistemini kullanmak üzere 30 Eylül 2018 tarihine kadar başvuru yapmaları,
• 30/4/2018 ve 31/7/2018 tarihine kadar kaydetmeleri gereken alış ve giderleri ile satış ve hasılatlarına ilişkin kayıtlarını 31 Ekim 2018 tarihine yapmaları  gerekmektedir.  

 

basit usul defter beyan  defter beyan sistemi  defter beyan basvuru   


 

Pratik_Bilgiler  Muhasebe  efatura

 
E-bültenimize kayıt olun, Güncel Haberler mail adresinize gelsin!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MUHASEBE WEB - Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb@gmail.com